tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter fra Jordplan på Gartnerdagene

Vi er på Gartnerdagene på Gjennestad og viser Jordplan. Her kan du se hvor langt utviklingen har kommet, og du kan bli kjent med nye muligheter som vises for første gang.

Jordplan er en moderne web applikasjon, hvor du har enkelheten i nettleseren og sikkerhet for laring av data på nettet. Gjødselplanleggingen har nå nye standard rapporter, med detaljert utskrift av gjødselplan for hvert skifte, vekstoversikt og gjødseloversikt.

Den største nyheten er Jordplan kartet på smart telefoner og tablet, med fingerstyring og GPS markør som viser hvor du er på kartet. Nå kan du planlegge jordprøvene inne på pc og ta med mobiltelefonen ut på jordet og navigere deg frem til de stedene hvor du har planlagt at du skal ta prøver. Med ferdig nummererte punkter er det enkelt å sørge før riktig merking av prøveboksene når du er ute på jordet.

På åpningsdagen lanserte Skog og Landskap nye jordressurskart. Og samme dag gjorde vi disse kartene tilgjengelig i Jordplan.

Alle våre brukere har nå fått tilgang til 5 nye datasett under Skog og Landskap avsnittet i kartlagene :


Vi har ikke tatt med alle datasettene i Jordplan da noen av de har begrenset nytte for det store detaljeringsnivået vi har i dokumentasjonen av den enkelte eiendom. Vi har f. eks. ikke tatt med Dybde til fjell. På våre jorder pløyer vi ihvertfall over adskillige bergskjær, men kartene mener at det er mer enn 1 meter til fjell. Du kan se alle de nye datasettene på Kilden og du finner kartene under Jordsmonn > Jordressurskart

I Jordplan har du idag følgende tilgjengelig under Kart > Skog og Landskap :
  • Tørkeutsatthet
  • Jordressurs
  • Dreneringsforhold
  • Driftstekniske begrsninger
  • Planering
Planering har heller ikke med korrekt informasjon på de jordene vi kontrollerte.