fredag 30. desember 2011

Kurs i bruk av Jordplan i januar 2012

Nå starter vi med opplæring og kurstilbud i bruk av Jordplan

Vi stiller ingen krav til forhåndskunnskap om erfaring med datamaskiner utover at hvis du kan lsese VG på nett på din datamaskin så skal vi klare å komme igang. Ta gjerne med data fra egen gård enten det er som filer med jordanalyser eller skiftenoteringer på papir. Da kan du arbeide med dine egne data under kurset. Du kan gjerne ta med egen bærbar datamaskin, men vi har kursmaskiner til alle deltagere.

Jordplan AS holder kurs mandag 23. januar i Sandvika i Bærum kl. 10.00 - 16.00
Kursinnhold :
 • Hvordan komme igang og grunnleggende om navigering i kartet
 • Jordanalyser - med eller uten GPS - innlesning og manuell registrering - data fra Eurofins eller Skolmar
 • Registrering av skifter
 • Geostatistikk - jordanalyser som grafikk i kartet
 • Gjødselplanlegging
 • Miljøplaner og tiltak - Bruk av bilder sammen med kartet
 • Jordplan Touch - Jordplan kartet på mobiltelefoner og nettbrett
Kursene hos Jordplan AS koster kr. 1.200 eks. mva. og inkluderer lunch. Kurset holdes i våre lokaler i Skytterdalen 6 i Sandvika. Gi beskjed ved påmelding om du har med egen bærbar pc eller vil bruke våre kursmaskiner. Ta gjerne med data fra egen gård for praktiske øvelser.

 Påmelding til kontakt@jordplan.no


Viken Landbruksrådgivning har gratis temamøte 16. januar kl. 19.00 og holder møtet Bli kjent med Jordplan på Gjennestad. Viken Landbruksrådgivning har også  kurset for Miljøplaner - med hovedvekt på trinn to hvor bruk av Jordplan inngårmandag 28. november 2011

Notater i kartetNotater er en  fri data struktur som du kan bruke til å lagre det meste som kan tegnes på kartet, skrives i tabellen eller lenkes til gjennom en URL. Nå har vi laget nye funksjoner for Notater i Jordplan

Bakgrunnen for Notater i Jordplan var behov for å lage miljøplaner. Miljøplan trinn 1 og trinn 2 er etterhvert velkjent for de som søker produksjonstilskudd i landbruket. I tillegg disponerer fylkesmannen midler til Regionale Miljø Planer (RMP) hvor de fleste tiltakene krever en form for dokumentasjon i kartet. Og det gir en effektivitets gevinst for bonden når han kan lagre alle sine registreringer i en database.

Mulighet til å sette farge på omrisset av flater
Tidligere kunne du velge farge på linjen og flaten du tegnet i kartet. Nå kan du også sette en egen farve på omrisset av flater. Hvis du lurer på hvordan vi har fått tilfargene på illustrasjonen ovenfor så er ikke det ikke annet enn de mørke blå arealene som er Notater. Fargen på den flaten er laget med Geostatistikk, som er heatmaps generert fra jordanalyseverdiene.

Data med linker til bilder og dokumenter
Vi har nå lagt til ny funksjonalitet i Notater i Jordplan. Som før kan du tegne linjer og flater i kartet. Skriver du noe i tittel feltet blir teksten plassert på kartet. De andre verdi feltene i tabellen kan skrive hva du vil, det blir kun lagret i databasen. Siste synlige felt er URL, her kan du skrive en lenke og når du klikker på lenken blir den åpnet i et nytt vindu i nettleseren din.

Du kan også legge inn litt html i dette feltet for å få til effekter som miniatyrbilder. Lenker kan hente data fra hvor som helst, og det er mange tjenester som leverer dette.

I eksemplet har vi brukt den norske bildr.no tjenesten. Denne tjenesten krever ingen registrering, og du kan laste opp bilder inntil 1 MB. Er bildet ditt for stort kan du ta det opp i redigeringsprogrammet gimp, og lagre med en lavere oppløsning. Gode mobiler og digitalkamaeraer lager raskt bilder på 2-7 MB, og bildene blir gode nok på nett om du reduserer størrelsen til 2-300 Kb (0,3 MB) og systemet ditt vil virke mye raskere.

Når du har lastet opp bildet leverer bildr.no en url med nødvendig html for å vise et miniatyrbilde i listen Tekststrengen ser f. eks. slik ut :
<a target "_blank" href='http://bildr.no/view/1037653'><img src='http://bildr.no/thumb/1037653.jpeg' alt='1037653' /></a>
Kopier den teksten inn i URL feltet i Jordplan og lagre.

For å åpne bildet i en ny tab istedet for den jordplan.no er aktiv i har jeg lagt til det i html koden. (dvs. <a target "_blank" href istedet for <a href som ville åpnet bildet og forlatt jordplan.no uten å lagre endringer i jordplans database.


Data begrenset av tid
Noen planer gjelder kun for et år, andre er aktive over  en lengre periode. For å fange opp tidsaspektet har Notater også tidsangivelses felter. I standard oppsett er ikke disse feltene synlige, men du kan selv få de frem på Notater, på samme måte som du kan få frem flere felt på de andre fanene som er laget i Jordplan.

Trykk på nedover pilen i en av kolonne overskriftene, og gå til Angi kolonner og du ser en oversikt over alle felt som er definert, kryss av for de feltene du vil ha synlige. Nå kan du angi dato som denne forekomsten er i databasen er gyldig fra, og eventuellt når den ikke lenger er aktuell.

For å få til dette er årsslideren over tabellen nå også gyldig for Notater. Den virker også for jordanalyser og skifter. Ved å justere intervallene i slideren styrer du selv hva som skal være synlig i kartet. Jordplan er derfor også et velegnet sted å lagre historikken over tiltak på gården.

torsdag 24. november 2011

Bonde med iPad ?

I Jordplan  er det samlet mye kompetanse om landbruk og  datateknologi. Med bakgrunn i utvikling av systemer til forvaltning av telenett, strømnett og rørnett, utvikler vi nå et nytt system for landbruk. Jorda er bondens primære produksmiddel. Ny teknologi gjør det mulig å lage bedre løsninger for hvordan dette produksjonsmidlet både kan bevares og utnyttes bedre.

Jordanalyser, vekstskifte og næringstilførsel er noen av innsatsfaktorene vi beskriver i Jordplan. Et system som beskriver jorder må ha et godt kart.  Norge og andre EU land får stadig bedre offentlig tilgjengelige data som vi bruker i webløsningene. Jorda er i motsetning til andre produksjonsmidler, som fjøs eller grisehus,  spredd utover et større område. Med større driftsenheter og innleid arbeidskraft på gårdene er det viktig å ha riktig informasjon tilgjengelig på riktig sted og til riktig tid, skal oppgavene løses optimalt.

jordplan på iPad
Har du iPad eller en Android basert tablet, eller en smarttelefon med IOS eller Android som operativsystem kan du nå få være med på utviklingen av en mobilløsning for Jordplan. Send en epost til kontakt@jordplan.no så får du beskjed om hva du kan gjøre.

Foreløpig kan du se på kartet over din eiendom og skiftene med posisjonen til gyldige jordanalyser. For å legge inn dine egne data oppretter du en bruker på http://jordplan.no Dette gjør du på en vanlig datamaskin med Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari eller Opera som nettleser.

Tar du jordprøvene selv kan du planlegge hvor du skal ta prøver inne på kontoret, og deretter bruke GPS på tablet eller telefon når du skal finne frem til riktige steder på jordet.

På samme måte som http://jordplan.no skal gå på flest mulig datamaskiner enten det er pc eller mac, er målet at vi også skal gå på flest mulig tablets og telefoner også. Teknologien utvikles raskt, og få er perfekte til alt, men vi vil gjerne høre om dine erfaringer. Vi har testet på Samsung tablet 10.1, Samsung Galaxy II telefon, iPad og iPhone.

Hvis du er i tvil om det er på tide å prøve noe nytt kan du tenke på om det ikke hadde vært enkelt med en løsning som :
 • ikke krever noen installasjon på din maskin
 • applikasjonen og grunndata som kart blir oppdatert uten at du må gjøre noe
 • dine data blir sikkerhetskopiert av oss slik at du kan bytte datamaskin uten å miste noe
 • du kan konsentrere arbeidet på dine data
 • vil du ha hjelp av en rådgiver kan hun logge seg inn å arbeide videre med det du har gjort
 • og resultatet av andres arbeid er tilgjengelig for deg med det samme
En presentasjon av jordplan finner på Slideshare

For å teste og bruke løsningen må du være registrert som næringsdrivende i skog eller landbruk, på grunn av rettighetene til kartdata som brukes i løsningen.

mandag 21. november 2011

Hvordan komme raskt igang ?

Erfaringene fra http://jordplan.no er at det ser ut til å være enkelt å opprette en konto for nye brukere.

Når kontoen er opprettet er det naturlig å starte med å tegne skiftene. Skiftene registreres for hvert år, og du må sette årstall på skiftet for at skiftet skal dukke opp i listen jorder som det skal lages gjødselplan for. Du må også velge vekst og forventet avlingsnivå. Hvis du har tenkt å legge inn historiske skiftedata er det lurt å starte med de eldste skiftene. Når du har tegnet et skifte og satt årstall, kan du lage et nytt skifte for etterfølgende år ved å bruke Nytt år funksjonen. Denne funksjonen kopierer alle data som er lagt inn om skiftet med unntak av vekst og avling.

For å se historikken over vekster på skiftene bruker du års slideren hvor du kan bastemme for hvor mange år du skal se historikken for. Standard er to år, idag vil du derfor se skifter for 2011 og 2012 siden de fleste nå har begynt planleggingen for neste sesong. Du kan også legge inn vekstplaner for flere år fremover i tid.

Et par ord om nummerering av skifter, du setter selv dine nummer, men det kan være fornuftig å bruke 10, 20, 20 istedet for 1,2,3,4. Bruk av tierserie gjør det enkelt å legge til nr 11 hvis skifte 10 deles i to ett år. Skiftenummer har ingen annen funskjon enn et navn som mange bruker i rapporter og som en kort referanse til et skifte. Tebellkolonnene i jordplan kan sorteres ved å trykke på overskiften, og du ser da hvorfor det kan være enkelt å sortere på skiftenummer for å se historikken på et skifte.

Listen over vekster vedlikeholdes av oss, men ønsker du noen nye vekster lagt til listen kan du sende oss en epost om vekster du savner. Hvis det er spesialvekster så trenger vi informasjon om normalavlingsnivå, behov for N,P og K samt data om hvordan næringsbehovet endrer seg med større eller mindre avling enn normalavlingen. Norsk Landbruksrådgivining har mye kompetanse på dette området så rådfør deg gjerne med de hvis du er i tvil. Kontakt f. eks. NLR Viken.

For å lage en gjødselplan kreves det informasjon fra jordanalyser, men hvis du ikke har lagt inn analyse resultater kan du registrere minimums info direkte på skifte informasjonen i Gjødselplan fanen.

Nå er en standard tabell for gjødseltyper på plass, du bygger opp din egen liste ved å kopiere til din bruker fra standard listen, eller du kan legge inn gjødseslagene direkte i din egen liste. Legg merke til at alle gjødseltyper angis i kg/da, også gylle og slam.

http.//jordplan er fortsatt i en 0.x versjon, og vi forbedrer stadig kvaliteten på løsningen. Foreløpig er det kostnadsfritt å registrere seg som bruker forutsatt at man er næringsdrivende i jordbruk eller skogbruk.

Har du spørsmål eller kommentarer send en epost eller melding på twitter


tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter fra Jordplan på Gartnerdagene

Vi er på Gartnerdagene på Gjennestad og viser Jordplan. Her kan du se hvor langt utviklingen har kommet, og du kan bli kjent med nye muligheter som vises for første gang.

Jordplan er en moderne web applikasjon, hvor du har enkelheten i nettleseren og sikkerhet for laring av data på nettet. Gjødselplanleggingen har nå nye standard rapporter, med detaljert utskrift av gjødselplan for hvert skifte, vekstoversikt og gjødseloversikt.

Den største nyheten er Jordplan kartet på smart telefoner og tablet, med fingerstyring og GPS markør som viser hvor du er på kartet. Nå kan du planlegge jordprøvene inne på pc og ta med mobiltelefonen ut på jordet og navigere deg frem til de stedene hvor du har planlagt at du skal ta prøver. Med ferdig nummererte punkter er det enkelt å sørge før riktig merking av prøveboksene når du er ute på jordet.

På åpningsdagen lanserte Skog og Landskap nye jordressurskart. Og samme dag gjorde vi disse kartene tilgjengelig i Jordplan.

Alle våre brukere har nå fått tilgang til 5 nye datasett under Skog og Landskap avsnittet i kartlagene :


Vi har ikke tatt med alle datasettene i Jordplan da noen av de har begrenset nytte for det store detaljeringsnivået vi har i dokumentasjonen av den enkelte eiendom. Vi har f. eks. ikke tatt med Dybde til fjell. På våre jorder pløyer vi ihvertfall over adskillige bergskjær, men kartene mener at det er mer enn 1 meter til fjell. Du kan se alle de nye datasettene på Kilden og du finner kartene under Jordsmonn > Jordressurskart

I Jordplan har du idag følgende tilgjengelig under Kart > Skog og Landskap :
 • Tørkeutsatthet
 • Jordressurs
 • Dreneringsforhold
 • Driftstekniske begrsninger
 • Planering
Planering har heller ikke med korrekt informasjon på de jordene vi kontrollerte.


fredag 17. juni 2011

Åpen dag for potetprodusenter

Mange av østlandets beste dyrkere var tilstede på Åpen dag for potetprodusenter. Der var også Jordplan og viste frem dagens versjon med den nye gjødselplanleggingsmodulen.

Vi installerte oss på potetkasser med skjermer, ICE boks for internet tilknytning og diverse datamaskiner med Windows, Mac OSX og Linux, Potetkassene fungerte fint som skrivebord for stående arbeid-Vi hadde besøk av mange dyrkere som driver mange eiendommer med  store arealer, og Jordplans priser er svært konkurransedyktig.

Det tar bare noen minutter å registrere og sette i drift en ny bruker, og samtlige fikk riktig kart så sant vi oppgir riktig kommune og bruks nr.
Enkelt i bruke er fortsatt et viktig kriterium for utviklingen av Jordplan. Vi har nå moduler for jordanalyse, årlig skifteregistrering, tegning i kartet av linjer og flater med tilhørende tekster, slam dokumentasjon og nå kommer gjødselplan modulen.

Foreløpig ser du ikke Gjødselplan fanen i den versjonen du starter på nettet, men er du interessert i å være med å teste gj ut gjødselplanleggingen og fortelle oss hva du synes, send en epost til jordplan@gmail.comØnsker du å vite mer den nye gjødselplanen finner du en presentasjon på slideshare

Takk til vertsskapet Hans Johan Kjølsrød og Agnar Kjølsrød, samt Solveig Haugen Jonsen fra Findus for en interessant dag.

fredag 22. april 2011

Oppdatert om innlesning av jordanalyser fra SkolmarSkolmar Jordlaboratorium var tidligst ute i Norge med kjøretøy som tok jordprøver systematisk med GPS.

Har du GPS festede analyser fra Skolmar så ble de levert på en CD sammen med en ringperm med kartplott av hvert enkelt jorde og analyseskjemaer. Data levert fra Skolmar kunne vises med programmet FarmGovs

Jordplan kan lese filer laget for FarmGovs systemet som er laget av det tyske selskapet SatCon Systems. FarmGovs programvaren oppdateres ikke lenger, og ved å lese dataene inn i jordplan.no  kan du  gi nytt liv til dine jordanalyse data.

På CD'en du fikk levert fra Skolmar ligger det mange filer, men det er bare to av filtypene vi trenger for å lese inn alle data for jordprøvene. Det er filene av typen .dbf og .dta. For å gjøre innlesningen så raskt som mulig kan du lage et .zip arkiv av alle filene. Det gjør ingenting om det er med andre filtyper med i .zip filen. Vanligvis leverte Skolmar filene i to kataloger på CD'en KART og ANALYSER. Du finner .dbf filene i KART og .dta filene i ANALYSER. Det enkleste er derfor å zippe begge katalogene til en zip fil.

Innlesningen gjøres på Jordprøve fanen og Skolmar import valget finnes under Verktøy

Du får opp ett vindu som ber om en zip fil. Hvis du ikke har alle filene i en zip fil, men fler pass på og les .zip filen som inneholder .dbf filene først, Hvis .dta eller .dat filene leses først vil de bli plassert i en sirkel innefor det området du ser på i kartet. 
Når du har valgt riktig .zip fil starter innlesningen straks du trykker på Last opp knappen. Resultatet av innlesningen ser du nå straks i både kartet og jordprøvetabellen.

Har du registrert skifter og satt årstall på skiftene, kan du nå vise geostatistikk for jordanalysene. Geostatistikk velger du på venstre side av kartet og velg en egenskap av gangen. Fjern haken på Skifter for å unngå sammenblanding med fargen på skiftet.

Gjør du feil i innlesningen kan du slette alle jordprøver, som er et valg under Verktøy og Slett alle

Har du ikke jordanalysefilene kan du sende en forespørsel til info@skolmarjord.no om å få tilsendt dine datafiler på epost. Husk og oppgi navn slik at Skolmar kan finne frem til dine data. Be om å få en ferdig zip fil som kan leses i Jordplan. Henvender du deg til Skolmar kan de også hjelpe deg med å lese inn data i jordplan.no.

Skolmar Jordlaboratorium tar fortsatt jordprøver med GPS.

tirsdag 12. april 2011

Notater direkte i kartet

Nå kan du tegne direkte i kartet og legge inn dine egne tekster i kartet.
Og alt blir lagret i din database. Med ett tastetrykk kan du velge om dine registreringer skal være med eller ikke. Flere ønsker å tegne og registrere enkle saker på kartet, som ikke er så fastlagt som jordanlayser og skifter med tilhørende verdier.

Vi har derfor lagt til en ny fane som heter Notater hvor du kan registrere :
 • Linjer
 • Flater
I tillegg til at du kan legge linjer og flater har hver geometri flere attributt felter (egenskaper). Vi har valgt å gi feltene helt abstrakte feltnavn slik at du kan legge inn de verdiene du ønsker. Men det er å anbefale at du selv velger å legge litt struktur på registreringene dine slik at du lett kan sortere eller identifisere de ulike typene av data du legger inn.

Du tegner notater i kartet på samme måte som andre geomtrier, Velg Ny og deretter trykk på venste musetast til du er ferdig og avslutt med et dobbeltklikk. Da kan du fylle ut de verdiene du vil ha med. Redigering av feltene skjer med dobbeltklikk i feltet.

Farge feltet antar vi er selvforklarende. Tittel feltet inneholder den teksten som blir vist i kartet. Teksten blir for en flate plassert i tyngdepunktet for flaten, og for linjer blir teksten stående ved det siste punktet. Du har inntil 64 tegn tilgjengelig, men du bør tenke på hva som blir enklest å se på kartet. Ofte kan en tallereferanse være det beste. Ønsker du å sortere tittelfeltet for å få den rekkefølgen i tabellen du ønsker kan du styre det enkelt ved å skrive ett tall foran teksten. Sortering skjer når du klikker på kolonne teksten.

De tre neste feltene, Verdi 1-3 kan du bruke slik du vil, men alt du skriver blir lagret som tekst, og du har også her inntil 64 tegn tilgjengelig.

Neste felt blir beregnet automatisk og er lengde av en linje eller areal for en flate, Ebheten er henholdsvis meter (m)  og kvadratmeter (m2).

Tekst feltet kan inneholde en neste ubegrenset lang tekst, men selve tabell formen gjør det begrenset hva som kan leses, men vi har tenkt å legge til en eksport til Excel av Notatene senere, og da kan vi letter formattere en lesbart resultat av lange tekster.

URL feltet er for å lagre en webadresse til et bilde eller dokument. Disse lenkene vil bli gjort klikkbare senere. Tar du et bilde av f. eks. et erosjonspunkt i en bekk så kan du legge inn lenken til hvor du har bildet. Har du ikke egen webserver for bildene kan du bruke en av de mange grartistjenestene for å lagre bilder på nettet som Flickr eller Bildr

Med litt struktur på hva du fyller ut i feltene kan du nå lage dine miljøplaner eller søke om regionale miljøtiltak, og du har alltid oppdatert dokumentasjon tilgjengelig.

Foreløpig er årslideren som vi bruker til å filtrere jordprøver og skifter på årstall synlig i Notater, men den filtrer  ingen forekomster i Notater tabellen, uansett hvor du skriver årstall.

fredag 18. mars 2011

Nedetid hos Statens Kartverk 18-19. mars kl. 16.00

Idag har vi den første lengere perioden hvor WMS serverene hos Kartverket er utilgjengelig. fra fredag 18.3 kl. 16.00 til lørdag kveld 19.3.2011.  Dette er planlagt nedetid.

Jordplan virker fortsatt, og alle dine data er tilgjengelig som før.

Du får registrert ny bruker, men får en feilmelding fordi oppslag i matrikkelen feiler når vi skal finne området for en ny bruker. Uten bakgrunnskart er det også vanskelig å utføre oppgaver som å registrere nye skifter og andre registreringer som krever bakgrunnskart.  Bildet viser hvordan registrerte Jordplan data kan presenteres når serverene hos Statens Kartverk er nede.

Forsøker du kartverkets sider http://www.statkart.no får du følgende beskjed :

fredag 4. mars 2011

GPS jordanalyser fra Eurofins

Eurofins er den største leverandøren av jordanalyser i Norge.

Har Eurofins kjørere tatt jordprøver med GPS får du idag levert data på CD. De dataene vi er interessert i Jordplan.no ligger i forskjellige filer. Og har du mange jordanalyser kan det bli mange filer.

De filene vi er interessert i er av typen .txt og .shp For at å slippe å åpne enkeltfiler zipper du alle filene til en .zip fil som leses inn i jordplan. Eurofins lager en katalog som heter Skifteplan. Zip hele denne katalogen til en fil og les den. Det gjør ingenting om det er en katalogstruktur under hovednivået. (hvis flere spør om det vil Eurofins sikkert også lage en ferdig zip fil som bør hete enID_jordplan.zip)

Zipfilen leses på samme måte som for Skolmar data.

Innlesningen gjøres på Applikasjonsfanen Forside. Nederst på siden finner du valget Zip-fil fra Skolmar Jordlaboratorium. Trykk på Choose file og åpne zipfilen som inneholder dine data.


Selve innlesningen starter når du Lagrer (Save) Knapp helt nederst på siden. Det vises en rapport over hvor mange prøver som er lest og du går tilbake til Applikasjonsfanen Applikasjon for å se resultatene.Så snart du har lagt inn skifter kan du lage geostatikk kart for egenskapene på jordprøvene.

mandag 21. februar 2011

Redigering av hull i flater

 Våre åkre er ikke alltid store sammenhengende jorder, men ofte har vi noen åkerholmer. Idag er første versjon av hull i flater på plass i jordplan.no.

For å lage en flate med hull digitaliserer du først hele skiftet, med å trykke Ny og merke med venstre musetast, og dobbelt klikke for å avslutte digitaliseringen

For å lage ett hull i en flate trykk Ny på Skifte fanen og hold Alt tasten inne mens du digitaliserer med venstre musetast som vanlig innenfor den flaten du skal lage hull i. Dobbelt klikk for å avslutte digitaliseringen. Digitaliserer du utenfor flaten tror systemet at du skal lage en ny flate og legger til et skifte i tabellen. Skjer det, bare Slett det uønskede nye skiftet, og husk å lagre.

Har du behov for å redigere punkter i hullet eller flaten, bruk de vanlige kommandoene for å flytte eller slette et punkt, ta tak i et punkt og flytt det ved å holde venstre musetast inne på punktet og dra til den posisjonen du ønsker. Skal du slette et punkt, hold musepekeren over punktet og trykk bokstaven  d (for delete) som sletter et punkt.
 • Hull kan legges inn i en flate når som helst. 
 • Du kan lage så mange hull du vil i en flate. 
 • Arealet reduseres når det settes in hull.
 • Hull kan lages i alle flate geometrier
 • Punktene som beskriver et hull kan redigeres på samme måte som punkter i arealet
 • Husk å lagre når du har endret en flate som du vil ta vare på.

mandag 14. februar 2011

Spørsmål og svar (FAQ)

 Denne posten oppdateres etterhvert som det kommer lignende spørsmål fra flere. Har du noen spørsmål skriv de som kommentar til et av de innleggene som omhandler temaet, sende en epost til jordplan@gmail.com eller spørre på twitter. Sørg for at du følger http://twitter.com/jordplan og start meldingen med @jordplan. Da er det bare de som følger @jordplan som ser meldingen.
 1. Jeg har laget en ny bruker, men når jeg starter jordplan ser jeg bare et hvitt vindu der hvor kartet skulle vært. Hva er galt ?

  Svar: Antagelig skyldes dette at kommune, gårds og bruksnummer ikke er angitt eller at oppslaget vårt hos Skog og Landskap har feilet. Gå til Applikasjonsfanen Forside, klikk på Kontoinformasjon, og kontroller at gårds og bruksnummer er fyllt ut riktig.
  Eksempel for kommunenr 716, gårdsnummer 228, bruksnumrene 2 og 4:
 2. 716/228/2
  716/228/4
  Du kan også bruke denne funksjonen hvis du skal utvide området ditt og legge til flere gårds og bruksnummer. Området blir beregnet på nytt når du lagrer endringene ved å trykke på Save nederst på siden.

 3. Er det en angre knapp i systemet? Jeg kom til å slette et skifte, men så lenge det ikke er lagret så er det jo der. Hvordan får jeg skifte tilbake? Jeg tok og startet klient på nytt, da så det ut som jeg hadde to versjoner av det slettede skiftet i tabellen.

  Svar: Bruk Oppfrisk knappen hvis du har slettet, men ikke lagret. Går du bare ut av nettleseren og starter igjen, er den så lur at den forsøker å huske hvor du var, og det kan derfor se ut som du har fått dobbelt opp med det skiftet du skal slette. Dette spørsmålet førte derfor til at vi laget Oppfrisk knappen.

 4. Geostatistikk: Skal fanen for jordprøver eller skifter være aktiv får se fargeskala ?

  Svar: Spiller ingen rolle om du står på Jordprøver eller Skifter, du styrer visningen fra  Kartlag menyen på venstre side.

 5. Geostatistikk: Må du ikke ha en nøytral bakgrunnsfarge, har du f. eks blått for korn så blir det vel misvisende.

  Svar: For å unngå blanding av farger slå av Skifter, og merk av bare en egenskap i geostatistikk av gangen. Du slår av Skifter i kartlagsmenyen under Brukerdata ved å fjerne haken i boksen. (se også spørsmål 7)
 6. Jeg har tegnet et skifte og lagt inn to jordprøver innenfor skiftet med kun en pH verdi på hvert punkt. Når jeg skal vise geostatistikk for pH får jeg ikke opp fargelagt skifte. Hva må minimum registreres for å få frem en geostatistikk (heatmap) ?

  Svar: På et skifte må årstallet registres i tillegg til grensene for skiftet. Det skal være et nytt skifte for hvert år.

 7. Geostatistikk kartet (heatmap) vises med uklare farger fordi det ser ut som det ligger en annen farge over. Hva gjør jeg feil ?

  Svar:  Ingenting, men slå av visning av Skifte i kartlagsmenyen på venstre side når geostatistikk er på, da får du fargelagt skiftet etter geostatistikk, istedet for vekst som vises når skiftet er slått på

tirsdag 8. februar 2011

Hvordan få inn dine første data - nå også med video

Du har laget din egen bruker og startet jordplan.no. Slik legger du inn dine første test data :
 1. Zoom inn på det jordet som du skal registrere skifter på. Zoome gjør du ved å holde Shift (stor bokstav) tasten nede og dra et rektangel med venstre musetast for det området du skal zoome inn på. Zoom inn så mye at du ser eiendomsgrensene
 2. Du kan flytte kartet ved bare å holde venstre musetast nede og skyve kartet med musen.
 3. Tegn skiftet ved å trykke på Skifter fanen på høyre side, og deretter klikk på Ny. Bruk venstre musetast for å tegne grensene for skiftet. Dobbeltklikk når du har kommet rundt, det avslutter digitaliseringen av skiftet.
 4. Sett årstall på det nye skiftet du har laget i skiftetabellen ved å dobbeltklikke på feltet År. Trykk deretter LagreSkifter fanen
 5. Trykk på fanen Jordprøver , og deretter på Ny Et klikk med venstre musetast i kartet plasserer jordprøven
 6. Trykk Ny en gang til og plasser en ny jordprøve inne på skiftet
 7. Beveg den vannrette scrollbar under Jordprøvene møt høyre slik at du får se feltet for pH, dobbeltklikk med venstre musetast og skriv 5.5 på den ene prøven og 6.5 på den andre prøven. Punktum må brukes som desimaltegn.
 8. Trykk Lagre Legg merke til at når du har lagret forsvinner de små røde merkene som stod i de feltene du hadde endret.
 9. Nå kan du vise din første Geostatistikk (ofte kalt heatmap på engelsk) Gå til venstre side av kartet og feltet Kartlag, fjern haken på Skifter, klikk på + tegnet foran Geostatistikk og sett en hake i feltet for pH
 10. Du skal nå se et fargelagt kart over pH verdiene på skiftet. I videoen har vi også lagt til en tredje prøve med en lav pH verdi slik at vi ser effekten på geostatistikk bildet.
Hvis du ikke vil lese teksten prøv en video som går gjennom de samme stegene.

Ser du ikke det du forventer ?  hvis du ikke er sikker på hva som er lagret i databasen, eller du ikke ser det resultatet du forventer så kan du alltid restarte jordplan.no ved kun å trykke Retur på webadressen i nettleseren. Sjekk at de dataene du la inn virkelig er i databasen og forsøk en gang til det du ikke fikk til.

søndag 6. februar 2011

Jordanalyser og kart

Torsdag 10 februar kl 19.00 arrangerer Vestfold Forsøksring et møte i Vestfold Bondelags møtelokale på Gjennestadtunet i Stokke, med tema jordanalyser og kart. Det hele tar utgangspunkt i et nytt nettbasert verktøy jordplan.no hvor du kan legge inn jordrøvene dine på kart og lagre de forsvarlig i en egen database.

Det kan gjøres om jordprøvene er er tatt ut med GPS koordinater eller ikke.


Les mer hos Vestfold Forsøksring (litt nede på siden)

fredag 28. januar 2011

Registrering av skifter i jordplan.no

Du har registrert deg, logget inn og startet jordplan klienten og fått opp kartet. Zoom inn slik at du kan tegne inn ditt første skifte. Når du har zoomet nok inn, kommer eiendomsgrensene frem i kartet, og du ser nok detaljer til at du kan starte å digitalisere ditt første skifte på skjermen.

Et skifte i jordplan lages for hvert år og er omrisset til det arealet hvor du dyrker en vekst. Skiftene kan derfor variere fra år til år, men de fleste har vel omtrent samme skifteinndelingen som de varierer vekstene på. For å legge inn et skifte aktiver Skifte fanen og klikk på Ny. Nå kan du klikke med venstre musetast i kartvinduet og markere omrisset. Innlegging av arealer er omstrent som å legge en gummistrikk rundt området. Hver gang klikker setter du ut et nytt punkt. Du behover ikke være så veldig nøye for det er enkelt å flytte punkter i "gummistrikken" etterpå. Når du har fått merket området dobbeltklikk for å avslutte innleggingen.

Når du har avsluttet digitaliseringen av det første skiftet dukker det første skiftet opp i skiftetabellen. Ved å dobbeltklikke på feltene i tabellen kan du skrive inn navn, årstall, vekst og de andre feltene som skal registreres pr. skifte. Vi legger kommunenr. og gårds og bruksnr. på hvert enkelt skifte. Det er fordi det det forenkler fremtidig rapportering, som f. eks. å sette disse dataene på hver jordprøve. Det er denne egenskapen som er en av grunnene til at vi kaller dette et geografisk informasjonssystem (GIS). Vi behøver ikke legge all informasjon i alle tabeller, men vi kan kombinere tabeller og arealer, punkter og linjer.

Ser du nøye etter i skiftetabellen så ser du at de feltene vi har endret er merket med et lite rødt merke i venstre hjørne. Det betyr at det er gjort endringer, og du må huske å Lagre for å få det permanent i databasen.

Zoomer du inn (shift + venstre musetast) på detaljene i det du har digitalisert ser du lett unøyaktigheter. Oppretting av punkter i en flate er veldig enkelt, ta tak i det punktet du skal flytte med musen og dra det i riktig posisjon. Når du har valgt en flate ser du at annet hvert punkt er market litt forskjellig, det ene er mer tydelig enn det andre. Det tydeligste punktet er den posisjonen du har digitalisert, det svakest markerte punktet er et mellom punkt som du kan flytte på for få en rundere kurve ved å sette inn flere punkter. Når du flytter på et mellompunkt blir det et nytt digitalisert punkt, og det opprettes automatisk ett nytt mellompunkt. Derfor er det ofte det raskeste å grovdigitalisere, og deretter finjustere arealet. Arealet på skiftet beregnes automatisk, og når det er lagt inn flere skifter summeres samlet arealet nederst på siden.Foreløpig har vi litt begrensede redigeringsmuligheter utover å flytte punkter på en flate, det er derfor ikke å anbefale å bruke unødig mange punkter for å markere arealet. Vi mangler også muligheten til å lage hull i et areal for åkerholmer og annet som ofte forekommer på norske skifter. Inntil videre kan du bruke litt kreativ digitalisering rundt holmene for deretter å legge punktene slik at arealet ser dekket ut. For arealberegningen er det viktig at åkerholmer ikke blir tatt med i arealet. Vi klarer alltid å beregne arealet uansett hvordan du har digitalisert.

Vi har valgt å starte dette eksemplet i 2008, det er fordi vi vil ha med skiftehistorikken fra dette tidspunktet. For 2009 behøver du ikke tegne arealet på nytt. Har du valgt skiftet for 2008, og trykker på Nytt år blir skiftet kopiert og året oppdatert til 2009. Areal og alle andre felt med unntak av vekst, sort og avling blir kopiert til det nye skiftet. Pass defor på at alle felt er utfyllt før du bruker Nytt år.

For å styre hvilke skifter og år som vises samtidig har vi en glideregulator med to glidere (slider) for å markere årsintervaller. Klikker du på en av gliderene, og holder venstre musetast inne vises det hvilket år den står på. Skal du bare se ett år skyver dy sliderene over hverandre.

Legg også merke til at du kan endre størrelsen på kartvinduet, og de enkelte kolonnene i skiftetabellen ved å klikke på grensen og dra den til den bredden du ønsker. Når du dobbeltklikker på et valgfelt som Vekst kan du få en kortere liste å velge ved å begynne å skrive de første bokstavene i den veksten du velger.

onsdag 26. januar 2011

Slamsøknader i jordplan.no

Gjødselvareforskriften setter krav til både tillatelser og dokumentasjon før og etter at det spres avløpsslam. Tradisjonellt har avløpsslam blitt brukt som kalkingsmiddel, siden mye har gjennomgått en kalkbehandling og slammet har en høy pH, gjerne > 11.  Med reduksjonen i sur nedbør og bruk av mindre forsurende kunstgjødseltyper ser vi derfor at pH kan bli så høy at vi istedet får mangel på tilgang av enkelte stoffer på grunn av for høy pH. Uansett så er det viktig å vurdere slammengder og typer i forhold til jordanalysene.

Jordplan har en egen modul for både slamsøknader og dokumentasjon av spredning. Den er tilgjengelig på forepørsel, i din jordplan.no database. Du må derfor ha opperettet din egen jordplan.no bruker før du får adgang til slam modulen. Forespørselen sendes på epost til jordplan@gmail.com

Sammen med driver må den som setter opp søknaden gå gjennom de kravene som skal dokumenteres i søknaden. Hillestad Landbruksdrift AS er den første slamentrepenøren som benytter løsningen, og evaluerer nå i samarbeid med Miljørettet Helsevern i Vestfold, hvordan vi best kan utnytte denne muligheten.

For Hillestad Landbruksdrift har det vært viktig å få til en bedre agronomisk utnyttelse av slammet, det innebærer at vi bare sprer slammet under gode forhold, og ikke nødvendigvis sprer maksimal mengde i en omgang. Vi vil istedet ha mulighet til å tilpasse oss forholdene på jordet og agronomiske behov. Dette krever at vi har større arealer tilgjengelig til enhver tid, og har et godt system for oppfølging av anvendelsen av slammet.

Vi bruker det vanlige meldeskjemaet, men det som tidligere var kart vedlegg og kopier av jordanalyser i mange forskjellige tabeller og papirkart, er nå erstattet med et login og passord til jordplan.no Både bonden, landbruksmyndigheter og transport/sprede entrepenør benytter den samme informasjonen.

Området det meldes at det skal spres slam på er merket med rødt, og på høyre side er tabellen over arealene. Her er også lagerplasser avmerket. Klikker du på et areal i tabellen blir det fremhevet i kartet, så det er lett å se hva som er lagerplasser og sprede arealer. Gjelder slamsøknaden store arealer, kan du velge et areal i slamsøknad tabellen og trykke på Gå til så blir arealet sentrert i kartvinduet.

På venstre side ser du da kartdataene som er tilgjengelig som både jordsmonnskart fra Skog og Landskap og data fra NGU s brønndatabase Granada.

Når arealene er lagt inn og jordanalysene på plass kan vi vurdere analyseresultatene som fargelagt kart i området. Skjermbildet viser pH i området på kartet, og enkeltverdiene i analysene er i tabellen til høyre. Vil du finne hvor du har de laveste eller høyeste verdien kan du ved  klikke på tabellen få den sortert etter verdi. Velger du en analyse i tabellen, markeres den i kartet.

jordplan.no har også verktøy for å måle lengder og arealer, de knappene finner du over kartbildet tpå høyre side. Med dataene på plass har vi grunnlaget for en langsiktig plan, og dokumentasjonen kan holdes oppdatert til enhver tid. Selv om myndighetene godkjenner meldingene, er det eier og driver som er ansvarlig for at gjødsel av organisk opphav blir håndtert  i henhold til gjedende regelverk. Det er derfor viktig at bonden selv forvalter sine data i eget system.

Visjonær jordprøvetaking med GPS

Stadig fler setter bort jobben med å ta jordanalyser til firmaer med traktor eller biler påmontert GPS og automatisk jordprøvetakings utstyr. Tar man systematisk jordprøver av store arealer er det en fornuftig investering. Med Jordplan kan du også ta vare på historiske prøvedata, og du får et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere effekt av tiltak og utvikling over tid.


Men det er også andre måter jordprøvetaking kan effektivseres på. Engasjerer du en entrepenør så lager han sitt eget kjøremønster ut fra arealets utforming og en standard for hvor mange prøver som skal taes pr. dekar. Vi tror dette er fornuftige tommelfingerregler, men kan vi gjøre det bedre ?I jordplan.no har du adgang til jordsmonnskartene fra Skog og Landskap og kombinert med din egen kunnskap om hvor resultatene er gode og mindre gode avlingsmessige, kan dette være en alternativ strategi til en mekanisk uttak av prøvepunkter. Du har også de gamle jordprøvene tilgjengelig så du kan hensyn til punkter som du vil følge opp utviklingen på.

Sett ut de punktene du vil ha tatt prøve av i kartet, sned en melding til analyselaboratoriet og i løppet av to timer har du tilbakemelding om når de kan komme å ta prøvene og hvor mye det vil koste.

Høres dette interessant ut ?

Eller når du er  ute i åkeren midt i vekstsesongen,  registrerer du prøvepunktene  ved hjelp av GPS i mobiltelefonen når du er ute å sprøyter kornåkeren, og oppdatere med de nye prøvepunktene i jordplan.no databasen din, så sender du en prisforespørsel når du er ferdig med alle jordene dine.

Vi kan ikke gjøre dette i jordplan foreløpig, men den største utfordringen ligger i å motivere både bønder, rådgivere og laboratorier i nye arbeidsprosesser. Teknisk er dette helt realistiske løsninger idag. Men er det mange nok som er interessert ? Si gjerne hva du synes enten du er bonde, laboratorium ellerrådgiver.

tirsdag 25. januar 2011

Hva må jeg vite for å lage en jordplan.no bruker ?

Hvem som helst kan lage en ny bruker, og den nye brukeren med ny database er tilgjengelig til bruk så snart du er ferdig med registreringen. En ny bruker på  http://jordplan.no lages ved å velge Opprett ny konto i login bildet. Da må du ha følgende informasjon tilgjengelig :

 • Brukernavn - du velger fritt sålenge det ikke allerede er tatt i bruk av andre
 • Epost adresse til brukeren av driftsenheten (En driftsenhet kan ha mange gbnr.)
 • Passord - velger du selv
 • Organisasjonsnr. - 9 sifret norsk nummer kreves for at vi om nødvendig kan dokumentere at du er næringsdrivende i jord eller skogbruk. Har du ikke nummeret ditt for hånden kan du alltid slå det opp på http://www.brreg.no
 • Navn på driftsenhet - Kan senere bli brukt på rapporter eller som informasjon i applikasjonen
 • Fakturaadresse - Faktura informasjonen må være komplett slik at regnskapsfører godkjenner bilaget hvis vi bruker dette som fakturainformasjon. Brukere av Basis eller Slam modulen vil bli fakturert når tjenesten blir satt i kommersiell drift, foreløpig er alle tjenester gratis. Brukere vil bli varslet slik at de kan ta stilling til om de ønsker å bli abonnenter når tjenester settes i offisiell drift.
 • Kommune-,gård- og bruks- nummer - Informasjonen brukes til å bestemme hvilket område på kartet som blir åpnet når du logger inn og starter programmet. Angi alle hovednr. på driftsenheten for at området skal bli riktig. Skilletegn mellom de tre delene i gråds og bruksnr. er skråstrek / Kommune nr. angis uten ledende 0, består av 3 eller 4 siffer, Gårdsnr. 1 - 4 siffer og bruksnummer 1 - 4 siffer
 • Medlemskap - Hvis du er tilknyttet en av våre samarbeidspartnere registreres det her.
Når alle felt er fyllt ut trykker du på Opprett ny konto nederst på registreringssiden. Går alt bra får du noen grønne meldinger på neste side. Kommer det noen røde meldinger er dette feil som du kan sende til oss hvis du selv ikke forstår hva som er årsaken.

I skjemaform :


Brukernavn : .............................................................

Epost : ......................................................................

Passord : ...................................................................

Organisasjonsnr. ........................................................

Driftsenhet : ................................................................

Fakturadresse : ...........................................................

Kommune-/Gårds-/Bruks- nr.
..................................... (eks 702/120/1)

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Medlemskap : ...............................................................

søndag 23. januar 2011

Hvordan legge inn data i Jordplan ?

Du har fått laget din egen bruker  og din egen database gjennom registreringsprosessen. Når du logger deg inn og starter programmet ser du kart over det området du har bestemt når du ga inn kommunenavn, gårds og bruksnr Området beregnes med den samme metoden som Gårdskart på internett bruker, når du slår opp et gårds og bruksnummer der. Det vil si at omrisset dekker både jord og skogareal. Har driftenheten flere hovednr eller leier jord kan du legge inn så mange hovednr. som må til for å beskrive enheten.

Du er nå klar til å teste innlegging av data i din egen database.


Du kan legge inn jordanalyser i kartet på to måter
 1. Tegne direkte i kartet ved å bruke Ny på den datafanen du vil jobbe med, Jordprøver eller Skifter
 2. Lese inn filer levert fra jordprøvelaboratoriene Skolmar eller Eurofins (Egen beskrivelse kommer)

Ved manuell innlegging av punkter (Jordprøver) klikk på Ny og deretter angi posisjon med venstreklikk på kartet med musen. Deretter må dy trykke på Lagre. Du behover ikke Lagre for hvert punkt, men vi anbefaler deg å gjøre det ofte. Da vet også hvordan du sletter trykk Slett og deretter Lagre (det kan hende en slettet forekomst ikke forsvinner før du har Lagret)


Innlegging av flater (Skifter) skjer ved å trykke på Ny i Skifte datafanen. En flate består av mange punkter, og når du har kommet rundt flaten dobbeltklikker du med musen for å markere at siste punkt er angitt.


  Før du går igang, test om du kan lagre til databasen din :


Den enkleste måten du kan teste på er å plassere en jordprøve på kartet. Det gjør det ved trykke på NyJordprøver fanen, og deretter klikke en gang med venstre musetast der du vil plassere jordprøvene på kartet. Så snart du har plassert den på kartet blir det stående en lilla trekant i posisjonen, og det har blitt laget en ny rad i jordprøvetabellen. Velger du denne linjen i tabellen ved å klikke på den ser du at linjen i tabellen blir blå, og jordprøveposisjonen i kartet blir en rød firkant. Trykk deretter på Lagre i Jordprøver fanen. Hvis du ikke får noen feilmelding har lagringen gått bra, og din første linje er lagret i databasen din.

Men hva gjør hvis jeg får denne meldingen ?

Vi har lagt arbeid i at forbindelsen til din database skal være sikker, og ikke kunne overtaes av andre brukere, denne situasjonen kan oppstå hvis du har vært logget som en annen bruker enn din egen først, f. eks. demo
Du kan unngå dette problemet ved å tømme cache i din nettleser eller starte jordplan.no i en privat sesjon.

Private sesjoner finnes på de fleste nettlesere, men her er de vanligste :
 • Internet Explorer (IE) - Safety - InPrivate browsing eller Ctrl +Shift + P
 • Firefox (FF) - Tools - Start private browsing eller Ctrl +Shift + P
 • Chrome (Cr) - Customize and control Chrome (skiftenøkkel) - New incognito window eller Ctrl +Shift + N

lørdag 22. januar 2011

Hva er jordplan.no ?

Jordplan driver http://jordplan.no et nettsted for forvaltning av jordanalyser og bruk av arealer i landbruket.

Jordplan.no er et nettsted hvor du kan lagre dine egne data om gården med kart som bakgrunn. Filosofien bak jordplan.no er at det skal være et enkelt verktøy å bruke for optimal forvaltning av jordressursene. Det skal legges vekt på å få til en best mulig registrering av de faktiske forhold. Ved å utnytte kartet har vi en god visuell presentasjon av dine data, og et bra beslutningsgrunnlag for tiltak. Optimal agronomi i praksis avhenger av mange forhold, og jordplan.no hjelper deg med å holde styr på noen av faktorene. Og vi har ambisjoner om å dekke fler forhold etterhvert.

Første versjon er under utvikling og pr. idag er følgende funksjoner tilgjengelig :
 • Opprette en geo database for egne data. Ved å angi gårds og bruksnummer blir det automatisk satt riktig område når du starter opp kartet.
 •  Innlesning av jordprøver fra Skolmar Jordlaboratorium og Eurofins
 • Registrere jordprøver og analyseverdier direkte i kartet
 • Registrere skifter med navn, vekst, sort, avling, år  og beregne areal
 •  Fargelegge skiftene for analyseverdiene på pH, P-Al, K-Al, Ca-Al og Mg-Al
 Det er ingen begrensning på antall gårds og bruksnummer, eller størrelse på driftsenheten som du kan legge inn i din geodatabase. For adgang til kartene må brukeren være registret næringsdrivende i landbruket som faller inn under medlemskap i Norge Digitalt. Vi krever derfor at registrering av driftsenhetens organisasjons nr. er korrekt registrert når du oppretter en bruker.

Registrering er gratis og vi tilbyr en sikker lagring av data. For å bruke jordplan.no kreves det kun en Internett forbindelse og en nettleser som Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari eller Opera. Kan brukes både på Windows, Mac eller Linux maskiner. Foreløpig er tre moduler klare, Fri er som navnet antyder gratis og inneholder jordanalysene plassert på kartet, Basis har i tillegg registrering av skifter og vekster, Slam er kart for søknad om å spre slam, samt registrering av tidspunkt og mengde for spredning.Basis funksjonaliteten er nå tilgjengelig på http://jordplan.no  og Slam kan gjøres tilgjengelig på forespørsel. Vil du se på en demo database før du registrerer deg kan du logge inn med brukernavn demo, og passord demo.