mandag 30. desember 2013

Oversikt over leiejord

Nå kan du registrere eiere på de enkelte skiftene i Jordplan. Når man har leiejord er det viktig å ha en oversikt over alle leieforholdene.

Eier er et nytt felt på skifte som du må gjøre synlig før du kan registrere data i feltet. Når du er på Skifte fanen beveger du musen over overskriften på en av kolonnene i Skifte fanen, da ser du en nedoverpil på høyre side av overskriften.

Klikk på nedover pilen og du ser tre valg, du velger Kolonner, og da ser du on oversikt over alle felt på Skifte fanen kryss av for Eier, og du har fått et nytt felt synlig på Skifte fanen.  Bildet til venstre forklarer antagelig bedre enn ord om hva du må gjøre.

Det nye Eier feltet er plassert mellom Navn og Kommune nr. feltet

Varighet av leieavtalene fyller du inn i Fra dato og Til dato feltene. For den jorda du eier selv behøver du ikke fylle ut noen Fra og Til dato, da er skiftene tilgjengjelig uansett hvilket tidsintervall du ser på. Hvis skiftene forandrer arrondering bruker du Fra dato og Til dato oså på dine egene skifter. Da kan du se på hvordan arronderingen endres over tid.

Det nye Eier feltet er et fritekst felt og du kan skrive inntil 64 tegn.

Passer ikke kolonnebredden kan justere bredden på Skifte fanen ved å dra den vertikale delelinjen mot kartbildet til venstre. Du kan også justere bredden på de enkelte kolonner ved å bevege den vertikale delelinjen mellom kolonne overskriftene til høyre eller venstre.

Det vil også komme en rapport som summerer opp arealer pr. eier og gårds og bruksnummer. Denne rapporten vil være det grunnlaget du trenger for å fylle ut arealdelen av produksjonstilskudd søknaden.

Eier på de enkelte skiftene sørger også for at det er enkelt å holde oversikt over grunneiere når det skal innhentes tillatelse hos, når det lages meldinger om lagring og spredning av slam.

søndag 1. desember 2013

Entreprenøren lager grøftekart

Et grøfteprosjekt er en stor investering som skal vedlikeholdes i flere tiår etter at grøftene er fyllt igjen. Da er det egentlig utrolig at så mange ikke gjør noen enkle grep og dokumenterer det som du og dine etterkommere skal vedlikeholde.

Den som graver er  den som best er istand til å dokumentere hva som er gjort. Derfor bør nye grøfter dokumenteres av entreprenøren. De fleste som graver med Rådahls hjul, kjedegraver eller gravemaskin har idag mulighet til å registre grøftene med GPS. Din Jordplan konto kan også brukes av drenerings entreprenøren. Entreprenører som har en avtale med Jordplan AS kan du gi adgang til din Jordplan database, og entreprenøren dokumenterer det arbeidet som er utført i ditt system. Da er du sikret at du har adgang til dataene til enhver tid.

For å gjøre det enkelt for entreprenøren å lage grøftekart for din eiendom bør du selv opprette en Jordplan konto. Og deretter legge inn skiftenavn så er det lett å fortelle entreprenøren hvilket jorde han skal jobbe på. Har du gamle grøfteplaner, eller vet hvor det går gamle grøfter kan du gjerne tegne inn fra gamle planer. Det gir ihvertfall entreprenøren en ide om hva han må regne med å finne av gamle grøfter. Tidligere ble det gravet med større grøfteavstand, og hvis det er mulig kan det være fornuftog å forsøke å grave mellom de gamle grøftene.

Hva skal jordeier gjøre ?

For å opprette en Jordplan konto følger du bare instruksjonene på registreringssiden. Du må ha en epost adresse og de viktigste data om gårdens arealer for hånden, som kommune, gårds og bruksnummer (se f. eks. prod. tilleggs søknaden) og organisasjonsnummer. Du oppretter kontoen og lager ditt eget brukernavn og passord, og du kan begynne å bruke kontoen med en gang. Når du oppretter kontoen merker du av for den entreprenøren som skal gjøre jobben under overskriften Samarbeidspartnere. Da får han adgang til dine registreringer.

Har du allerede en konto  går du til Min konto >Rediger >Samarbeidspartnere og krysser av for den entreprenøren du bruker. Står ikke din entreprenør i listen be han kontakte oss så oppretter vi en superbruker konto for entreprenøren og tester ut de datafilene hans GPS utstyr lager.

Du kan når som helst fjerne entreprenørens adgang til dine data ved å fjerne markeringen på Samarbeidspartner listen.

Hva gjør entreprenøren ?

Entreprenøren bruker våre innlesningsrutiner for shape eller kml filer og får GPS registreringene inn i Jordplan, og tegner deretter opp kartet på bakgrunn av de innleste koordinatene enten det er punkter eller linjer som entreprenørens GPS utstyr produserer. Entreprenøren legger inn tilleggsinformasjon om rørdimensjoner som er brukt, gravemetode og tidspunkt, og evt. kommentarer

Hva koster det ?

Dreneringsmodulen i Jordplan koster kr 96,- som årlig avgift og ingen kjøpspris. Det kreves i tillegg Basismodulen til kr. 496,- pr. år. Inntil videre er superbruker adgang for entreprenørene uten kostnad for entreprenøren.

Bilder som dokumentasjon

Vil du også dokumentere med bilder kan du legge det inn selv med også før entreprenøren har lest inn sine GPS data.

 I Jordplan har du to muligheter for å bruke bilder. Fra din pc kan du laste opp bilder og angi posisjonen på kartet hvor bildet er tatt sammen med dato og du kan skrive en kommentar. Bildet til venstre er jordplan kartet med ortofoto, og jeg har i ettertid lastet opp bildene.

Du kan også bruke Jordplan appen for mobiltelefonen og sette posisjonen med telefonens GPS og laste opp bildet til Jordplan mens du står ute på jordet. Vi lagrer bildet i originalstørelsen og på kartet vises bare en lite versjon av bildet. Klikker du på bildet åpnes det i full størrelse i eget vindu.

Hele Jordplan bildet med kartlag, kartvindu og egenskaper på rør
Bilder som alle data i Jordplan lagret  med informasjon om når de skal vises, du kan derfor filtere visning basert på dato. Her følger noen flere eksempler på bilder fra drenering,

Ferdig dokumentasjon med bilde av et spesiellt tilkoblingspunkt

Bildet er også tilgjengelig i full størrelse

Datasikkerhet

Data som er registrert i Jordplan blir lagret på våre egne sky servere som det blir tatt regelemssige sikkerhetskopier av. Data som er dokumentert her vil derfor alltid være tilgjengelig, men forvaltes som bondens egne data. Data kan deles med offentlige myndigheter ved at Landbrukskontoret får et superbruker login, eller at de kun får innsyn til utvalgte data om utført drenering. Begge mulighetene er nå til uttesting, og målet er å få en enkel og sikker prosess for både eier av jorda som grøftes, entreprenører og offentlige myndigheter. Og samtidig sørge for at alle parter kan utnytte potensialet i digitale grøftekart.

Kan kommune eller fylkesmann få adgang ?

Tiltak som er finansiert med offentlige tilskudd kan myndighetene kreve adgang til dokumentasjon av utført arbeid. Jordplan AS utvikler også løsninger hvor utvalgte data fra Jordplan kan gjøres tilgjengelig i andre GIS systemer med WMS og WFS. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Eksempel på enkelt GIS program som kun har innsyn i Jordplan data

Grøftekartet alltid tilgjengelig når du er på jordet

Neste gang du som jordeier skal ut å følge opp grøftenes tilstand. så har du nå grøftekartene tilgjengelig på telefonen, og du kan bruke telefonens GPS til hjelp for å finne frem.

Du kan ta bilder med telefonen som plasseres på kartet. Det gjør det enklere med digitale huskelapper over de obeservasjonene du gjør både i og utenfor vekstsesongen.

Jordplan appen som du ser et bilde av til venstre, kan du laste ned gratis for iPhone og Android telefoner.


mandag 18. november 2013

Jordplan appen er her

Nå kan du laste ned Jordplan appen for Apple IOS og Android. Appen er tilpasset både til telefoner og nettbrett.

Når vi i oktober 2013 lanserte Jordplan appen har vi tatt med funksjonaliteten fra Jordplan Touch, og tatt i bruk de fordelene en app har fremfor en nettleser applikasjon på mobilen.

Det første du ser er at vi har tatt i bruk kombinasjonen av GPS og kamera som en av de nye funksjonene i Jordplan appen.

Tidligere kunne du sette ut jordprøvepunkter direkte i kartet. Det kan du gjøre også i den nye appen, og nå kan du også plassere punkter som markerer bilder på kartet. Posisjonen lagres og bildet lastes opp til din Jordplan konto.

Vi har også tanker om gjøre Jordplan til en mer sosial app, derfor ser du allerede nå muligheten til å dele Jordplan bildene dine på Facebook. Første versjon av appen er 0.5.x og indikerer at du får et første innblikk i hvilken funksjonalitet vi har klar. I løpet av vinteren kommer nye versjoner, men men det er ingen grunn til å vente med å komme igang.


Er du ikke allerede bruker på Jordplan.no registrer deg og de arealene du driver idag. Du skal legge inn en del faste data før ny sesong begynner, og alle data er trygt lagret på våre servere selv om det kommer oppgraderinger i både pc versjonen og mobil versjonen.

Bruk av Jordplan appen

For å bruke appen logger du inn med det samme brukernavn og passord som du har på jordplan.no

Når du er logget inn er dato satt til dagens dato, og du kan velge mellom å vise kartet eller går til registrering av arbeid.

Kartbildet kommer opp med det samme bakgrunnkartet so i pc versjonen, men i appen mp du gå inn på Kartlag menyen for å merke de data som skal vises i tillegg til bakgrunnskartet.

Arbeidsregistreringen gir adgang til alle data du har satt opp for arbeidsregistrering med skifter, vekster, traktorer, redskaper og arbeodsaoperasjoner i tillegg til tidsregistrering.


Kartlag menyen bruker de samme karttjenestene fra kartverket, Skog og Landskap og dine egne data som vi kaller Kategorier, innenfor hver kategori finner du de enkelte kartlag som du kan merke et eller flere av for visning.

Kartlag menyen har flere nivåer, men du kan gå direkte tilbake til kart bildet ved å trykke på det øverste nivået Kart.

Skal du slå på lag fra forskjellige kategorier kan du bytte kategori ved å velge Kategori nivået, gjøre ferdig oppsettet, og gå tilbake til kartet.

Kategorien Geostatistikk inneholder visningen av fargelagte egenskapene til jordanalysene.


Vi hører også gjerne fra deg om hva du synes, send gjerne dine kommentarer til kontakt@jordplan.no

Jordprøver

På sør og østlandet er det fortsatt mildt og gode muligheter for fortsatt å ta jordprøver hvis du trenger å fornye noen av dine analyser.  Det er gøy å sitte inne å planlegge prøvepunkter på kartet med alle grunnlagsdata på plass som f. eks. jordsmonnskartet. Da kan du sette ut punktene før du går oå jordet, eller du kan registrere mens du er ute direkte på mobilen. Har du dårlig dekning på mobilen kan det være en fordel å registrere punktene og nummerere før du går ut.

For å registrere en jordprøve med appen bruker du + tegnet under kartet.  Resten skulle være selvforklarende. Deretter er det bare å ta med seg prøvene inn og gjøre ferdig bestillingen i Jordplan med de analysene du ønsker.

Har du noen spørsmål bare send oss en epost så svarer vi så raskt vi kan.

Du finner en praktisk guide til egen uttak av jordprøver her.

fredag 9. august 2013

Drenering

Behovet for drenering har økt og mange har erfart nedbørsmengder som har minnet oss på
betydningen av god drenering. Dokumentasjon av drenering, og andre rør og kabler som går over bondens jorde, har ofte vært begrenset. Fra tidligere perioder med grøftetilskudd ble det utarbeidet gode skisser på papir for hver jobb, men hvordan det til slutt ble gravd er ikke alltid like godt dokumentert. Rimelige dataløsninger for landbruket. har også vært mangelvare.

Grøftetilskudd administreres av kommunene, og du finner informasjon om ordningen hos fylkesmannen. Her finner du også søknadsskjema og de to skjemaene som skal følge søknaden.

Det er bondens ansvar å sørge for dokumentasjon av egen drenering. I Jordplan har vi gjort det enkelt å tegne inn drenering. Da får du kart som viser hvor suge og samlegrøfter går, og du kan legge inn data om tidspunkt, dimensjoner, materiale, entrepenør og du får selvfølgelig lengden automatisk på hvert rør som blir tegnet.

I sin enkleste form kan du tegne inn både nye og gamle grøfter direkte i kartet. På fanen for Drenering til høyre for kartbildet finner du de funksjonene du har behov for. Kart i Jordplan kan også gjøres tilgjengelig for grøfte entrepenøren.

Jordplan har allerede avtale med flere entrepenører som leverer dokumentasjon av utført arbeid til sine kunder i Jordplan. Er du allerede bruker av Jordplan kan du logge inn,  gå til Min side > Samarbeidspartnere og krysse av for de som kan få adgang til din database.

Er du ikke registrert som bruker kan du registrere deg gratis på Jordplan Du registrer selv dine data og krysser av for den entrepenøren som skal grøfte. Når du har krysset av for å dele din database med entrepenøren vil din bruker konto dukke opp på entrepenørens kundeliste, og det er lett for entrepenøren å finne frem til kart over det området skal dreneres. Entrepenører som ønsker slik tilgang kan sende en epost til kontakt@jordplan.no

For å forenkle tegning av nye drenskart kan du bruke GPS. GPS finnes i mange utgaver med forskjellig grad av nøyaktighet. Den billigste metoden er å bruke GPS i mobiltelefon. Login i mobilversjonen av Jordplan med ditt vanlige brukernavn og passord. Nå kan du bruke jordprøvesymbolet og registrere punkter med telefonens GPS funksjon. Punktene blir liggende i jordprøvetabellen, men uten andre egenskaper enn nr. og dato. Bruk  en nummerserie på punktene som er forskjellig fra jordprøvenummerene. Da er det enkelt å skille punktene fra hverandre når du skal tegne grøftene etterpå. Når du registrer punkter angir du det første punkt nummeret, men deretter øker den med +1 pr. punkt, men du kan overstyre nr. ved å skrive for markere spesielle hendelser. f. eks. hvor det er skjøtet inn gamle grøfter.

Når du registrere punktene med GPS på mobilen, så blir din Jordplan database oppdatert med det samme. Det er derfor ingen filoverføring fra mobil til Jordplan når du skal tegne grøftene.

Når du skal registrere start og endepunkter på grøfter etter GPS med mobil, må du bruke en del sunn fornuft. Når du registrer punktene med mobil må du kontrollere at punktene blir satt riktig på kartet. Jordene våre er stort sett ikke større enn at du som regel har noen faste punkter ute på jordet å navigere ut fra. La GPSen få litt tid til å finne tilstrekkelig med satelitter. Husk at du kan overstyre GPS posisjonen ved å slå av GPS i Jordplan. Grønn GPS posisjon betyr aktiv GPS, trykker du på knappen en gang til skifter den farge til blå, og punktet blir satt i den posisjonen trådkorset eller krysset midt på skjermen er under registrering.

Når du skal tegne opp grøftene bruker du Drenering > Ny. Tegn grøftene først og lagre. Lagre også flere ganger under tegningen. Hvis det skjer noe galt mister du som regel alt siden sist du lagret.

Egenskapene legges på hvert enkelt rør, men det går raskt hvis du kopier og lim inn funksjonen. (Ctrl c og Ctrl v) Når du har dobbelklikket på et felt i Dreneringstabellen for å redigere skrevet riktig verdi og kopiert med Ctrl c, går du til feltet nedenfor med Retur tasten (Linjeskift), og du kan lime inn med Ctrl v.

Datofeltet skal inneholde dato for graving, Dimensjon skrives som indre dim/ytre dim i mm. Materiale kan være så enkelt som Plast, tegl, betong eller ta med leverandøren slik det er gjort i eksemplet. Gravemetode er de kategoriene som skal registreres for å få godkjent endelig dokumentasjon av utført grøfting, for å få utbetalt tilskudd hvis det var godkjent før arbeidet ble utført.

Jordplan kan også lese inn punkter fra annet GPS utstyr. Da må GPS enhetene kunne lagre data i shape format, som overføres til med en minnepinne eller kabel til Jordplan hvor filene leses inn under Drenering > Importer. Jordplan leser også Googles KML format, som brukes bl. a. av Leica.

Når du leser inn data fra shape må du få med alle filene som shapeformatet bruker. På bildet ser du en Trimble GPS med landmåler kvalitet, og når du lagrer en jobb i shape format lages det tre filer .shp .shx og .dat For å gjøre det enkelt å lese inn, zipper (komprimerer) du filene til en fil som du leser inn i Jordplan.

GPS utstyr med korreksjonssignal har 2-4 cm nøyaktighet og vi kunne tolket koder og laget grøfte geometrier uten digitalisering, men siden denne typen måling ikke er så vanlig, og er relativt kostbar i forhold til de andre metodene ovenfor, har vi foreløpig laget enkel og svært rimelig metode. Og resultatet blir mer nøyaktig etter hvor kostbar metode som benyttes for dataregistrering på jordet.

Når du leser inn shape eller kml data blir de liggende som bakgrunnsdata som du kan sla av og på. Du finner dataene i kartmenyen til venste, under Kalking/Digitalisering. Avhengig av hva slags data du har lest inn,  kan du sette en hake på de data du vil se under digitaliseringen.

De lilla punktene kommer fra shape filer lest inn fra Trimblen.Den som har gravd jobben kan ut fra dette tegne opp drenerings kartet. Og kunden har ferdig dokumentasjon i det samme øyeblikk som entrepenøren er ferdig med å tegne inn jobben.

Du kan kopiere utsnittet med ferdige kartet direkte inn i sluttdokumentasjonen hvis du har søkt og fått godkjent tilskudd på jobben. Tar du med tabellen til høyre får du også med antall rør, meter og dimensjoner som er brukt.


Når du velger et rør på kartet eller i tabellen markeres det med egen farge (gul i kartet) og morkere i tabellen. Du ser derfor lett hvilket rør du setter egenskaper på i tabellen, fordi det markeres også i kartet.

torsdag 18. april 2013

Økt norsk kornproduksjon – utfordringer og tiltak

Anders Rognlien på markdag med
NLR, Yara og Jordplan
Anders Rognlien i Yara er et av medlemmene i ekspertgruppen som har sett på Utfordringer i norsk kornproduksjon (pdf). I siste utgave av Gjødselaktuelt (pdf) har han en god gjennomgang av foreslåtte tiltak. Vi tok ut et sitat fra side 8 i Gjødselaktuelt :

"Jeg tror en viktig forklaring på hvorfor vi ikke klarer å ta ut økte avlinger ligger i dagens dyrkingsteknikk. En av de store utfordringene er kravene til redusert jordarbeiding i kombinasjon med regnfulle år. Vi har jord som tørker opp ulikt, kort tid til å drive våronn og en maskinpark som øker i størrelse. Vi har kopiert mye fra nabolandene når det gjelder maskinstørrelse, men har helt andre forutsetninger for å drive jordarbeiding. I Sverige sår de mye høstkorn, men vi kjører med de samme maskinene i april og mai som svenskene bruker under som regel langt bedre forhold om høsten. Med mye leiejord blir det i tillegg et større og større problem at brukerne ikke kjenner jorda like godt, sier Rognlien. 
Som svar på dette foreslår vi å satse mer på teknologi og presisjon. Et tiltak er å pålegge bøndene å ta GPS-festede jordprøver. Jordanalysene gir da et rammeverk for å utvikle presisjonsjordbruk, for eksempel ved kalking. Dessuten vil nye brukere som ikke kjenner jorda, ha mye mer presis informasjon. I forlengelsen av dette får kalkbransjen en utfordring. Presisjonskalking må etableres som vanlig praksis uten høyere kostnader, sier Rognlien, som viser til at ekspertgruppa foreslår økt fokus på rådgiving rundt valg av maskiner og landbruksteknikk."
Vi tror ikke det er nødvendig med noe pålegg. Vi mener han kunne ha føyd til  at det er ikke bare investeringer i maskiner og teknikk, men også programvare som http://jordplan.no som er nødvendig. Regner man etter ser vi snart at kostnadene lett kan tjenes inn gjennom bedre drift.

GPS-festede jordprøver

På jordet med esker og mobil
Jordplan har utviklet løsningen for å ta GPS festede jordprøver med mobiltelefonen.  Jordplan Touch er for iPhone og Android telefoner og nettbrett. Vi utnytter kart fra Kartverket og Skog og Landskap som er den beste bakgrunnen for å ta jordprøver.

Har du ikke smarttelefon, kan du selv lagre prøvepunktene på kartet i Jordplan. Det krever bare at jordene ikke er større enn at du med tilstrekkelig nøyaktighet ser hvor du er når du tar prøvene.

Når prøvene er tatt har vi i samarbeid med Eurofins laget bestillingsrutiner i Jordplan som erstatter papirbestillingen av analyser. Bestillingen fra Jordplan blir lagt direkte  i Eurofins labsystem. Du får en ordrebekreftelse på epost som du pakker sammen med prøveeskene. Du kan levere prøvene til et av Eurofins mottakssteder,  eller sende til  Eurofins i Moss.

Når prøvene er analysert leveres resultatene i kundens Jordplan database, og kan straks brukes til å lage geostatistikk, utarbeide gjødselplaner og  kalkplaner.

GPS kalking

Du kan selv lage styrefiler for GPS kalking i Jordplan. Filene kan du sende på epost til entrepenøren som skal spre kalken. Eller du kan velge en av de entrepenørene som har en samarbeidsavtale med Jordplan. Da kan du krysse av for entrepenøren under Samarbeidspartner på Min konto i Jordplan, og entrepenøren kan på forhånd se på kartet over de områdene det skal spres på. Entrepenøren får da også oversikt over mengden CaO som skal spres slik at jobben kan planlegges med riktig kalktype og mengde som passer med transport logistikken. Er du entrepenør som ønsker å benytte tjenesten kan du kontakte oss på epost.

For å presisjonskalke med GPS bør det taes en jordprøve pr. 5-7 da. Er det ensartet jord og avlingene er jevne kan det taes færre prøver på de ensartede arealene, eller fler hvis det er problemområder eller større variasjon. Bruk gjerne jordmonnskartet fra Skog og Landskap som du finner blant kartlagene i Jordplan med navnet Teksturgrupper, for å vurdere variasjonen på leiejord som du ikke kjenner så godt.

Vil du lese mer om GPS kalking kan du lese om testingen vår ifjor En god dag på jordet