torsdag 26. januar 2012

Orotofoto ny WMS tjeneste i jordplan.no

Geostatistikk og ortofoto
Ortofoto kan nå brukes i jordplan.no som kartbakgrunn istedet for det vanlige topologiske kartet fra Statens Kartverk. Bildet viser geostatistikk fra jordanalysene med ortofo som bakgrunn.

Ortofoto er flybilder som er lagt ut i riktig kartografisk målestokk. Ortofoto er ofte mer oppdatert enn kartverket, og er derfor et fint supplement.

Vi jobber også med nye moduler i Jordplan, og vi kan nå vise en tidlig versjon av grøftekart, hvor vi bruker ortofoto som bakgrunn.

Ortofoto og grøftekart