torsdag 29. mars 2012

En god dag på jordet

Grunneier er Kjell Arne Bø (til venstre) og Åge Petter Steinsett fra Skolmar Jordlaboratorium
har tatt jordprøvene med GPS og laget  kalkingskart med jordplan.no

Idag ble den første dagen hvor vi tok med jordplan.no data ut på jordet for å styre maskiner. Og hvilke maskiner ! Et vogntog med 36,2 tonn halvbrent kalk fra Franzefoss og Atle Rønning som kjørte en av sine to kalkvogner ble den første som testet variabel spredning etter kalkingskart laget av jordplan.no.


Kalkingskartet slik det ser ut i jordplan.no
Vi tok med filene på en minnepinne med jordplan.no kalkingskart og  åpnet filen i Site Mate VRA programmet som hadde en LH Agro 5000 controller. Kartet gikk rett inn på første forsøk, og traktoren stod med GPS på jordet og vi så med en gang at geografisk så stemte kartet perfekt.

Kalkingskartet lest inn med Site Mate VRA i traktoren

Med et lite tips fra Olav Eggen fikk vi konfigurert slik at vår styringsfil som inneholder antall kg CaO regner om CaO verdiene til kg kalk med 56 % CaO. Denne mengden skulle spres variabelt på 152 da fordelt på tre skifter.

Når kartet er på plass var det neste spenningsmomentet hvordan totalmengden vi hadde beregnet, kom til å stemme med spredning av variabel mengde på arealet og de 36,2 tonn kalk vi hadde med. Kartet vårt hadde beregnet at det skulle gå med 19942 kg CaO. Omregnet til kg kalk med 56 % CaO betyr det at vi skulle spredd 35,611 tonn etter kartet.  Med 36,2 tonn på bilen og Atles anslag på 500 kg igjen når vi var ferdig, så tror jeg vi kan si at  spredningen stemte veldig bra med hva vi hadde beregnet skulle gå ut.
Derfor har Atle tommelen opp for kalkingskart fra jordplan.no

Atle Rønning fra Rønning Maskin var godt fornøyd med kalkingskart fra Jordplan AS
Og nå kan alle som kjører kalk for Franzefoss trygt kjøre videre med kalkingskart fra Jordplan AS
mandag 26. mars 2012

Næringsinnholdet i husdyrgjødsel

Tradisjonell gjødselplanlegging er basert på normtall for både behov og tilførsler. Kunstgjødsel er et veldokumentert produkt både når det gjelder innhold og virkning på plantene, men de andre faktorene som inngår er det vanskeligere å anslå eksakt. Det er derfor viktig at gjødselplanen følges opp på den enkelte gård slik at planverktøyet kanblir riktig tilpasset din gård.

Denne erkjennelsen er grunnen til oppbyggingen av gjødselplanen i jordplan.no. Det skal være enkelt for brukeren å vurdere normbehov og du kan selv korrigere behovet ut fra situsajonen på det enkelte skifte.

Husdyrgjødselens næringsinnhold har igjen kommet i fokus etter at Bioforsk har foretatt en del nye analyser av husdyrgjødsel i ulike deler av landet. Jeg har kommet over to kommentarer til disse analysene. Yara har skrevet om Mindre forfor i bondens gull og NLR Agder har skrevet om Næringsinnhold i husdyrgjødsel. Og Svenske Jorbruksvärket gir hvert år ut Riktlinjer för gödsling och kalkning. Du kan lese om heftet hos Jordbruksvärket.


fredag 23. mars 2012

Kalkingskart

Nå har vi lagt ut en ny modul for testing, kalkingskart. GPS styrte kalkvogner har de store kalkentrepenørene hatt en god stund. Men det er vel kun jordanalyse selskapene som ha laget kalkingskart. Nå kan alle som har tatt jordprøver, med GPS eller manuelle prøver som du merker av på kartet, lage sine egne kalkingskart. Og du kan lage styrefiler som overføres til din kalkentrepenør med jordplan.no

Kalkingskart i jordplan.no
Kalkingskart er en beregning av hvor mange kg CaO som må tilføres for å få den øsnkede pH verdien. Fordelen med kalkingskart er at du får frem variasjonen i kalkbehovet på jordene, og du vil få en jevnere pH som normalt også gir en jevnere åker. Du vil også spare inn kalk i forhold til å spre samme mengde over hele skiftet. Har du jordprøver allerede i jordplan er det enkelt og raskt å lage kalkingskart.


  • Opprett kalkplaner ved å angi ønsket pH
  • Beregner for ett eller mange skifter i en operasjon
  • Du kan se på kalkingskartene i jordplan ved å slå på kartlaget Kalking 
Det er ikke anbefalt å spre mer CaO enn 250 kg/da, hvis behovet er større blir kalkingen fordelt på to omganger. Derfor ser du at det er to kalkingskart for 1. år og 2. år under Kartlag> Kalking.

Beregning av CaO behov
For å lage kalkplaner trykk på Opprett plan. Menyen har en liste over alle de skiftene som vises i henhold til tidsslideren som gjelder for alle data.

Når man lager kalkplaner bør man vurdere hvor gamle jordprøvene er. Er prøvene 5 år gamle er dagens pH antagelig lavere enn det prøvene viser, en reduksjon i pH på 0,1 enheter pr. år kan være et grovt anslag.  Hvis man tror virkelig pH er lavere enn hva prøvene viser kan man øke verdien for ønsket pH for å få ønsket resultat i kalkmengden som skal kjøres ut.
torsdag 15. mars 2012

www.jordplan.no lansert for det norske markedet

Igår hadde vi pressekonferanse i Sandvika og presenterte jordplan.no for landbrukspressen.

Det er stor interesse for nettbaserte løsninger som går like godt på Mac som på PC, og kan brukes på telefoner og nettbrett.

Pressemeldingen forteller om hvem som står bak og hva vi er opptatt av.

I tillegg til våre egne presentasjoner hadde vi besøk fra Skog og Landskap som leverer mange av de kartene som brukes i jordplan.no. Toves presentasjon finnes også på nettet.

Bjarne Trollsås har tatt i bruk jordplan.no og viste hvordan hans iPad nå hadde flotte kart over kaliumbehov.

Til lanseringen har vi også pusset opp websidene på www.jordplan.no med litt mer informasjon om produktet. Og går du til registreringen finner du priser og mer om hva du får for kr. 495,- i året. Det er gratis å registrere seg.

Har du noen spørsmål send epost til kontakt@jordplan.no

torsdag 1. mars 2012

Hvor god er internet forbindelsen din ?

Jordplan gir deg adgang til dine data over internet. jordplan.no laster ned data både fra Jordplans servere,  Statens Kartverk og Skog og Landskap. På server siden er det bra kapasitet hos alle, og alle brukere som har ADSL linjer eller bedre,  bør ha en akseptabel responstid så lenge teleoperatøren leverer en linje uten feil, og det lokale nettet ditt er satt opp riktig.

Hvis du synes responstiden er lang kan du sjekke kvaliteten på forbindelsen mellom din pc og internet fra nettleseren din. Det som har størst betydning for opplevd hastighet er nedlastings hastighet, men hvis hastigheten er lavere enn du forventer kan du selv gjøre noen undersøkelser.


Test av internet forbindelsen
Klikk  på bildene for større bilder
Du kan forsøke pingtest.net Start testen ved å trykke på den grønne BEGIN TEST knappen. På bildet har vi merket av hvor resultatene kommer Hvis resultatet på linjen er A får du den ytelsen du skal på linjen din. Packet loss på mer enn 0% tyder på at du har noen problemer som bør løses. Hvis du har trådløst nettverk lokalt prøv å koble deg til internet med kabel, og kjør testen på nytt. Trådløse nett kan redusere hastigheten betydelig hvis den trådløse routeren står et stykke unna din datamaskin.
Speedtest resultater ADSL 2 Mb/s
Hvis du vil teste hastigheten på linjen kan du prøve speedtest.net Hvis du har 0 % pakketap i foregående test, og du har en hastighet på 1 - 1,5 Mb/s bør jordplan.no fungere bra hos deg.

Er du fortsatt ikke fornøyd med hastigheten må du fortelle oss hvilke data som tar for lang tid.

Jordplan data
Fra Jordplans servere kommer jordanalyser, skifter og geostatistikk som vises i kartvinduet.Vanligvis kommer Jordplan dataene før kart bakgrunnen. Er det noen kjente feil vil du se en melding før du logger deg på jordplan.no

Statens Kartverk
Fra Statens kartverk kommer de dataene som du finner under Statkart i menyen til venstre for kartvinduet, og det er Topologisk som er standard rasterkart bakgrunn, et grovere Europa kart og Flybilder (ortofoto)
Du kan få en oversikt over driftsstatus på alle tjenesten hos kartverket på denne linken. Hvis en tjeneste er nede er den merket med et rødt trafikklys, og kartet vil se ut som et rosa lag i kartvinduet i jordplan.

Skog og Landskap
Skog og Landskaps kart må slåes på i menyen til venstre for kartvinduet under Skog og Landskap. De sender ut driftsmeldinger på epost, og du kan abonnere her.

NGU
Norges Geologiske undersøkelser (NGU) har i øyeblikket ingen driftsmeldingstjeneste, men ved feil på karttjenestene fra NGU så vil også de vises som rosa lag når du slår de på i menyen til venstre.

Jordplan legger også ut egne meldinger på http://jordplan.no hvis vi er kjent med noen driftsforstyrrelser.