tirsdag 16. oktober 2012

Gartnerdagene 23-24. oktober på Gjennestad

Gartnerdagene er et årlig arrangement for potet og grannsakdyrkere og Jordplan er med på fellesstanden til Grønt Fagsenter sammen med NLR Viken. Vi viser Jordplan, den moderne webbaserte løsningen for vekst og gjødslingsplanlegging, med integrasjon til Gartnehallens kvalitetessystem GH Dok og Jordplan. I Jordplan planlegger du årets skifter, vekster og lagrer dine jordprøver.

Gartnerhallen GH Dok
Du gjør ferdig planleggingen på kartet i Jordplan og når du åpner GH Dok har du en egen knapp for import fra Jordplan, og også tilgang til en info side hos Jordplan.

For at din GH Dok bruker skal få adgang til dine Jordplan data må du fylle ut ditt medlemsnummer i Gartnerhallen på konto siden i Jordplan.

Når du skal importere data velger du sesong i GH Dok og alle tilgjengelige skifter i Jordplan for den sesongen blir vist, og du kan bestemme hva som skal importeres. Du kan oppdatere fra Jordplan flere ganger i løpet av sesongen.

Fordelen med å lage skifteinformasjonen i Jordplan er at et flott kartgrunnlag med arealberegninger og alle jordanalyser. Potet og grønnsakdyrkere har avlinger som representerer store verdier. Det er derfor god økonomi og utnytte mulighetene til å analysere avlingspotensiale og sette inn tiltak.

Magnesium kart i Jordplan
I Jordplan kan du se på jordanalysene gjennom geostatistikk, her et magnesium kart, og du har grunnlag for å tilpasse mengden av næringstoffer til variasjonen på skiftet. Du behøver ikke investere i GPS for traktor og maskiner for å utnytte dette, du kan ta med kartet ut på din mobiltelefon eller nettbrett i traktoren og tilpasse tildelingen manuellt.

Jordplan kan også lage kalkingskart som kan styre  kalkingsvognene fra Franzefoss ved hjelp av GPS. Resultatet er en jevnere pH på skiftene.

Vi hjelper deg gjerne igang på standen vår, husker du din epostadresse og pålogging til GH Dok kan vi vise hvordan dette virker på din gård.

Nå er også kursprogrammet for høsten og vinteren klart, sammen skaper vi resultater.

Vi viste Jordplan for første gang på Gartnerdagene i 2011 også den gangen med flere nyheter.