lørdag 10. november 2012

Agroteknikk 2012

Jordplan treffer du på Agroteknikk fra den 15. - 18. november

Du finner Jordplan i Hall D på stand D02-06 


Vi viser hvor enkelt det er å komme igang og du kan registrere deg som bruker på http://jordplan.no når du besøker oss. Vi hjelper deg å finne gårds og bruksnummer og organisasjonsnummer hvis du ikke har det i hodet. Samtidig får du kanskje noen tips om de mange mulighetene som finnes i web applikasjoner.

Be oss om å vise deg hvordan Jordplan virker på din mobil, eller prøv noen av telefonene og nettbrettene du finner hos oss.

Samarbeider med Eurofins

Vår siste nyhet er samarbeidet med Eurofins om stedfesting av jordprøver med mobiltelefonen og Jordplan, og online bestilling av jordanalyser hos Eurofins. Jordplan forteller deg med en gang hva dine analyser koster, og du kan selv velge analysetype på de enkelte prøvene. Det er ingen manuell innlegging av data etter at du har registrert prøvenr. på mobilen. Raskt, enkelt og sikkert.

Vi kan gi deg råd om hvordan du bør ta jordprøver på din eiendom og hvordan du bør nummerere og merke jordprøvene. Eurofins har mange mottakssteder som tar imot jordprøver for forsendelse til laboratoriet. Mottakssteder godkjent av Jordplan har fått opplæring i hvordan du best bør ta jordprøver med Jordplan.

Les også om Jordplan i Agroteknikks Messeavis på side 23. Jordanalyser er viktig og skal vise variasjonen i jorda. I den pålagte gjødselplanen bruker vi gjennomsnittsverdier, og de beregner vi Jordplan for deg. Men tiltak for bedre avling krever at man kan finne ut hvor på jordet det er problemer og sette inn tiltakene på riktig sted.

Du treffer oss alltid

Hele året treffer du Jordplan på Facebook

tirsdag 16. oktober 2012

Gartnerdagene 23-24. oktober på Gjennestad

Gartnerdagene er et årlig arrangement for potet og grannsakdyrkere og Jordplan er med på fellesstanden til Grønt Fagsenter sammen med NLR Viken. Vi viser Jordplan, den moderne webbaserte løsningen for vekst og gjødslingsplanlegging, med integrasjon til Gartnehallens kvalitetessystem GH Dok og Jordplan. I Jordplan planlegger du årets skifter, vekster og lagrer dine jordprøver.

Gartnerhallen GH Dok
Du gjør ferdig planleggingen på kartet i Jordplan og når du åpner GH Dok har du en egen knapp for import fra Jordplan, og også tilgang til en info side hos Jordplan.

For at din GH Dok bruker skal få adgang til dine Jordplan data må du fylle ut ditt medlemsnummer i Gartnerhallen på konto siden i Jordplan.

Når du skal importere data velger du sesong i GH Dok og alle tilgjengelige skifter i Jordplan for den sesongen blir vist, og du kan bestemme hva som skal importeres. Du kan oppdatere fra Jordplan flere ganger i løpet av sesongen.

Fordelen med å lage skifteinformasjonen i Jordplan er at et flott kartgrunnlag med arealberegninger og alle jordanalyser. Potet og grønnsakdyrkere har avlinger som representerer store verdier. Det er derfor god økonomi og utnytte mulighetene til å analysere avlingspotensiale og sette inn tiltak.

Magnesium kart i Jordplan
I Jordplan kan du se på jordanalysene gjennom geostatistikk, her et magnesium kart, og du har grunnlag for å tilpasse mengden av næringstoffer til variasjonen på skiftet. Du behøver ikke investere i GPS for traktor og maskiner for å utnytte dette, du kan ta med kartet ut på din mobiltelefon eller nettbrett i traktoren og tilpasse tildelingen manuellt.

Jordplan kan også lage kalkingskart som kan styre  kalkingsvognene fra Franzefoss ved hjelp av GPS. Resultatet er en jevnere pH på skiftene.

Vi hjelper deg gjerne igang på standen vår, husker du din epostadresse og pålogging til GH Dok kan vi vise hvordan dette virker på din gård.

Nå er også kursprogrammet for høsten og vinteren klart, sammen skaper vi resultater.

Vi viste Jordplan for første gang på Gartnerdagene i 2011 også den gangen med flere nyheter.


mandag 17. september 2012

Enkel overgang til nytt år

Vi har nå oppdaterte noen funksjoner på Skifter i i Jordplan. Tidligere hadde vi valget Skifter>Nytt år, som kopierte et skifte fra inneværende år til neste, slik at det nytt skifte kunne oppdateres med vekst og avlingsnivå.

Skifte fanen
Slik ser Skifte fanen ut idag. Med det samme vi har Skifte fanen fremme, la meg repetere noen egenskaper på skifter. Skiftene har avling og må derfor lages nye for hvert år. Alle skifter må ha et årstall som er forskjellig fra 0 hvis det skal brukes fornuftig.

Skifter kan tegnes og redigeres direkte i kartet, eller de kan hentes fra Skog og Landskap med den nye funksjonen Skifte>Hent skifter

Tidslinjen i Jordplan vil jeg også minne litt om hvordan fungerer. Tidslinjen har to glidere som markerer øverste og nederste grense for hvilken tidsperiode som skal vises. Som standard vises foregående og inneværende år. Tidslinjen er kun et filter på hva som vises, du kan gjerne lage skifter for 2013 mens du kun viser 2011 og 2012. Du ser de nye skiftene helt inntil du trykker på Skifter>Oppfrisk. Da vises ikke lenger 2013 skiftene før du drar glideren ett år til høyre. Hvis du ikke ser det du forventer sjekk at Tidslinjen filtrerer data riktig.

Siste oppfriskning av gammelt stoff kommer her, hvis du bruker Skifter>Ny eller Skifter>Slett funksjonen, eller justerer et skifte i kartet ved å flytte på punktene i skifteomrisset, da må du huske å bruke Skifte>Lagre, for at endringene blir lagret i databasen. Hvis du ikke har lagret kommer data tilbake slik de var før de siste endringene med Skifter>Oppfrisk.

Så litt om den nye menyen hvor du blant enkelt kan lage skifter for en ny sesong. Hvis du allerede har laget skifter for 2012 og skal starte planleggingen av 2013, bruker du den nye funksjonen  Skifter>Verktøy.
Skifter>Verktøy meny
 På denne menyen kan du velge en eller flere skifter. Det gjøres ved å merke en eller flere linjer. Øverst til venstre på menyen har du også en knapp for å velge alle. Flere linjer kan pekes på med shift eller ctrl tasten hvis du velger enkeltlinjer og skal hoppe over enkelte linjer. Når du har merket de skiftene du skal gjøre noe med har du tre muligheter nederst på menyen :

 1. Kopier valgte til ny sesong
 2. Opprett slamsøknader
 3. Slett valgte1. kopierer de skiftene du har merket og spør deg om hvilket år du skal lage skiftene for. Alle skiftene du har valgt får samme årstall. 

2. Kopierer omrisset på et skifte til objektet på fanen Slamsøknad, som brukes til å markere hvilke skifter det skal lages slammelding for.

3. Gjør hva den sier, og sletter de skiftene du har merket. Et enkelt verktøy for å slette mange skifter i en operasjon. 

Husk at hvilke sifter som vises styres av Tidslinjen, hvis du skal slette alle skifter du har laget for 2013, da setter du tidslinjen til å vise kun 2013, og Skifter>Verktøy menyen vil da kun inneholde 2013 skifter og du slipper å markere bare 2013 skiftene ved å peke, og kan bruke Velg alle og slette med Slett valgte

Alle funskjoner du bruker på Skifter>Verktøy menyen lagres med en gang, og det er ikke nødvendig å bruke Skifter>Lagremandag 3. september 2012

Lag skiftene automatisk

Nå har det blitt enda enklere å komme igang med Jordplan. En ny funskjon på skifte fanen lar deg opprette alle teiger med dyrket mark for de gårds og bruksnummer du har registrert. Under Skifte fanen finner du nå Hent skifter.

Klikk på bildet for stor størrelse
Fra Skog og Landskap teigkart oppretter vi automatisk alle teiger, og du trenger kun å angi navn og vekst så har du nødvendige data om skiftet  på plass. Du skal kun oppgi hovednummeret når  du registrerer deg med gårds og bruksnummer i Jordplan. Oppgir du flere gårds og bruksnummer som tilhører et hovednummer vil du se at de samme teigene kan komme med flere ganger. Du redigerer hvilke gårds og bruksnummer din driftsenhet består av under Forside fanen > Min konto > Rediger > Jordplan  Det skal være ett gårds og bruksnummer pr. linje på formen 716/39/1. Du kan ha så mange linjer med gårds og bruksnummer som du har behov for din driftsenhet.

Siden skiftene alltid skal merkes med år importerer vi skifter til det høyeste året du har market i tidsslideren. Hvis du allerede er bruker og har tegnet skifter eller lest de inn fra GPS registreringer for jordprøver, setter du slideren til f. eks. 2013, før du aktiverer Hent skifter


Automatisk tegnede skifter får navnet Automatisk opprettet. Hvis du vil kontrollere at arealer og skifter stemmer sett også den nedre tidsslideren til 2013, da ser du nederst til høyre hvor stort areal de offentlige tallene viser.

På skiftene kan du nå fylle ut den manglende feltene. Du ser også at vi fyller automatisk ut kommune gårds og bruksnummer på alle teigene. For å disse feltene på skiftet må du slå på visningen ved å klikke på nedoverpilen som du finner på alle overskriftene i skiftetabellen. Du kan velge en hvilken som helst overskrift på skifter, sett kryss ved de feltene som skal vises.

Her bestemmer du hvilke felter som skal vises

torsdag 23. august 2012

Jordprøver med mobiltelefon

Det er nå på tide å planlegge jordprøvetaking, og hvis du vil gjøre jobben selv har vi nå et enkelt verktøy hvor du kan bruke din mobiltelefon eller nettbrett til å registrere prøvene.
http://jordplan.no/touch på iPhone
 • På en iPhone eller en Android telefon går du til http://jordplan.no/touch 
 • Login med ditt brukernavn og passord
 • Hvis du ikke er registrert som jordplan bruker : Gå til  http://www.jordplan.no og registrer deg som ny bruker (gjøres best på en pc eller mac) Du må være næringsdrivende i jordbruk og skogbruk for å registrere deg, og du vil få tilbud om abonnement etter en prøveperiode, og det påløper ingen kostnader før du bestiller abonnement etter prøveperioden, pris fra kr. 495,- pr. år.
 • For å aktivere GPS trykk på    GPS Posisjon  og   GPS Posisjon   blir grønn når automatisk posisjonering er aktiv
 • Pipette symbolet under  +    og   -    ikonene brukes til å angi nr. på prøvene og lagrer koordinatene til posisjonen i jordplan databasen.
 • Når du har angitt et prøve nr. inkrementeres det automatisk med 1 så lenge sesjonen varer
 • Hvis du vil overstyre den automatiske posisjoneringen Trykk på GPS Posisjon slik at den blir blå, og du kan nå skyve kartet, og punktet blir satt i det lille sorte krysset som alltid er midt på skjermen, istedet for der hvor mobilens GPS posisjon til enhver tid er. Jordplan har tilgang til de beste kartene slik at du kan korrigere for mobilens GPS usikkerhet når du er ved steder som lett kan stedfestes på kartet.
 • Nå gjernstår det bare å huske å skrive riktig nr. på prøveeskene etterhvert som du tar prøvene. Det kan være fornuftig å ha skrevet nr. på eskene først, og fyll jorda i riktig eske etterhvert
Dialogboks for jordprøve nr.
Jordplan gir deg mange muligheter til å organisere arbeidet med jordprøver. Du kan gå ut på jordet med mobiltelefonen og ta prøvene direkte, og du har et ferdig kart over prøvene når du kommer inn igjen.

Eller du kan planlegge prøvepunkt posisjoner inne før du går ut, og bruke mobilens GPS til å navigere frem til de planlagte punktene.

Hvor mange prøver du skal ta avhenger av hva du skal bruke jordanalysene til. Minimumskravet  er representative prøver for alle skifterSkal du lage kart for variabel tildeling av kalk eller gjødsel bør det taes en prøve for hvert 5-7 dekar, men ta hensyn til variasjonen i jordsmonn. Både i jordplan.no og i mobil løsningen kan du slå på jordsmonnskartene fra Skog og Landskap (Teksturkart) for å få et inntrykk av variasjonen i jordart. Dette hjelper deg til å ta  jordprøver på riktig sted på ukjente jorder ved jordleie.

Har du tegnet inn skiftene kan du nå rapportere jordprøver pr. skifte, slik at har en grei dokumentasjon over de prøvene som skal bestilles. Gå til Verktøy > PDF rapport for å få jordprøveoversikt som kan skrives ut med et skifte pr. side.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger med epost til kontakt@jordplan.no

Her har du god oversikt jordprøvene
når vekstsesongen starter


fredag 22. juni 2012

Markdag med N sensor og Jordplan

NLR Viken og Yara gjennomførte en markdag hos Otto Galleberg i Sande, som var en av de mest interessante vi har vært med på i år. Markdager er en viktig del av kunnskapsformidlingen fra Forsøksringene og et møtested for dyktige og engasjerte bønder.

Anders Rognlien presenter
Megalab
Etter en presentasjon av Jordplan med jordanalyser, geostatistikk og og kart for variabel tilførsel (VRA) i presisjonsjordbruk var det en bra oppfølging når Anders Rognlien fra Yara presenterte tilbudet om bladanalyser fra Megalab.

Gjennom systematiske analyser av planter kan vi måle plantenes virkelige opptak av næringsstoffer. Jordanalyser og gjødselplanlegging forteller oss hvilke næringsstoffer vi i teorien skal ha tilgjengelig for plantene, men i hvilken grad plantene virkelig får tilgang til næringsstoffene i jorda påvirkes av mange faktorer.

Megalab tilbudet kan gi svar på virkelig næringstilgang på det enkelte jorde, og når data også registreres i en felles database hos Yara kan dette datagrunnlaget brukes til å identifisere effekten av gjødsling på ulike jordarter under forskjellige klimaforhold. Vi la merke til Anders kommentar senere på dagen hvor han fortalte om engelske dyrkere som nå bruker årlige systematiske bladanalyser for å bygge opp egne erfaringsdata om plantenes næringsopptak.

Blir det gode erfaringer med Megalab er Jordplan klare til å lage en Bladanalyse fane i programmet hvor det blir like enkelt å lagre data om bladanalyser som det er å lagre jordanalyser. Tradisjonell gjødselplanlegging legger hovedvekten på N, P og K, men tilgangen på mikronæringsstoffene er også en av faktorene som skiller resultatene mellom de aller dyktigste og dyktige dyrkere.

Jon Holmsen forteller om rute forsøket
Hos Galleberg er det et forsøksfelt med 0 ruter og stigende N tilførsel som analyseres med en håndholdt sensor som bruker NIRS (nær infrarød spektroskopi), som er den samme teknologien som brukes i Yaras N-sensor.

Her ser vi hvor mye N som plantene tar opp ved ulike gjødselmengder og vi får et bedre grunnlag for bestemme optimal N gjødsling.

Det er ikke bare et spørsmål om den totale mengden N som tilføres, men også på hvilket tidspunkt plantene får næringen. Delgjødsling i alt vårkorn er derfor et av forslagene fra Yara både for bedre miljø og for bedre kvalitet på kornet. Disse forsøkene gir oppdatert kunnskap om effekten av N gjødsling i ulike sorter, jordarter og klima.

Knud Nissen har ansvaret for norske,
svenske og danske N-sensor
kunder
Flotte høsthveteåkre er det ikke mange av i Norge i år, men hos Galleberg er en av de. Det ble en veldig klar demonstrasjon av hvordan N-sensoren ser forskjeller som vi ikke ser med det blotte øye.

N-sensoren ble kjørt gjennom åkeren og vi kunne følge på hvordan sensoren  ville variere N tilførselen. Det ble klart hvor mye mer det kan gjødsles på toppene i det kuperte terrenget, og hvor mye mindre som skulle tilføres mot bunnen,  hvor mye av næringen sikkert har havnet etter en nedbørrik vår.

N-sensoren registrer data om biomasse, anbefalt gjødelmengde  og virkelig spredd mengde. Data lagres på Yaras Sensoroffice og Jordplan har snart klar en ny modul hvor vi lager biomassekart. 


Biomassedata fra en kjøring med N sensor kan også brukes til å lage nye kart for variabel tilførsel av plantevern. Vi fra Jordplan fikk mange gode ideer om anvendelser av N-sensor data. Følg med på  denne siden, eller send oss en epost på kontakt@jordplan.no så deler vi gjerne tanker og ideer med brukere av Yaras N-sensor. 

Foreløpig er det 8 N-sensorer i drift i Norge, og et par hundre i Sverige, og aller flest i drift i Tyskland. England og Polen er også store markeder. N-sensor brukes mest i korn, men også i potet og oljevekster. brukes utstyret.fredag 8. juni 2012

Ny versjon av jordplan touch

Vi har en egen nettleserapplikasjon for http://jordplan.no. Den starter du på din mobiltelefon eller nettbrett ved å skrive http://jordplan.no/touch i nettleseren.  Det går like bra på Apple IOS 3G/4G telefoner, iPad eller Android telefoner eller nettbrett.

jordplan.no/touch på iPhone
I den nye versjonen har vi lagt til mange nye datasett, nå har du høykvalitets orotfoto tilgjengelig i tillegg til kart med eiendomsgrenser. Som før har vi geostatistikk, jordprøvepunkter og skifter. Komplett liste over kartlag på mobilklienten er nå :
* Statkart (eiendomskart)
* Flybilder (ortofoto)
* Skifter
* Jordprøver
* Teksturgrupper (jordsmonnskart, Skog og Landskap)
*Jordkvalitet (Skog og Landskap)
* Verneklasser (Direktoratet for Naturforvaltning)

Skriv inn det samme brukernavnet og passordet som du bruker på http://jordplan.no når du får frem innloggingsbildet på touch klienten. Når du trykker på feltene kommer tastaturet frem. Husk at Brukernavn gjør ikke forskjell på små og store bokstaver (ikke casesensitiv), men passordet må skrives nøyaktig slik det er med stor og små bokstaver.

For å logge deg inn må du trykke på Logg inn knappen. Det holder ikke å kun trykke på ferdig på tastaturet.

Hvis du starter Safari nettleseren på en iPhone så har du en ekstra statuslinje nedenfor jordplan/touch applikasjonen, som stjeler unødvendig mye plass. For å fjerne denne linjen kan du lagre jordplan/touch som et ikon på Hjem skjermen. Klikk på Ut pilen midt på den nederste statuslinjen.

Velg Legg til på Hjem skjerm

Fyll ut en fornuftig tekst til ikonet f. eks Jordplan eller Jordplan touch

Neste gang du starter jordplan.no/touch fra ikonet på skjermen disponeres hele skjermen av jordplan.no/touch applikasjonen, slik som vist på det første bildet.

Får å aktivere GPS trykker du inn GPS knappen, og det kommer en markør i kartet som viser hvor GPS'en mener du er. Du kan få et spørsmål om du vil dele din posisjon med jordplan.no/touch, og du må svare ja for å få posisjonen. Deaktivering av GPS skjer ved å trykke inn GPS knappen en gang til

Trenger du en større skjern så bruk en tablet. Det siste bildet viser en Samsung 10.1 Android tablet som vi har beskyttet med en Gumdrop beskyttelse. Den beskytter bra mot støt, men tabletenes svakeste punkt er den store glassplaten som ikke må bendes for hardt. Fastmontering av tableten er derfor en god ide.


torsdag 7. juni 2012

Naturdata

Landbruk er en næring hvor kulturlandskapet brukes som en del av premissene for landbrukets levranser til det offentlige. Det kan sies mye om hvor fornuftig det er å sikre næringens økonomi gjennom denne typen avtaler, men det lar vi ligge nå. For den enkelte bonde kan verneintressene fremstå som en praktisk hindring for driften. Da er det viktig at driften kan planlegges uten at slike reguleringer kommer som en overaskelse eller blir glemt i en hektisk sesong. Vi har idag lagt til 7 nye datasett fra Direktoratet for Naturforvaltning i jordplan.no.

Bondens jordanalyser sammen med   interesser
som ivaretas av Direktoratet for Naturforvaltning


Nå finner du et nytt element blant kartlagene på venstre side som heter Dir. for Naturforvaltning
Her finner du følgende datasett som du kan slå på :

 1. Helhetlig kulturlandskap
 2. Prioriterte arter
 3. Statlig sikret
 4. Foreslåtte vern
 5. Verneklasser
 6. Vernet punkt
 7. Vernede områder
Data i http://jordplan.no kommer pr. idag fra følgende kilder :
 • Bondens egne data 
 • Direktoratet for Naturforvalning 
 • Norges Geologiske Undersøkelser 
 • Skog og Landskap 
 • Statens Kartverk

torsdag 31. mai 2012

Jordkvalitet

Jordkvalitet er et nytt datasett fra Skog og Landskap, annonsert igår og tilgjengelig i jordplan.no idag.

Jordkvalitet et nytt datasett i jordplan.no
Målgruppen ifølge skog og Landskap er planleggere, men vi tror mange praktikere kan ha god å nytte av å kjenne til hvilket vurderingsgrunnlag samfunnsplanleggerene legger til grunn for våre eiendommer. Såvidt vi ser er de viktigste parameterene i for inndelingen hellningsforhold og jordtype. Myr som kan ha et stort potensiale, er derfor ikke med i kategorien Svært god jordkvalitet.

I jordplan.no kan du selv holde styr på dine egne jordanalyser og avlingsnivå for å gjøre deg opp din egen vurdering av hvordan jordkvalitetsdata best kan benyttes.

Ved leie av jord gir disse kartene en fin første vurdering av potensialet, og kan derfor også bli et fornuftig verktøy for å sette riktigere leiepriser.  Vi tror det er behov for et enkelt grunnlag for større diffensiering av leiepriser basert på jordas egenskaper og ikke bare ut fra hva som skal dyrkes og egen vurdering. Datasettet kan derfor være et grunnlag for en mer objektiv fastsettelse av hva som er god jord og dårlig jord i SLF's årlige undersøkelser om jordleiepriser.


lørdag 5. mai 2012

Manuell registrering av jordprøver

Mange har kun jordprøvene som rapportene fra analyselaboratoriet, og legger inn data ved å angi posisjon på jordprøven på kartet og taster inn verdiene fra analyseskjemaet. For å gjøre registreringen så enkel som mulig tar vi med noen praktiske tips om hvordan du kan tilpasse jordanalysetabellen. Dette gjelder forresten alle tabeller i jordplan.no

Når du logger inn på jordplan.no får du se standard layout på jordanalysetabellen.


Men jordanalysetabellen har mange flere felter enn det som vises standard. For å se på hvilke felter som finnes, men som ikke er slått på, flytt pekeren på høyre side av en kolonneoverskift og du får frem en nedover pil og velg Kolonner.

Nå kan du krysse av for de feltene du vil ha synlig, og som du kan registrere data på.

Du ser også på denne menyen at du kan sortere alle data i stigende eller synkende rekkefølge. Du kan også aktivere dette ved bare å klikke på en kolonneoverskrift. Andre gang du klikker på kolonneoverskriften sorterer du i motsatt rekkefølge. Det er praktisk hvis du skal finne ut hvor du har de laveste eller høyeste pH  verdiene.

Når du skal registrere data fra analyseskjemaet, opplever du ofte at feltene kommer i litt forskjellig rekkefølge på analyseskjemaet og tabellen i jordplan. Det er tungvint å måtte lese frem og tilbake på en linje under registreringen. Da kan du endre rekkefølgen på feltene i jordplan.no slik at data legges inn i samme rekkefølge som jordanalyse laboratoriet har skrevet ut sine data. Da kan du også gå fra et felt til det neste med tab tasten under registreringen.

Her er jordplan.no layout som passer med Eurofins layout på analyseskjemaet fra 2010


Når du registrer data med komma er det greit å vite at du kan bruke komma og punktum som desimaltegn.  Husk å lagre ofte registrering. Resultatet er raskere og sikrere registrering av data.

torsdag 29. mars 2012

En god dag på jordet

Grunneier er Kjell Arne Bø (til venstre) og Åge Petter Steinsett fra Skolmar Jordlaboratorium
har tatt jordprøvene med GPS og laget  kalkingskart med jordplan.no

Idag ble den første dagen hvor vi tok med jordplan.no data ut på jordet for å styre maskiner. Og hvilke maskiner ! Et vogntog med 36,2 tonn halvbrent kalk fra Franzefoss og Atle Rønning som kjørte en av sine to kalkvogner ble den første som testet variabel spredning etter kalkingskart laget av jordplan.no.


Kalkingskartet slik det ser ut i jordplan.no
Vi tok med filene på en minnepinne med jordplan.no kalkingskart og  åpnet filen i Site Mate VRA programmet som hadde en LH Agro 5000 controller. Kartet gikk rett inn på første forsøk, og traktoren stod med GPS på jordet og vi så med en gang at geografisk så stemte kartet perfekt.

Kalkingskartet lest inn med Site Mate VRA i traktoren

Med et lite tips fra Olav Eggen fikk vi konfigurert slik at vår styringsfil som inneholder antall kg CaO regner om CaO verdiene til kg kalk med 56 % CaO. Denne mengden skulle spres variabelt på 152 da fordelt på tre skifter.

Når kartet er på plass var det neste spenningsmomentet hvordan totalmengden vi hadde beregnet, kom til å stemme med spredning av variabel mengde på arealet og de 36,2 tonn kalk vi hadde med. Kartet vårt hadde beregnet at det skulle gå med 19942 kg CaO. Omregnet til kg kalk med 56 % CaO betyr det at vi skulle spredd 35,611 tonn etter kartet.  Med 36,2 tonn på bilen og Atles anslag på 500 kg igjen når vi var ferdig, så tror jeg vi kan si at  spredningen stemte veldig bra med hva vi hadde beregnet skulle gå ut.
Derfor har Atle tommelen opp for kalkingskart fra jordplan.no

Atle Rønning fra Rønning Maskin var godt fornøyd med kalkingskart fra Jordplan AS
Og nå kan alle som kjører kalk for Franzefoss trygt kjøre videre med kalkingskart fra Jordplan AS
mandag 26. mars 2012

Næringsinnholdet i husdyrgjødsel

Tradisjonell gjødselplanlegging er basert på normtall for både behov og tilførsler. Kunstgjødsel er et veldokumentert produkt både når det gjelder innhold og virkning på plantene, men de andre faktorene som inngår er det vanskeligere å anslå eksakt. Det er derfor viktig at gjødselplanen følges opp på den enkelte gård slik at planverktøyet kanblir riktig tilpasset din gård.

Denne erkjennelsen er grunnen til oppbyggingen av gjødselplanen i jordplan.no. Det skal være enkelt for brukeren å vurdere normbehov og du kan selv korrigere behovet ut fra situsajonen på det enkelte skifte.

Husdyrgjødselens næringsinnhold har igjen kommet i fokus etter at Bioforsk har foretatt en del nye analyser av husdyrgjødsel i ulike deler av landet. Jeg har kommet over to kommentarer til disse analysene. Yara har skrevet om Mindre forfor i bondens gull og NLR Agder har skrevet om Næringsinnhold i husdyrgjødsel. Og Svenske Jorbruksvärket gir hvert år ut Riktlinjer för gödsling och kalkning. Du kan lese om heftet hos Jordbruksvärket.


fredag 23. mars 2012

Kalkingskart

Nå har vi lagt ut en ny modul for testing, kalkingskart. GPS styrte kalkvogner har de store kalkentrepenørene hatt en god stund. Men det er vel kun jordanalyse selskapene som ha laget kalkingskart. Nå kan alle som har tatt jordprøver, med GPS eller manuelle prøver som du merker av på kartet, lage sine egne kalkingskart. Og du kan lage styrefiler som overføres til din kalkentrepenør med jordplan.no

Kalkingskart i jordplan.no
Kalkingskart er en beregning av hvor mange kg CaO som må tilføres for å få den øsnkede pH verdien. Fordelen med kalkingskart er at du får frem variasjonen i kalkbehovet på jordene, og du vil få en jevnere pH som normalt også gir en jevnere åker. Du vil også spare inn kalk i forhold til å spre samme mengde over hele skiftet. Har du jordprøver allerede i jordplan er det enkelt og raskt å lage kalkingskart.


 • Opprett kalkplaner ved å angi ønsket pH
 • Beregner for ett eller mange skifter i en operasjon
 • Du kan se på kalkingskartene i jordplan ved å slå på kartlaget Kalking 
Det er ikke anbefalt å spre mer CaO enn 250 kg/da, hvis behovet er større blir kalkingen fordelt på to omganger. Derfor ser du at det er to kalkingskart for 1. år og 2. år under Kartlag> Kalking.

Beregning av CaO behov
For å lage kalkplaner trykk på Opprett plan. Menyen har en liste over alle de skiftene som vises i henhold til tidsslideren som gjelder for alle data.

Når man lager kalkplaner bør man vurdere hvor gamle jordprøvene er. Er prøvene 5 år gamle er dagens pH antagelig lavere enn det prøvene viser, en reduksjon i pH på 0,1 enheter pr. år kan være et grovt anslag.  Hvis man tror virkelig pH er lavere enn hva prøvene viser kan man øke verdien for ønsket pH for å få ønsket resultat i kalkmengden som skal kjøres ut.
torsdag 15. mars 2012

www.jordplan.no lansert for det norske markedet

Igår hadde vi pressekonferanse i Sandvika og presenterte jordplan.no for landbrukspressen.

Det er stor interesse for nettbaserte løsninger som går like godt på Mac som på PC, og kan brukes på telefoner og nettbrett.

Pressemeldingen forteller om hvem som står bak og hva vi er opptatt av.

I tillegg til våre egne presentasjoner hadde vi besøk fra Skog og Landskap som leverer mange av de kartene som brukes i jordplan.no. Toves presentasjon finnes også på nettet.

Bjarne Trollsås har tatt i bruk jordplan.no og viste hvordan hans iPad nå hadde flotte kart over kaliumbehov.

Til lanseringen har vi også pusset opp websidene på www.jordplan.no med litt mer informasjon om produktet. Og går du til registreringen finner du priser og mer om hva du får for kr. 495,- i året. Det er gratis å registrere seg.

Har du noen spørsmål send epost til kontakt@jordplan.no

torsdag 1. mars 2012

Hvor god er internet forbindelsen din ?

Jordplan gir deg adgang til dine data over internet. jordplan.no laster ned data både fra Jordplans servere,  Statens Kartverk og Skog og Landskap. På server siden er det bra kapasitet hos alle, og alle brukere som har ADSL linjer eller bedre,  bør ha en akseptabel responstid så lenge teleoperatøren leverer en linje uten feil, og det lokale nettet ditt er satt opp riktig.

Hvis du synes responstiden er lang kan du sjekke kvaliteten på forbindelsen mellom din pc og internet fra nettleseren din. Det som har størst betydning for opplevd hastighet er nedlastings hastighet, men hvis hastigheten er lavere enn du forventer kan du selv gjøre noen undersøkelser.


Test av internet forbindelsen
Klikk  på bildene for større bilder
Du kan forsøke pingtest.net Start testen ved å trykke på den grønne BEGIN TEST knappen. På bildet har vi merket av hvor resultatene kommer Hvis resultatet på linjen er A får du den ytelsen du skal på linjen din. Packet loss på mer enn 0% tyder på at du har noen problemer som bør løses. Hvis du har trådløst nettverk lokalt prøv å koble deg til internet med kabel, og kjør testen på nytt. Trådløse nett kan redusere hastigheten betydelig hvis den trådløse routeren står et stykke unna din datamaskin.
Speedtest resultater ADSL 2 Mb/s
Hvis du vil teste hastigheten på linjen kan du prøve speedtest.net Hvis du har 0 % pakketap i foregående test, og du har en hastighet på 1 - 1,5 Mb/s bør jordplan.no fungere bra hos deg.

Er du fortsatt ikke fornøyd med hastigheten må du fortelle oss hvilke data som tar for lang tid.

Jordplan data
Fra Jordplans servere kommer jordanalyser, skifter og geostatistikk som vises i kartvinduet.Vanligvis kommer Jordplan dataene før kart bakgrunnen. Er det noen kjente feil vil du se en melding før du logger deg på jordplan.no

Statens Kartverk
Fra Statens kartverk kommer de dataene som du finner under Statkart i menyen til venstre for kartvinduet, og det er Topologisk som er standard rasterkart bakgrunn, et grovere Europa kart og Flybilder (ortofoto)
Du kan få en oversikt over driftsstatus på alle tjenesten hos kartverket på denne linken. Hvis en tjeneste er nede er den merket med et rødt trafikklys, og kartet vil se ut som et rosa lag i kartvinduet i jordplan.

Skog og Landskap
Skog og Landskaps kart må slåes på i menyen til venstre for kartvinduet under Skog og Landskap. De sender ut driftsmeldinger på epost, og du kan abonnere her.

NGU
Norges Geologiske undersøkelser (NGU) har i øyeblikket ingen driftsmeldingstjeneste, men ved feil på karttjenestene fra NGU så vil også de vises som rosa lag når du slår de på i menyen til venstre.

Jordplan legger også ut egne meldinger på http://jordplan.no hvis vi er kjent med noen driftsforstyrrelser.

mandag 20. februar 2012

GPS data med skifter og jordanalyser

jordplan.no har lenge hatt rutiner for innlesning av jordanalyser tatt med GPS som er utført av Skolmar Jordlaborartorium eller Eurofins. Nå har vi utvidet innlesningen av Skolmar data slik at teigene eller skiftene som er registrert leses inn samtidg med jordanalysene. Da er skifter og jordanalyser på plass i en operasjon.

For å lese Skolmar data brukes samme menyvalg som tidligere Jordprøver > Verktøy > Skolmar import.

Dataene fra GPS og jordanalyser ligger lagret på flere filer for hver teig. Med mange skifter er det minst 4 ganger så mange filer som skifter, og navnekonvensjoner på filene og filtyper som tilsammen utgjør datagrunnlaget. For å forenkle innlesningen for brukeren har vi derfor laget en innlesning som er basert på at alle filene pakkes i en fil av typen .zip. Har du en CD med data levert fra Skolmar kan du pakke katalogene KART og ANALYSER til en zip fil og åpne zip filen med Skolmar import.

Trenger du hjelp til innlesningen kan du sende epost til  info@skolmarjord.no

Krysser du av for Kunde hos SkolmarJordplan kontoen din og lagrer, kan Skolmar gå inn på din jordplan bruker og løse eventuelle problemer.

Skiftene som lages får det årstallet som teigen ble kjørt første gang, hvis du ikke ser skiftene etter innlesning flytt den nedre tidsslideren nedover til det året som GPS registreringen ble gjort.

Har du allerede lest in jordprøver og kun ønsker å lese teigenes omriss kan du lage en zip fil som kun inneholder .bes og . fel filene.  Disse filene finner du i KART katalogen på Skolmars CD. Leser du inn Kart katalogen uten å fjerne .dbf filene som også ligger der får du inn jordanalyser uten fysiske egenskaper, fordi de ligger i ANALYSE katalogen i .dat eller .dta filer. Du kan gjerne zippe et helt katalog hierarki, jordplan finner de filene som skal brukes.

Fordelene med Skolmars kartlegging av jordteigene er at man får en eksakt oppmåling av areal som er i praktisk bruk. Og samtidig får du et komplett kart over det dyrkede arealet. Se på analysene over standard kart eller flyfoto. Og på to minutter er dataene dine klare for analyse og planlegging.

Har du ikke GPS prøver kan du selvfølgelig legge inn dataene selv i direkte i jordplan.no

Ønsker du kartlegging og analyser utfører Skolmar Jordlaboratorium fortsatt GPS tjenestene, og Eurofins utfører nå analyse av Skolmars jordprøver. Mer informasjon på http://www.skolmarjord.no


torsdag 26. januar 2012

Orotofoto ny WMS tjeneste i jordplan.no

Geostatistikk og ortofoto
Ortofoto kan nå brukes i jordplan.no som kartbakgrunn istedet for det vanlige topologiske kartet fra Statens Kartverk. Bildet viser geostatistikk fra jordanalysene med ortofo som bakgrunn.

Ortofoto er flybilder som er lagt ut i riktig kartografisk målestokk. Ortofoto er ofte mer oppdatert enn kartverket, og er derfor et fint supplement.

Vi jobber også med nye moduler i Jordplan, og vi kan nå vise en tidlig versjon av grøftekart, hvor vi bruker ortofoto som bakgrunn.

Ortofoto og grøftekart