fredag 22. april 2011

Oppdatert om innlesning av jordanalyser fra Skolmar



Skolmar Jordlaboratorium var tidligst ute i Norge med kjøretøy som tok jordprøver systematisk med GPS.

Har du GPS festede analyser fra Skolmar så ble de levert på en CD sammen med en ringperm med kartplott av hvert enkelt jorde og analyseskjemaer. Data levert fra Skolmar kunne vises med programmet FarmGovs

Jordplan kan lese filer laget for FarmGovs systemet som er laget av det tyske selskapet SatCon Systems. FarmGovs programvaren oppdateres ikke lenger, og ved å lese dataene inn i jordplan.no  kan du  gi nytt liv til dine jordanalyse data.

På CD'en du fikk levert fra Skolmar ligger det mange filer, men det er bare to av filtypene vi trenger for å lese inn alle data for jordprøvene. Det er filene av typen .dbf og .dta. For å gjøre innlesningen så raskt som mulig kan du lage et .zip arkiv av alle filene. Det gjør ingenting om det er med andre filtyper med i .zip filen. Vanligvis leverte Skolmar filene i to kataloger på CD'en KART og ANALYSER. Du finner .dbf filene i KART og .dta filene i ANALYSER. Det enkleste er derfor å zippe begge katalogene til en zip fil.

Innlesningen gjøres på Jordprøve fanen og Skolmar import valget finnes under Verktøy

Du får opp ett vindu som ber om en zip fil. Hvis du ikke har alle filene i en zip fil, men fler pass på og les .zip filen som inneholder .dbf filene først, Hvis .dta eller .dat filene leses først vil de bli plassert i en sirkel innefor det området du ser på i kartet. 
Når du har valgt riktig .zip fil starter innlesningen straks du trykker på Last opp knappen. Resultatet av innlesningen ser du nå straks i både kartet og jordprøvetabellen.

Har du registrert skifter og satt årstall på skiftene, kan du nå vise geostatistikk for jordanalysene. Geostatistikk velger du på venstre side av kartet og velg en egenskap av gangen. Fjern haken på Skifter for å unngå sammenblanding med fargen på skiftet.

Gjør du feil i innlesningen kan du slette alle jordprøver, som er et valg under Verktøy og Slett alle

Har du ikke jordanalysefilene kan du sende en forespørsel til info@skolmarjord.no om å få tilsendt dine datafiler på epost. Husk og oppgi navn slik at Skolmar kan finne frem til dine data. Be om å få en ferdig zip fil som kan leses i Jordplan. Henvender du deg til Skolmar kan de også hjelpe deg med å lese inn data i jordplan.no.

Skolmar Jordlaboratorium tar fortsatt jordprøver med GPS.

tirsdag 12. april 2011

Notater direkte i kartet

Nå kan du tegne direkte i kartet og legge inn dine egne tekster i kartet.
Og alt blir lagret i din database. Med ett tastetrykk kan du velge om dine registreringer skal være med eller ikke. Flere ønsker å tegne og registrere enkle saker på kartet, som ikke er så fastlagt som jordanlayser og skifter med tilhørende verdier.

Vi har derfor lagt til en ny fane som heter Notater hvor du kan registrere :
  • Linjer
  • Flater
I tillegg til at du kan legge linjer og flater har hver geometri flere attributt felter (egenskaper). Vi har valgt å gi feltene helt abstrakte feltnavn slik at du kan legge inn de verdiene du ønsker. Men det er å anbefale at du selv velger å legge litt struktur på registreringene dine slik at du lett kan sortere eller identifisere de ulike typene av data du legger inn.

Du tegner notater i kartet på samme måte som andre geomtrier, Velg Ny og deretter trykk på venste musetast til du er ferdig og avslutt med et dobbeltklikk. Da kan du fylle ut de verdiene du vil ha med. Redigering av feltene skjer med dobbeltklikk i feltet.

Farge feltet antar vi er selvforklarende. Tittel feltet inneholder den teksten som blir vist i kartet. Teksten blir for en flate plassert i tyngdepunktet for flaten, og for linjer blir teksten stående ved det siste punktet. Du har inntil 64 tegn tilgjengelig, men du bør tenke på hva som blir enklest å se på kartet. Ofte kan en tallereferanse være det beste. Ønsker du å sortere tittelfeltet for å få den rekkefølgen i tabellen du ønsker kan du styre det enkelt ved å skrive ett tall foran teksten. Sortering skjer når du klikker på kolonne teksten.

De tre neste feltene, Verdi 1-3 kan du bruke slik du vil, men alt du skriver blir lagret som tekst, og du har også her inntil 64 tegn tilgjengelig.

Neste felt blir beregnet automatisk og er lengde av en linje eller areal for en flate, Ebheten er henholdsvis meter (m)  og kvadratmeter (m2).

Tekst feltet kan inneholde en neste ubegrenset lang tekst, men selve tabell formen gjør det begrenset hva som kan leses, men vi har tenkt å legge til en eksport til Excel av Notatene senere, og da kan vi letter formattere en lesbart resultat av lange tekster.

URL feltet er for å lagre en webadresse til et bilde eller dokument. Disse lenkene vil bli gjort klikkbare senere. Tar du et bilde av f. eks. et erosjonspunkt i en bekk så kan du legge inn lenken til hvor du har bildet. Har du ikke egen webserver for bildene kan du bruke en av de mange grartistjenestene for å lagre bilder på nettet som Flickr eller Bildr

Med litt struktur på hva du fyller ut i feltene kan du nå lage dine miljøplaner eller søke om regionale miljøtiltak, og du har alltid oppdatert dokumentasjon tilgjengelig.

Foreløpig er årslideren som vi bruker til å filtrere jordprøver og skifter på årstall synlig i Notater, men den filtrer  ingen forekomster i Notater tabellen, uansett hvor du skriver årstall.