tirsdag 12. april 2011

Notater direkte i kartet

Nå kan du tegne direkte i kartet og legge inn dine egne tekster i kartet.
Og alt blir lagret i din database. Med ett tastetrykk kan du velge om dine registreringer skal være med eller ikke. Flere ønsker å tegne og registrere enkle saker på kartet, som ikke er så fastlagt som jordanlayser og skifter med tilhørende verdier.

Vi har derfor lagt til en ny fane som heter Notater hvor du kan registrere :
  • Linjer
  • Flater
I tillegg til at du kan legge linjer og flater har hver geometri flere attributt felter (egenskaper). Vi har valgt å gi feltene helt abstrakte feltnavn slik at du kan legge inn de verdiene du ønsker. Men det er å anbefale at du selv velger å legge litt struktur på registreringene dine slik at du lett kan sortere eller identifisere de ulike typene av data du legger inn.

Du tegner notater i kartet på samme måte som andre geomtrier, Velg Ny og deretter trykk på venste musetast til du er ferdig og avslutt med et dobbeltklikk. Da kan du fylle ut de verdiene du vil ha med. Redigering av feltene skjer med dobbeltklikk i feltet.

Farge feltet antar vi er selvforklarende. Tittel feltet inneholder den teksten som blir vist i kartet. Teksten blir for en flate plassert i tyngdepunktet for flaten, og for linjer blir teksten stående ved det siste punktet. Du har inntil 64 tegn tilgjengelig, men du bør tenke på hva som blir enklest å se på kartet. Ofte kan en tallereferanse være det beste. Ønsker du å sortere tittelfeltet for å få den rekkefølgen i tabellen du ønsker kan du styre det enkelt ved å skrive ett tall foran teksten. Sortering skjer når du klikker på kolonne teksten.

De tre neste feltene, Verdi 1-3 kan du bruke slik du vil, men alt du skriver blir lagret som tekst, og du har også her inntil 64 tegn tilgjengelig.

Neste felt blir beregnet automatisk og er lengde av en linje eller areal for en flate, Ebheten er henholdsvis meter (m)  og kvadratmeter (m2).

Tekst feltet kan inneholde en neste ubegrenset lang tekst, men selve tabell formen gjør det begrenset hva som kan leses, men vi har tenkt å legge til en eksport til Excel av Notatene senere, og da kan vi letter formattere en lesbart resultat av lange tekster.

URL feltet er for å lagre en webadresse til et bilde eller dokument. Disse lenkene vil bli gjort klikkbare senere. Tar du et bilde av f. eks. et erosjonspunkt i en bekk så kan du legge inn lenken til hvor du har bildet. Har du ikke egen webserver for bildene kan du bruke en av de mange grartistjenestene for å lagre bilder på nettet som Flickr eller Bildr

Med litt struktur på hva du fyller ut i feltene kan du nå lage dine miljøplaner eller søke om regionale miljøtiltak, og du har alltid oppdatert dokumentasjon tilgjengelig.

Foreløpig er årslideren som vi bruker til å filtrere jordprøver og skifter på årstall synlig i Notater, men den filtrer  ingen forekomster i Notater tabellen, uansett hvor du skriver årstall.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar