fredag 30. desember 2011

Kurs i bruk av Jordplan i januar 2012

Nå starter vi med opplæring og kurstilbud i bruk av Jordplan

Vi stiller ingen krav til forhåndskunnskap om erfaring med datamaskiner utover at hvis du kan lsese VG på nett på din datamaskin så skal vi klare å komme igang. Ta gjerne med data fra egen gård enten det er som filer med jordanalyser eller skiftenoteringer på papir. Da kan du arbeide med dine egne data under kurset. Du kan gjerne ta med egen bærbar datamaskin, men vi har kursmaskiner til alle deltagere.

Jordplan AS holder kurs mandag 23. januar i Sandvika i Bærum kl. 10.00 - 16.00
Kursinnhold :
  • Hvordan komme igang og grunnleggende om navigering i kartet
  • Jordanalyser - med eller uten GPS - innlesning og manuell registrering - data fra Eurofins eller Skolmar
  • Registrering av skifter
  • Geostatistikk - jordanalyser som grafikk i kartet
  • Gjødselplanlegging
  • Miljøplaner og tiltak - Bruk av bilder sammen med kartet
  • Jordplan Touch - Jordplan kartet på mobiltelefoner og nettbrett
Kursene hos Jordplan AS koster kr. 1.200 eks. mva. og inkluderer lunch. Kurset holdes i våre lokaler i Skytterdalen 6 i Sandvika. Gi beskjed ved påmelding om du har med egen bærbar pc eller vil bruke våre kursmaskiner. Ta gjerne med data fra egen gård for praktiske øvelser.

 Påmelding til kontakt@jordplan.no


Viken Landbruksrådgivning har gratis temamøte 16. januar kl. 19.00 og holder møtet Bli kjent med Jordplan på Gjennestad. Viken Landbruksrådgivning har også  kurset for Miljøplaner - med hovedvekt på trinn to hvor bruk av Jordplan inngår