mandag 28. november 2011

Notater i kartetNotater er en  fri data struktur som du kan bruke til å lagre det meste som kan tegnes på kartet, skrives i tabellen eller lenkes til gjennom en URL. Nå har vi laget nye funksjoner for Notater i Jordplan

Bakgrunnen for Notater i Jordplan var behov for å lage miljøplaner. Miljøplan trinn 1 og trinn 2 er etterhvert velkjent for de som søker produksjonstilskudd i landbruket. I tillegg disponerer fylkesmannen midler til Regionale Miljø Planer (RMP) hvor de fleste tiltakene krever en form for dokumentasjon i kartet. Og det gir en effektivitets gevinst for bonden når han kan lagre alle sine registreringer i en database.

Mulighet til å sette farge på omrisset av flater
Tidligere kunne du velge farge på linjen og flaten du tegnet i kartet. Nå kan du også sette en egen farve på omrisset av flater. Hvis du lurer på hvordan vi har fått tilfargene på illustrasjonen ovenfor så er ikke det ikke annet enn de mørke blå arealene som er Notater. Fargen på den flaten er laget med Geostatistikk, som er heatmaps generert fra jordanalyseverdiene.

Data med linker til bilder og dokumenter
Vi har nå lagt til ny funksjonalitet i Notater i Jordplan. Som før kan du tegne linjer og flater i kartet. Skriver du noe i tittel feltet blir teksten plassert på kartet. De andre verdi feltene i tabellen kan skrive hva du vil, det blir kun lagret i databasen. Siste synlige felt er URL, her kan du skrive en lenke og når du klikker på lenken blir den åpnet i et nytt vindu i nettleseren din.

Du kan også legge inn litt html i dette feltet for å få til effekter som miniatyrbilder. Lenker kan hente data fra hvor som helst, og det er mange tjenester som leverer dette.

I eksemplet har vi brukt den norske bildr.no tjenesten. Denne tjenesten krever ingen registrering, og du kan laste opp bilder inntil 1 MB. Er bildet ditt for stort kan du ta det opp i redigeringsprogrammet gimp, og lagre med en lavere oppløsning. Gode mobiler og digitalkamaeraer lager raskt bilder på 2-7 MB, og bildene blir gode nok på nett om du reduserer størrelsen til 2-300 Kb (0,3 MB) og systemet ditt vil virke mye raskere.

Når du har lastet opp bildet leverer bildr.no en url med nødvendig html for å vise et miniatyrbilde i listen Tekststrengen ser f. eks. slik ut :
<a target "_blank" href='http://bildr.no/view/1037653'><img src='http://bildr.no/thumb/1037653.jpeg' alt='1037653' /></a>
Kopier den teksten inn i URL feltet i Jordplan og lagre.

For å åpne bildet i en ny tab istedet for den jordplan.no er aktiv i har jeg lagt til det i html koden. (dvs. <a target "_blank" href istedet for <a href som ville åpnet bildet og forlatt jordplan.no uten å lagre endringer i jordplans database.


Data begrenset av tid
Noen planer gjelder kun for et år, andre er aktive over  en lengre periode. For å fange opp tidsaspektet har Notater også tidsangivelses felter. I standard oppsett er ikke disse feltene synlige, men du kan selv få de frem på Notater, på samme måte som du kan få frem flere felt på de andre fanene som er laget i Jordplan.

Trykk på nedover pilen i en av kolonne overskriftene, og gå til Angi kolonner og du ser en oversikt over alle felt som er definert, kryss av for de feltene du vil ha synlige. Nå kan du angi dato som denne forekomsten er i databasen er gyldig fra, og eventuellt når den ikke lenger er aktuell.

For å få til dette er årsslideren over tabellen nå også gyldig for Notater. Den virker også for jordanalyser og skifter. Ved å justere intervallene i slideren styrer du selv hva som skal være synlig i kartet. Jordplan er derfor også et velegnet sted å lagre historikken over tiltak på gården.

torsdag 24. november 2011

Bonde med iPad ?

I Jordplan  er det samlet mye kompetanse om landbruk og  datateknologi. Med bakgrunn i utvikling av systemer til forvaltning av telenett, strømnett og rørnett, utvikler vi nå et nytt system for landbruk. Jorda er bondens primære produksmiddel. Ny teknologi gjør det mulig å lage bedre løsninger for hvordan dette produksjonsmidlet både kan bevares og utnyttes bedre.

Jordanalyser, vekstskifte og næringstilførsel er noen av innsatsfaktorene vi beskriver i Jordplan. Et system som beskriver jorder må ha et godt kart.  Norge og andre EU land får stadig bedre offentlig tilgjengelige data som vi bruker i webløsningene. Jorda er i motsetning til andre produksjonsmidler, som fjøs eller grisehus,  spredd utover et større område. Med større driftsenheter og innleid arbeidskraft på gårdene er det viktig å ha riktig informasjon tilgjengelig på riktig sted og til riktig tid, skal oppgavene løses optimalt.

jordplan på iPad
Har du iPad eller en Android basert tablet, eller en smarttelefon med IOS eller Android som operativsystem kan du nå få være med på utviklingen av en mobilløsning for Jordplan. Send en epost til kontakt@jordplan.no så får du beskjed om hva du kan gjøre.

Foreløpig kan du se på kartet over din eiendom og skiftene med posisjonen til gyldige jordanalyser. For å legge inn dine egne data oppretter du en bruker på http://jordplan.no Dette gjør du på en vanlig datamaskin med Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari eller Opera som nettleser.

Tar du jordprøvene selv kan du planlegge hvor du skal ta prøver inne på kontoret, og deretter bruke GPS på tablet eller telefon når du skal finne frem til riktige steder på jordet.

På samme måte som http://jordplan.no skal gå på flest mulig datamaskiner enten det er pc eller mac, er målet at vi også skal gå på flest mulig tablets og telefoner også. Teknologien utvikles raskt, og få er perfekte til alt, men vi vil gjerne høre om dine erfaringer. Vi har testet på Samsung tablet 10.1, Samsung Galaxy II telefon, iPad og iPhone.

Hvis du er i tvil om det er på tide å prøve noe nytt kan du tenke på om det ikke hadde vært enkelt med en løsning som :
  • ikke krever noen installasjon på din maskin
  • applikasjonen og grunndata som kart blir oppdatert uten at du må gjøre noe
  • dine data blir sikkerhetskopiert av oss slik at du kan bytte datamaskin uten å miste noe
  • du kan konsentrere arbeidet på dine data
  • vil du ha hjelp av en rådgiver kan hun logge seg inn å arbeide videre med det du har gjort
  • og resultatet av andres arbeid er tilgjengelig for deg med det samme
En presentasjon av jordplan finner på Slideshare

For å teste og bruke løsningen må du være registrert som næringsdrivende i skog eller landbruk, på grunn av rettighetene til kartdata som brukes i løsningen.

mandag 21. november 2011

Hvordan komme raskt igang ?

Erfaringene fra http://jordplan.no er at det ser ut til å være enkelt å opprette en konto for nye brukere.

Når kontoen er opprettet er det naturlig å starte med å tegne skiftene. Skiftene registreres for hvert år, og du må sette årstall på skiftet for at skiftet skal dukke opp i listen jorder som det skal lages gjødselplan for. Du må også velge vekst og forventet avlingsnivå. Hvis du har tenkt å legge inn historiske skiftedata er det lurt å starte med de eldste skiftene. Når du har tegnet et skifte og satt årstall, kan du lage et nytt skifte for etterfølgende år ved å bruke Nytt år funksjonen. Denne funksjonen kopierer alle data som er lagt inn om skiftet med unntak av vekst og avling.

For å se historikken over vekster på skiftene bruker du års slideren hvor du kan bastemme for hvor mange år du skal se historikken for. Standard er to år, idag vil du derfor se skifter for 2011 og 2012 siden de fleste nå har begynt planleggingen for neste sesong. Du kan også legge inn vekstplaner for flere år fremover i tid.

Et par ord om nummerering av skifter, du setter selv dine nummer, men det kan være fornuftig å bruke 10, 20, 20 istedet for 1,2,3,4. Bruk av tierserie gjør det enkelt å legge til nr 11 hvis skifte 10 deles i to ett år. Skiftenummer har ingen annen funskjon enn et navn som mange bruker i rapporter og som en kort referanse til et skifte. Tebellkolonnene i jordplan kan sorteres ved å trykke på overskiften, og du ser da hvorfor det kan være enkelt å sortere på skiftenummer for å se historikken på et skifte.

Listen over vekster vedlikeholdes av oss, men ønsker du noen nye vekster lagt til listen kan du sende oss en epost om vekster du savner. Hvis det er spesialvekster så trenger vi informasjon om normalavlingsnivå, behov for N,P og K samt data om hvordan næringsbehovet endrer seg med større eller mindre avling enn normalavlingen. Norsk Landbruksrådgivining har mye kompetanse på dette området så rådfør deg gjerne med de hvis du er i tvil. Kontakt f. eks. NLR Viken.

For å lage en gjødselplan kreves det informasjon fra jordanalyser, men hvis du ikke har lagt inn analyse resultater kan du registrere minimums info direkte på skifte informasjonen i Gjødselplan fanen.

Nå er en standard tabell for gjødseltyper på plass, du bygger opp din egen liste ved å kopiere til din bruker fra standard listen, eller du kan legge inn gjødseslagene direkte i din egen liste. Legg merke til at alle gjødseltyper angis i kg/da, også gylle og slam.

http.//jordplan er fortsatt i en 0.x versjon, og vi forbedrer stadig kvaliteten på løsningen. Foreløpig er det kostnadsfritt å registrere seg som bruker forutsatt at man er næringsdrivende i jordbruk eller skogbruk.

Har du spørsmål eller kommentarer send en epost eller melding på twitter