mandag 20. februar 2012

GPS data med skifter og jordanalyser

jordplan.no har lenge hatt rutiner for innlesning av jordanalyser tatt med GPS som er utført av Skolmar Jordlaborartorium eller Eurofins. Nå har vi utvidet innlesningen av Skolmar data slik at teigene eller skiftene som er registrert leses inn samtidg med jordanalysene. Da er skifter og jordanalyser på plass i en operasjon.

For å lese Skolmar data brukes samme menyvalg som tidligere Jordprøver > Verktøy > Skolmar import.

Dataene fra GPS og jordanalyser ligger lagret på flere filer for hver teig. Med mange skifter er det minst 4 ganger så mange filer som skifter, og navnekonvensjoner på filene og filtyper som tilsammen utgjør datagrunnlaget. For å forenkle innlesningen for brukeren har vi derfor laget en innlesning som er basert på at alle filene pakkes i en fil av typen .zip. Har du en CD med data levert fra Skolmar kan du pakke katalogene KART og ANALYSER til en zip fil og åpne zip filen med Skolmar import.

Trenger du hjelp til innlesningen kan du sende epost til  info@skolmarjord.no

Krysser du av for Kunde hos SkolmarJordplan kontoen din og lagrer, kan Skolmar gå inn på din jordplan bruker og løse eventuelle problemer.

Skiftene som lages får det årstallet som teigen ble kjørt første gang, hvis du ikke ser skiftene etter innlesning flytt den nedre tidsslideren nedover til det året som GPS registreringen ble gjort.

Har du allerede lest in jordprøver og kun ønsker å lese teigenes omriss kan du lage en zip fil som kun inneholder .bes og . fel filene.  Disse filene finner du i KART katalogen på Skolmars CD. Leser du inn Kart katalogen uten å fjerne .dbf filene som også ligger der får du inn jordanalyser uten fysiske egenskaper, fordi de ligger i ANALYSE katalogen i .dat eller .dta filer. Du kan gjerne zippe et helt katalog hierarki, jordplan finner de filene som skal brukes.

Fordelene med Skolmars kartlegging av jordteigene er at man får en eksakt oppmåling av areal som er i praktisk bruk. Og samtidig får du et komplett kart over det dyrkede arealet. Se på analysene over standard kart eller flyfoto. Og på to minutter er dataene dine klare for analyse og planlegging.

Har du ikke GPS prøver kan du selvfølgelig legge inn dataene selv i direkte i jordplan.no

Ønsker du kartlegging og analyser utfører Skolmar Jordlaboratorium fortsatt GPS tjenestene, og Eurofins utfører nå analyse av Skolmars jordprøver. Mer informasjon på http://www.skolmarjord.no