fredag 22. juni 2012

Markdag med N sensor og Jordplan

NLR Viken og Yara gjennomførte en markdag hos Otto Galleberg i Sande, som var en av de mest interessante vi har vært med på i år. Markdager er en viktig del av kunnskapsformidlingen fra Forsøksringene og et møtested for dyktige og engasjerte bønder.

Anders Rognlien presenter
Megalab
Etter en presentasjon av Jordplan med jordanalyser, geostatistikk og og kart for variabel tilførsel (VRA) i presisjonsjordbruk var det en bra oppfølging når Anders Rognlien fra Yara presenterte tilbudet om bladanalyser fra Megalab.

Gjennom systematiske analyser av planter kan vi måle plantenes virkelige opptak av næringsstoffer. Jordanalyser og gjødselplanlegging forteller oss hvilke næringsstoffer vi i teorien skal ha tilgjengelig for plantene, men i hvilken grad plantene virkelig får tilgang til næringsstoffene i jorda påvirkes av mange faktorer.

Megalab tilbudet kan gi svar på virkelig næringstilgang på det enkelte jorde, og når data også registreres i en felles database hos Yara kan dette datagrunnlaget brukes til å identifisere effekten av gjødsling på ulike jordarter under forskjellige klimaforhold. Vi la merke til Anders kommentar senere på dagen hvor han fortalte om engelske dyrkere som nå bruker årlige systematiske bladanalyser for å bygge opp egne erfaringsdata om plantenes næringsopptak.

Blir det gode erfaringer med Megalab er Jordplan klare til å lage en Bladanalyse fane i programmet hvor det blir like enkelt å lagre data om bladanalyser som det er å lagre jordanalyser. Tradisjonell gjødselplanlegging legger hovedvekten på N, P og K, men tilgangen på mikronæringsstoffene er også en av faktorene som skiller resultatene mellom de aller dyktigste og dyktige dyrkere.

Jon Holmsen forteller om rute forsøket
Hos Galleberg er det et forsøksfelt med 0 ruter og stigende N tilførsel som analyseres med en håndholdt sensor som bruker NIRS (nær infrarød spektroskopi), som er den samme teknologien som brukes i Yaras N-sensor.

Her ser vi hvor mye N som plantene tar opp ved ulike gjødselmengder og vi får et bedre grunnlag for bestemme optimal N gjødsling.

Det er ikke bare et spørsmål om den totale mengden N som tilføres, men også på hvilket tidspunkt plantene får næringen. Delgjødsling i alt vårkorn er derfor et av forslagene fra Yara både for bedre miljø og for bedre kvalitet på kornet. Disse forsøkene gir oppdatert kunnskap om effekten av N gjødsling i ulike sorter, jordarter og klima.

Knud Nissen har ansvaret for norske,
svenske og danske N-sensor
kunder
Flotte høsthveteåkre er det ikke mange av i Norge i år, men hos Galleberg er en av de. Det ble en veldig klar demonstrasjon av hvordan N-sensoren ser forskjeller som vi ikke ser med det blotte øye.

N-sensoren ble kjørt gjennom åkeren og vi kunne følge på hvordan sensoren  ville variere N tilførselen. Det ble klart hvor mye mer det kan gjødsles på toppene i det kuperte terrenget, og hvor mye mindre som skulle tilføres mot bunnen,  hvor mye av næringen sikkert har havnet etter en nedbørrik vår.

N-sensoren registrer data om biomasse, anbefalt gjødelmengde  og virkelig spredd mengde. Data lagres på Yaras Sensoroffice og Jordplan har snart klar en ny modul hvor vi lager biomassekart. 


Biomassedata fra en kjøring med N sensor kan også brukes til å lage nye kart for variabel tilførsel av plantevern. Vi fra Jordplan fikk mange gode ideer om anvendelser av N-sensor data. Følg med på  denne siden, eller send oss en epost på kontakt@jordplan.no så deler vi gjerne tanker og ideer med brukere av Yaras N-sensor. 

Foreløpig er det 8 N-sensorer i drift i Norge, og et par hundre i Sverige, og aller flest i drift i Tyskland. England og Polen er også store markeder. N-sensor brukes mest i korn, men også i potet og oljevekster. brukes utstyret.fredag 8. juni 2012

Ny versjon av jordplan touch

Vi har en egen nettleserapplikasjon for http://jordplan.no. Den starter du på din mobiltelefon eller nettbrett ved å skrive http://jordplan.no/touch i nettleseren.  Det går like bra på Apple IOS 3G/4G telefoner, iPad eller Android telefoner eller nettbrett.

jordplan.no/touch på iPhone
I den nye versjonen har vi lagt til mange nye datasett, nå har du høykvalitets orotfoto tilgjengelig i tillegg til kart med eiendomsgrenser. Som før har vi geostatistikk, jordprøvepunkter og skifter. Komplett liste over kartlag på mobilklienten er nå :
* Statkart (eiendomskart)
* Flybilder (ortofoto)
* Skifter
* Jordprøver
* Teksturgrupper (jordsmonnskart, Skog og Landskap)
*Jordkvalitet (Skog og Landskap)
* Verneklasser (Direktoratet for Naturforvaltning)

Skriv inn det samme brukernavnet og passordet som du bruker på http://jordplan.no når du får frem innloggingsbildet på touch klienten. Når du trykker på feltene kommer tastaturet frem. Husk at Brukernavn gjør ikke forskjell på små og store bokstaver (ikke casesensitiv), men passordet må skrives nøyaktig slik det er med stor og små bokstaver.

For å logge deg inn må du trykke på Logg inn knappen. Det holder ikke å kun trykke på ferdig på tastaturet.

Hvis du starter Safari nettleseren på en iPhone så har du en ekstra statuslinje nedenfor jordplan/touch applikasjonen, som stjeler unødvendig mye plass. For å fjerne denne linjen kan du lagre jordplan/touch som et ikon på Hjem skjermen. Klikk på Ut pilen midt på den nederste statuslinjen.

Velg Legg til på Hjem skjerm

Fyll ut en fornuftig tekst til ikonet f. eks Jordplan eller Jordplan touch

Neste gang du starter jordplan.no/touch fra ikonet på skjermen disponeres hele skjermen av jordplan.no/touch applikasjonen, slik som vist på det første bildet.

Får å aktivere GPS trykker du inn GPS knappen, og det kommer en markør i kartet som viser hvor GPS'en mener du er. Du kan få et spørsmål om du vil dele din posisjon med jordplan.no/touch, og du må svare ja for å få posisjonen. Deaktivering av GPS skjer ved å trykke inn GPS knappen en gang til

Trenger du en større skjern så bruk en tablet. Det siste bildet viser en Samsung 10.1 Android tablet som vi har beskyttet med en Gumdrop beskyttelse. Den beskytter bra mot støt, men tabletenes svakeste punkt er den store glassplaten som ikke må bendes for hardt. Fastmontering av tableten er derfor en god ide.


torsdag 7. juni 2012

Naturdata

Landbruk er en næring hvor kulturlandskapet brukes som en del av premissene for landbrukets levranser til det offentlige. Det kan sies mye om hvor fornuftig det er å sikre næringens økonomi gjennom denne typen avtaler, men det lar vi ligge nå. For den enkelte bonde kan verneintressene fremstå som en praktisk hindring for driften. Da er det viktig at driften kan planlegges uten at slike reguleringer kommer som en overaskelse eller blir glemt i en hektisk sesong. Vi har idag lagt til 7 nye datasett fra Direktoratet for Naturforvaltning i jordplan.no.

Bondens jordanalyser sammen med   interesser
som ivaretas av Direktoratet for Naturforvaltning


Nå finner du et nytt element blant kartlagene på venstre side som heter Dir. for Naturforvaltning
Her finner du følgende datasett som du kan slå på :

 1. Helhetlig kulturlandskap
 2. Prioriterte arter
 3. Statlig sikret
 4. Foreslåtte vern
 5. Verneklasser
 6. Vernet punkt
 7. Vernede områder
Data i http://jordplan.no kommer pr. idag fra følgende kilder :
 • Bondens egne data 
 • Direktoratet for Naturforvalning 
 • Norges Geologiske Undersøkelser 
 • Skog og Landskap 
 • Statens Kartverk