mandag 21. februar 2011

Redigering av hull i flater

 Våre åkre er ikke alltid store sammenhengende jorder, men ofte har vi noen åkerholmer. Idag er første versjon av hull i flater på plass i jordplan.no.

For å lage en flate med hull digitaliserer du først hele skiftet, med å trykke Ny og merke med venstre musetast, og dobbelt klikke for å avslutte digitaliseringen

For å lage ett hull i en flate trykk Ny på Skifte fanen og hold Alt tasten inne mens du digitaliserer med venstre musetast som vanlig innenfor den flaten du skal lage hull i. Dobbelt klikk for å avslutte digitaliseringen. Digitaliserer du utenfor flaten tror systemet at du skal lage en ny flate og legger til et skifte i tabellen. Skjer det, bare Slett det uønskede nye skiftet, og husk å lagre.

Har du behov for å redigere punkter i hullet eller flaten, bruk de vanlige kommandoene for å flytte eller slette et punkt, ta tak i et punkt og flytt det ved å holde venstre musetast inne på punktet og dra til den posisjonen du ønsker. Skal du slette et punkt, hold musepekeren over punktet og trykk bokstaven  d (for delete) som sletter et punkt.
 • Hull kan legges inn i en flate når som helst. 
 • Du kan lage så mange hull du vil i en flate. 
 • Arealet reduseres når det settes in hull.
 • Hull kan lages i alle flate geometrier
 • Punktene som beskriver et hull kan redigeres på samme måte som punkter i arealet
 • Husk å lagre når du har endret en flate som du vil ta vare på.

mandag 14. februar 2011

Spørsmål og svar (FAQ)

 Denne posten oppdateres etterhvert som det kommer lignende spørsmål fra flere. Har du noen spørsmål skriv de som kommentar til et av de innleggene som omhandler temaet, sende en epost til jordplan@gmail.com eller spørre på twitter. Sørg for at du følger http://twitter.com/jordplan og start meldingen med @jordplan. Da er det bare de som følger @jordplan som ser meldingen.
 1. Jeg har laget en ny bruker, men når jeg starter jordplan ser jeg bare et hvitt vindu der hvor kartet skulle vært. Hva er galt ?

  Svar: Antagelig skyldes dette at kommune, gårds og bruksnummer ikke er angitt eller at oppslaget vårt hos Skog og Landskap har feilet. Gå til Applikasjonsfanen Forside, klikk på Kontoinformasjon, og kontroller at gårds og bruksnummer er fyllt ut riktig.
  Eksempel for kommunenr 716, gårdsnummer 228, bruksnumrene 2 og 4:
 2. 716/228/2
  716/228/4
  Du kan også bruke denne funksjonen hvis du skal utvide området ditt og legge til flere gårds og bruksnummer. Området blir beregnet på nytt når du lagrer endringene ved å trykke på Save nederst på siden.

 3. Er det en angre knapp i systemet? Jeg kom til å slette et skifte, men så lenge det ikke er lagret så er det jo der. Hvordan får jeg skifte tilbake? Jeg tok og startet klient på nytt, da så det ut som jeg hadde to versjoner av det slettede skiftet i tabellen.

  Svar: Bruk Oppfrisk knappen hvis du har slettet, men ikke lagret. Går du bare ut av nettleseren og starter igjen, er den så lur at den forsøker å huske hvor du var, og det kan derfor se ut som du har fått dobbelt opp med det skiftet du skal slette. Dette spørsmålet førte derfor til at vi laget Oppfrisk knappen.

 4. Geostatistikk: Skal fanen for jordprøver eller skifter være aktiv får se fargeskala ?

  Svar: Spiller ingen rolle om du står på Jordprøver eller Skifter, du styrer visningen fra  Kartlag menyen på venstre side.

 5. Geostatistikk: Må du ikke ha en nøytral bakgrunnsfarge, har du f. eks blått for korn så blir det vel misvisende.

  Svar: For å unngå blanding av farger slå av Skifter, og merk av bare en egenskap i geostatistikk av gangen. Du slår av Skifter i kartlagsmenyen under Brukerdata ved å fjerne haken i boksen. (se også spørsmål 7)
 6. Jeg har tegnet et skifte og lagt inn to jordprøver innenfor skiftet med kun en pH verdi på hvert punkt. Når jeg skal vise geostatistikk for pH får jeg ikke opp fargelagt skifte. Hva må minimum registreres for å få frem en geostatistikk (heatmap) ?

  Svar: På et skifte må årstallet registres i tillegg til grensene for skiftet. Det skal være et nytt skifte for hvert år.

 7. Geostatistikk kartet (heatmap) vises med uklare farger fordi det ser ut som det ligger en annen farge over. Hva gjør jeg feil ?

  Svar:  Ingenting, men slå av visning av Skifte i kartlagsmenyen på venstre side når geostatistikk er på, da får du fargelagt skiftet etter geostatistikk, istedet for vekst som vises når skiftet er slått på

tirsdag 8. februar 2011

Hvordan få inn dine første data - nå også med video

Du har laget din egen bruker og startet jordplan.no. Slik legger du inn dine første test data :
 1. Zoom inn på det jordet som du skal registrere skifter på. Zoome gjør du ved å holde Shift (stor bokstav) tasten nede og dra et rektangel med venstre musetast for det området du skal zoome inn på. Zoom inn så mye at du ser eiendomsgrensene
 2. Du kan flytte kartet ved bare å holde venstre musetast nede og skyve kartet med musen.
 3. Tegn skiftet ved å trykke på Skifter fanen på høyre side, og deretter klikk på Ny. Bruk venstre musetast for å tegne grensene for skiftet. Dobbeltklikk når du har kommet rundt, det avslutter digitaliseringen av skiftet.
 4. Sett årstall på det nye skiftet du har laget i skiftetabellen ved å dobbeltklikke på feltet År. Trykk deretter LagreSkifter fanen
 5. Trykk på fanen Jordprøver , og deretter på Ny Et klikk med venstre musetast i kartet plasserer jordprøven
 6. Trykk Ny en gang til og plasser en ny jordprøve inne på skiftet
 7. Beveg den vannrette scrollbar under Jordprøvene møt høyre slik at du får se feltet for pH, dobbeltklikk med venstre musetast og skriv 5.5 på den ene prøven og 6.5 på den andre prøven. Punktum må brukes som desimaltegn.
 8. Trykk Lagre Legg merke til at når du har lagret forsvinner de små røde merkene som stod i de feltene du hadde endret.
 9. Nå kan du vise din første Geostatistikk (ofte kalt heatmap på engelsk) Gå til venstre side av kartet og feltet Kartlag, fjern haken på Skifter, klikk på + tegnet foran Geostatistikk og sett en hake i feltet for pH
 10. Du skal nå se et fargelagt kart over pH verdiene på skiftet. I videoen har vi også lagt til en tredje prøve med en lav pH verdi slik at vi ser effekten på geostatistikk bildet.
Hvis du ikke vil lese teksten prøv en video som går gjennom de samme stegene.

Ser du ikke det du forventer ?  hvis du ikke er sikker på hva som er lagret i databasen, eller du ikke ser det resultatet du forventer så kan du alltid restarte jordplan.no ved kun å trykke Retur på webadressen i nettleseren. Sjekk at de dataene du la inn virkelig er i databasen og forsøk en gang til det du ikke fikk til.

søndag 6. februar 2011

Jordanalyser og kart

Torsdag 10 februar kl 19.00 arrangerer Vestfold Forsøksring et møte i Vestfold Bondelags møtelokale på Gjennestadtunet i Stokke, med tema jordanalyser og kart. Det hele tar utgangspunkt i et nytt nettbasert verktøy jordplan.no hvor du kan legge inn jordrøvene dine på kart og lagre de forsvarlig i en egen database.

Det kan gjøres om jordprøvene er er tatt ut med GPS koordinater eller ikke.


Les mer hos Vestfold Forsøksring (litt nede på siden)