mandag 21. februar 2011

Redigering av hull i flater

 Våre åkre er ikke alltid store sammenhengende jorder, men ofte har vi noen åkerholmer. Idag er første versjon av hull i flater på plass i jordplan.no.

For å lage en flate med hull digitaliserer du først hele skiftet, med å trykke Ny og merke med venstre musetast, og dobbelt klikke for å avslutte digitaliseringen

For å lage ett hull i en flate trykk Ny på Skifte fanen og hold Alt tasten inne mens du digitaliserer med venstre musetast som vanlig innenfor den flaten du skal lage hull i. Dobbelt klikk for å avslutte digitaliseringen. Digitaliserer du utenfor flaten tror systemet at du skal lage en ny flate og legger til et skifte i tabellen. Skjer det, bare Slett det uønskede nye skiftet, og husk å lagre.

Har du behov for å redigere punkter i hullet eller flaten, bruk de vanlige kommandoene for å flytte eller slette et punkt, ta tak i et punkt og flytt det ved å holde venstre musetast inne på punktet og dra til den posisjonen du ønsker. Skal du slette et punkt, hold musepekeren over punktet og trykk bokstaven  d (for delete) som sletter et punkt.
  • Hull kan legges inn i en flate når som helst. 
  • Du kan lage så mange hull du vil i en flate. 
  • Arealet reduseres når det settes in hull.
  • Hull kan lages i alle flate geometrier
  • Punktene som beskriver et hull kan redigeres på samme måte som punkter i arealet
  • Husk å lagre når du har endret en flate som du vil ta vare på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar