tirsdag 8. februar 2011

Hvordan få inn dine første data - nå også med video

Du har laget din egen bruker og startet jordplan.no. Slik legger du inn dine første test data :
  1. Zoom inn på det jordet som du skal registrere skifter på. Zoome gjør du ved å holde Shift (stor bokstav) tasten nede og dra et rektangel med venstre musetast for det området du skal zoome inn på. Zoom inn så mye at du ser eiendomsgrensene
  2. Du kan flytte kartet ved bare å holde venstre musetast nede og skyve kartet med musen.
  3. Tegn skiftet ved å trykke på Skifter fanen på høyre side, og deretter klikk på Ny. Bruk venstre musetast for å tegne grensene for skiftet. Dobbeltklikk når du har kommet rundt, det avslutter digitaliseringen av skiftet.
  4. Sett årstall på det nye skiftet du har laget i skiftetabellen ved å dobbeltklikke på feltet År. Trykk deretter LagreSkifter fanen
  5. Trykk på fanen Jordprøver , og deretter på Ny Et klikk med venstre musetast i kartet plasserer jordprøven
  6. Trykk Ny en gang til og plasser en ny jordprøve inne på skiftet
  7. Beveg den vannrette scrollbar under Jordprøvene møt høyre slik at du får se feltet for pH, dobbeltklikk med venstre musetast og skriv 5.5 på den ene prøven og 6.5 på den andre prøven. Punktum må brukes som desimaltegn.
  8. Trykk Lagre Legg merke til at når du har lagret forsvinner de små røde merkene som stod i de feltene du hadde endret.
  9. Nå kan du vise din første Geostatistikk (ofte kalt heatmap på engelsk) Gå til venstre side av kartet og feltet Kartlag, fjern haken på Skifter, klikk på + tegnet foran Geostatistikk og sett en hake i feltet for pH
  10. Du skal nå se et fargelagt kart over pH verdiene på skiftet. I videoen har vi også lagt til en tredje prøve med en lav pH verdi slik at vi ser effekten på geostatistikk bildet.
Hvis du ikke vil lese teksten prøv en video som går gjennom de samme stegene.

Ser du ikke det du forventer ?  hvis du ikke er sikker på hva som er lagret i databasen, eller du ikke ser det resultatet du forventer så kan du alltid restarte jordplan.no ved kun å trykke Retur på webadressen i nettleseren. Sjekk at de dataene du la inn virkelig er i databasen og forsøk en gang til det du ikke fikk til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar