fredag 4. mars 2011

GPS jordanalyser fra Eurofins

Eurofins er den største leverandøren av jordanalyser i Norge.

Har Eurofins kjørere tatt jordprøver med GPS får du idag levert data på CD. De dataene vi er interessert i Jordplan.no ligger i forskjellige filer. Og har du mange jordanalyser kan det bli mange filer.

De filene vi er interessert i er av typen .txt og .shp For at å slippe å åpne enkeltfiler zipper du alle filene til en .zip fil som leses inn i jordplan. Eurofins lager en katalog som heter Skifteplan. Zip hele denne katalogen til en fil og les den. Det gjør ingenting om det er en katalogstruktur under hovednivået. (hvis flere spør om det vil Eurofins sikkert også lage en ferdig zip fil som bør hete enID_jordplan.zip)

Zipfilen leses på samme måte som for Skolmar data.

Innlesningen gjøres på Applikasjonsfanen Forside. Nederst på siden finner du valget Zip-fil fra Skolmar Jordlaboratorium. Trykk på Choose file og åpne zipfilen som inneholder dine data.


Selve innlesningen starter når du Lagrer (Save) Knapp helt nederst på siden. Det vises en rapport over hvor mange prøver som er lest og du går tilbake til Applikasjonsfanen Applikasjon for å se resultatene.Så snart du har lagt inn skifter kan du lage geostatikk kart for egenskapene på jordprøvene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar