mandag 21. november 2011

Hvordan komme raskt igang ?

Erfaringene fra http://jordplan.no er at det ser ut til å være enkelt å opprette en konto for nye brukere.

Når kontoen er opprettet er det naturlig å starte med å tegne skiftene. Skiftene registreres for hvert år, og du må sette årstall på skiftet for at skiftet skal dukke opp i listen jorder som det skal lages gjødselplan for. Du må også velge vekst og forventet avlingsnivå. Hvis du har tenkt å legge inn historiske skiftedata er det lurt å starte med de eldste skiftene. Når du har tegnet et skifte og satt årstall, kan du lage et nytt skifte for etterfølgende år ved å bruke Nytt år funksjonen. Denne funksjonen kopierer alle data som er lagt inn om skiftet med unntak av vekst og avling.

For å se historikken over vekster på skiftene bruker du års slideren hvor du kan bastemme for hvor mange år du skal se historikken for. Standard er to år, idag vil du derfor se skifter for 2011 og 2012 siden de fleste nå har begynt planleggingen for neste sesong. Du kan også legge inn vekstplaner for flere år fremover i tid.

Et par ord om nummerering av skifter, du setter selv dine nummer, men det kan være fornuftig å bruke 10, 20, 20 istedet for 1,2,3,4. Bruk av tierserie gjør det enkelt å legge til nr 11 hvis skifte 10 deles i to ett år. Skiftenummer har ingen annen funskjon enn et navn som mange bruker i rapporter og som en kort referanse til et skifte. Tebellkolonnene i jordplan kan sorteres ved å trykke på overskiften, og du ser da hvorfor det kan være enkelt å sortere på skiftenummer for å se historikken på et skifte.

Listen over vekster vedlikeholdes av oss, men ønsker du noen nye vekster lagt til listen kan du sende oss en epost om vekster du savner. Hvis det er spesialvekster så trenger vi informasjon om normalavlingsnivå, behov for N,P og K samt data om hvordan næringsbehovet endrer seg med større eller mindre avling enn normalavlingen. Norsk Landbruksrådgivining har mye kompetanse på dette området så rådfør deg gjerne med de hvis du er i tvil. Kontakt f. eks. NLR Viken.

For å lage en gjødselplan kreves det informasjon fra jordanalyser, men hvis du ikke har lagt inn analyse resultater kan du registrere minimums info direkte på skifte informasjonen i Gjødselplan fanen.

Nå er en standard tabell for gjødseltyper på plass, du bygger opp din egen liste ved å kopiere til din bruker fra standard listen, eller du kan legge inn gjødseslagene direkte i din egen liste. Legg merke til at alle gjødseltyper angis i kg/da, også gylle og slam.

http.//jordplan er fortsatt i en 0.x versjon, og vi forbedrer stadig kvaliteten på løsningen. Foreløpig er det kostnadsfritt å registrere seg som bruker forutsatt at man er næringsdrivende i jordbruk eller skogbruk.

Har du spørsmål eller kommentarer send en epost eller melding på twitter


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar