torsdag 31. mai 2012

Jordkvalitet

Jordkvalitet er et nytt datasett fra Skog og Landskap, annonsert igår og tilgjengelig i jordplan.no idag.

Jordkvalitet et nytt datasett i jordplan.no
Målgruppen ifølge skog og Landskap er planleggere, men vi tror mange praktikere kan ha god å nytte av å kjenne til hvilket vurderingsgrunnlag samfunnsplanleggerene legger til grunn for våre eiendommer. Såvidt vi ser er de viktigste parameterene i for inndelingen hellningsforhold og jordtype. Myr som kan ha et stort potensiale, er derfor ikke med i kategorien Svært god jordkvalitet.

I jordplan.no kan du selv holde styr på dine egne jordanalyser og avlingsnivå for å gjøre deg opp din egen vurdering av hvordan jordkvalitetsdata best kan benyttes.

Ved leie av jord gir disse kartene en fin første vurdering av potensialet, og kan derfor også bli et fornuftig verktøy for å sette riktigere leiepriser.  Vi tror det er behov for et enkelt grunnlag for større diffensiering av leiepriser basert på jordas egenskaper og ikke bare ut fra hva som skal dyrkes og egen vurdering. Datasettet kan derfor være et grunnlag for en mer objektiv fastsettelse av hva som er god jord og dårlig jord i SLF's årlige undersøkelser om jordleiepriser.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar