lørdag 5. mai 2012

Manuell registrering av jordprøver

Mange har kun jordprøvene som rapportene fra analyselaboratoriet, og legger inn data ved å angi posisjon på jordprøven på kartet og taster inn verdiene fra analyseskjemaet. For å gjøre registreringen så enkel som mulig tar vi med noen praktiske tips om hvordan du kan tilpasse jordanalysetabellen. Dette gjelder forresten alle tabeller i jordplan.no

Når du logger inn på jordplan.no får du se standard layout på jordanalysetabellen.


Men jordanalysetabellen har mange flere felter enn det som vises standard. For å se på hvilke felter som finnes, men som ikke er slått på, flytt pekeren på høyre side av en kolonneoverskift og du får frem en nedover pil og velg Kolonner.

Nå kan du krysse av for de feltene du vil ha synlig, og som du kan registrere data på.

Du ser også på denne menyen at du kan sortere alle data i stigende eller synkende rekkefølge. Du kan også aktivere dette ved bare å klikke på en kolonneoverskrift. Andre gang du klikker på kolonneoverskriften sorterer du i motsatt rekkefølge. Det er praktisk hvis du skal finne ut hvor du har de laveste eller høyeste pH  verdiene.

Når du skal registrere data fra analyseskjemaet, opplever du ofte at feltene kommer i litt forskjellig rekkefølge på analyseskjemaet og tabellen i jordplan. Det er tungvint å måtte lese frem og tilbake på en linje under registreringen. Da kan du endre rekkefølgen på feltene i jordplan.no slik at data legges inn i samme rekkefølge som jordanalyse laboratoriet har skrevet ut sine data. Da kan du også gå fra et felt til det neste med tab tasten under registreringen.

Her er jordplan.no layout som passer med Eurofins layout på analyseskjemaet fra 2010


Når du registrer data med komma er det greit å vite at du kan bruke komma og punktum som desimaltegn.  Husk å lagre ofte registrering. Resultatet er raskere og sikrere registrering av data.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar