mandag 3. september 2012

Lag skiftene automatisk

Nå har det blitt enda enklere å komme igang med Jordplan. En ny funskjon på skifte fanen lar deg opprette alle teiger med dyrket mark for de gårds og bruksnummer du har registrert. Under Skifte fanen finner du nå Hent skifter.

Klikk på bildet for stor størrelse
Fra Skog og Landskap teigkart oppretter vi automatisk alle teiger, og du trenger kun å angi navn og vekst så har du nødvendige data om skiftet  på plass. Du skal kun oppgi hovednummeret når  du registrerer deg med gårds og bruksnummer i Jordplan. Oppgir du flere gårds og bruksnummer som tilhører et hovednummer vil du se at de samme teigene kan komme med flere ganger. Du redigerer hvilke gårds og bruksnummer din driftsenhet består av under Forside fanen > Min konto > Rediger > Jordplan  Det skal være ett gårds og bruksnummer pr. linje på formen 716/39/1. Du kan ha så mange linjer med gårds og bruksnummer som du har behov for din driftsenhet.

Siden skiftene alltid skal merkes med år importerer vi skifter til det høyeste året du har market i tidsslideren. Hvis du allerede er bruker og har tegnet skifter eller lest de inn fra GPS registreringer for jordprøver, setter du slideren til f. eks. 2013, før du aktiverer Hent skifter


Automatisk tegnede skifter får navnet Automatisk opprettet. Hvis du vil kontrollere at arealer og skifter stemmer sett også den nedre tidsslideren til 2013, da ser du nederst til høyre hvor stort areal de offentlige tallene viser.

På skiftene kan du nå fylle ut den manglende feltene. Du ser også at vi fyller automatisk ut kommune gårds og bruksnummer på alle teigene. For å disse feltene på skiftet må du slå på visningen ved å klikke på nedoverpilen som du finner på alle overskriftene i skiftetabellen. Du kan velge en hvilken som helst overskrift på skifter, sett kryss ved de feltene som skal vises.

Her bestemmer du hvilke felter som skal vises

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar