mandag 17. september 2012

Enkel overgang til nytt år

Vi har nå oppdaterte noen funksjoner på Skifter i i Jordplan. Tidligere hadde vi valget Skifter>Nytt år, som kopierte et skifte fra inneværende år til neste, slik at det nytt skifte kunne oppdateres med vekst og avlingsnivå.

Skifte fanen
Slik ser Skifte fanen ut idag. Med det samme vi har Skifte fanen fremme, la meg repetere noen egenskaper på skifter. Skiftene har avling og må derfor lages nye for hvert år. Alle skifter må ha et årstall som er forskjellig fra 0 hvis det skal brukes fornuftig.

Skifter kan tegnes og redigeres direkte i kartet, eller de kan hentes fra Skog og Landskap med den nye funksjonen Skifte>Hent skifter

Tidslinjen i Jordplan vil jeg også minne litt om hvordan fungerer. Tidslinjen har to glidere som markerer øverste og nederste grense for hvilken tidsperiode som skal vises. Som standard vises foregående og inneværende år. Tidslinjen er kun et filter på hva som vises, du kan gjerne lage skifter for 2013 mens du kun viser 2011 og 2012. Du ser de nye skiftene helt inntil du trykker på Skifter>Oppfrisk. Da vises ikke lenger 2013 skiftene før du drar glideren ett år til høyre. Hvis du ikke ser det du forventer sjekk at Tidslinjen filtrerer data riktig.

Siste oppfriskning av gammelt stoff kommer her, hvis du bruker Skifter>Ny eller Skifter>Slett funksjonen, eller justerer et skifte i kartet ved å flytte på punktene i skifteomrisset, da må du huske å bruke Skifte>Lagre, for at endringene blir lagret i databasen. Hvis du ikke har lagret kommer data tilbake slik de var før de siste endringene med Skifter>Oppfrisk.

Så litt om den nye menyen hvor du blant enkelt kan lage skifter for en ny sesong. Hvis du allerede har laget skifter for 2012 og skal starte planleggingen av 2013, bruker du den nye funksjonen  Skifter>Verktøy.
Skifter>Verktøy meny
 På denne menyen kan du velge en eller flere skifter. Det gjøres ved å merke en eller flere linjer. Øverst til venstre på menyen har du også en knapp for å velge alle. Flere linjer kan pekes på med shift eller ctrl tasten hvis du velger enkeltlinjer og skal hoppe over enkelte linjer. Når du har merket de skiftene du skal gjøre noe med har du tre muligheter nederst på menyen :

  1. Kopier valgte til ny sesong
  2. Opprett slamsøknader
  3. Slett valgte1. kopierer de skiftene du har merket og spør deg om hvilket år du skal lage skiftene for. Alle skiftene du har valgt får samme årstall. 

2. Kopierer omrisset på et skifte til objektet på fanen Slamsøknad, som brukes til å markere hvilke skifter det skal lages slammelding for.

3. Gjør hva den sier, og sletter de skiftene du har merket. Et enkelt verktøy for å slette mange skifter i en operasjon. 

Husk at hvilke sifter som vises styres av Tidslinjen, hvis du skal slette alle skifter du har laget for 2013, da setter du tidslinjen til å vise kun 2013, og Skifter>Verktøy menyen vil da kun inneholde 2013 skifter og du slipper å markere bare 2013 skiftene ved å peke, og kan bruke Velg alle og slette med Slett valgte

Alle funskjoner du bruker på Skifter>Verktøy menyen lagres med en gang, og det er ikke nødvendig å bruke Skifter>LagreIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar