torsdag 18. april 2013

Økt norsk kornproduksjon – utfordringer og tiltak

Anders Rognlien på markdag med
NLR, Yara og Jordplan
Anders Rognlien i Yara er et av medlemmene i ekspertgruppen som har sett på Utfordringer i norsk kornproduksjon (pdf). I siste utgave av Gjødselaktuelt har han en god gjennomgang av foreslåtte tiltak. Vi tok ut et sitat fra side 8 i Gjødselaktuelt :

"Jeg tror en viktig forklaring på hvorfor vi ikke klarer å ta ut økte avlinger ligger i dagens dyrkingsteknikk. En av de store utfordringene er kravene til redusert jordarbeiding i kombinasjon med regnfulle år. Vi har jord som tørker opp ulikt, kort tid til å drive våronn og en maskinpark som øker i størrelse. Vi har kopiert mye fra nabolandene når det gjelder maskinstørrelse, men har helt andre forutsetninger for å drive jordarbeiding. I Sverige sår de mye høstkorn, men vi kjører med de samme maskinene i april og mai som svenskene bruker under som regel langt bedre forhold om høsten. Med mye leiejord blir det i tillegg et større og større problem at brukerne ikke kjenner jorda like godt, sier Rognlien. 
Som svar på dette foreslår vi å satse mer på teknologi og presisjon. Et tiltak er å pålegge bøndene å ta GPS-festede jordprøver. Jordanalysene gir da et rammeverk for å utvikle presisjonsjordbruk, for eksempel ved kalking. Dessuten vil nye brukere som ikke kjenner jorda, ha mye mer presis informasjon. I forlengelsen av dette får kalkbransjen en utfordring. Presisjonskalking må etableres som vanlig praksis uten høyere kostnader, sier Rognlien, som viser til at ekspertgruppa foreslår økt fokus på rådgiving rundt valg av maskiner og landbruksteknikk."
Vi tror ikke det er nødvendig med noe pålegg. Vi mener han kunne ha føyd til  at det er ikke bare investeringer i maskiner og teknikk, men også programvare som Jordplan som er nødvendig. Regner man etter ser vi snart at kostnadene lett kan tjenes inn gjennom bedre drift.

GPS-festede jordprøver

På jordet med esker og mobil
Jordplan har utviklet løsningen for å ta GPS festede jordprøver med mobiltelefonen.  Jordplan Touch er for iPhone og Android telefoner og nettbrett. Vi utnytter kart fra Kartverket og Skog og Landskap som er den beste bakgrunnen for å ta jordprøver.

Har du ikke smarttelefon, kan du selv lagre prøvepunktene på kartet i Jordplan. Det krever bare at jordene ikke er større enn at du med tilstrekkelig nøyaktighet ser hvor du er når du tar prøvene.

Når prøvene er tatt har vi i samarbeid med Eurofins laget bestillingsrutiner i Jordplan som erstatter papirbestillingen av analyser. Bestillingen fra Jordplan blir lagt direkte  i Eurofins labsystem. Du får en ordrebekreftelse på epost som du pakker sammen med prøveeskene. Du kan levere prøvene til et av Eurofins mottakssteder,  eller sende til  Eurofins i Moss.

Når prøvene er analysert leveres resultatene i kundens Jordplan database, og kan straks brukes til å lage geostatistikk, utarbeide gjødselplaner og  kalkplaner.

GPS kalking

Du kan selv lage styrefiler for GPS kalking i Jordplan. Filene kan du sende på epost til entrepenøren som skal spre kalken. Eller du kan velge en av de entrepenørene som har en samarbeidsavtale med Jordplan. Da kan du krysse av for entrepenøren under Samarbeidspartner på Min konto i Jordplan, og entrepenøren kan på forhånd se på kartet over de områdene det skal spres på. Entrepenøren får da også oversikt over mengden CaO som skal spres slik at jobben kan planlegges med riktig kalktype og mengde som passer med transport logistikken. Er du entrepenør som ønsker å benytte tjenesten kan du kontakte oss på epost.

For å presisjonskalke med GPS bør det taes en jordprøve pr. 5-7 da. Er det ensartet jord og avlingene er jevne kan det taes færre prøver på de ensartede arealene, eller fler hvis det er problemområder eller større variasjon. Bruk gjerne jordmonnskartet fra Skog og Landskap som du finner blant kartlagene i Jordplan med navnet Teksturgrupper, for å vurdere variasjonen på leiejord som du ikke kjenner så godt.

Vil du lese mer om GPS kalking kan du lese om testingen vår ifjor En god dag på jordetIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar