fredag 9. august 2013

Drenering

Behovet for drenering har økt og mange har erfart nedbørsmengder som har minnet oss på
betydningen av god drenering. Dokumentasjon av drenering, og andre rør og kabler som går over bondens jorde, har ofte vært begrenset. Fra tidligere perioder med grøftetilskudd ble det utarbeidet gode skisser på papir for hver jobb, men hvordan det til slutt ble gravd er ikke alltid like godt dokumentert. Rimelige dataløsninger for landbruket. har også vært mangelvare.

Grøftetilskudd administreres av kommunene, og du finner informasjon om ordningen hos Landbruksdirektoratet. Her finner du også søknadsskjema og de to skjemaene som skal følge søknaden.

Det er bondens ansvar å sørge for dokumentasjon av egen drenering. I Jordplan har vi gjort det enkelt å tegne inn drenering. Da får du kart som viser hvor suge og samlegrøfter går, og du kan legge inn data om tidspunkt, dimensjoner, materiale, entrepenør og du får selvfølgelig lengden automatisk på hvert rør som blir tegnet.

I sin enkleste form kan du tegne inn både nye og gamle grøfter direkte i kartet. På fanen for Drenering til høyre for kartbildet finner du de funksjonene du har behov for. Kart i Jordplan kan også gjøres tilgjengelig for grøfte entrepenøren.

Jordplan har allerede avtale med flere entrepenører som leverer dokumentasjon av utført arbeid til sine kunder i Jordplan. Er du allerede bruker av Jordplan kan du logge inn,  gå til Min side > Samarbeidspartnere og krysse av for de som kan få adgang til din database.

Er du ikke registrert som bruker kan du registrere deg gratis på Jordplan Du registrer selv dine data og krysser av for den entrepenøren som skal grøfte. Når du har krysset av for å dele din database med entrepenøren vil din bruker konto dukke opp på entrepenørens kundeliste, og det er lett for entrepenøren å finne frem til kart over det området skal dreneres. Entrepenører som ønsker slik tilgang kan sende en epost til kontakt@jordplan.no

For å forenkle tegning av nye drenskart kan du bruke GPS. GPS finnes i mange utgaver med forskjellig grad av nøyaktighet. Den billigste metoden er å bruke GPS i mobiltelefon. Login i mobilversjonen av Jordplan med ditt vanlige brukernavn og passord. Nå kan du bruke jordprøvesymbolet og registrere punkter med telefonens GPS funksjon. Punktene blir liggende i jordprøvetabellen, men uten andre egenskaper enn nr. og dato. Bruk  en nummerserie på punktene som er forskjellig fra jordprøvenummerene. Da er det enkelt å skille punktene fra hverandre når du skal tegne grøftene etterpå. Når du registrer punkter angir du det første punkt nummeret, men deretter øker den med +1 pr. punkt, men du kan overstyre nr. ved å skrive for markere spesielle hendelser. f. eks. hvor det er skjøtet inn gamle grøfter.

Når du registrere punktene med GPS på mobilen, så blir din Jordplan database oppdatert med det samme. Det er derfor ingen filoverføring fra mobil til Jordplan når du skal tegne grøftene.

Når du skal registrere start og endepunkter på grøfter etter GPS med mobil, må du bruke en del sunn fornuft. Når du registrer punktene med mobil må du kontrollere at punktene blir satt riktig på kartet. Jordene våre er stort sett ikke større enn at du som regel har noen faste punkter ute på jordet å navigere ut fra. La GPSen få litt tid til å finne tilstrekkelig med satelitter. Husk at du kan overstyre GPS posisjonen ved å slå av GPS i Jordplan. Grønn GPS posisjon betyr aktiv GPS, trykker du på knappen en gang til skifter den farge til blå, og punktet blir satt i den posisjonen trådkorset eller krysset midt på skjermen er under registrering.

Når du skal tegne opp grøftene bruker du Drenering > Ny. Tegn grøftene først og lagre. Lagre også flere ganger under tegningen. Hvis det skjer noe galt mister du som regel alt siden sist du lagret.

Egenskapene legges på hvert enkelt rør, men det går raskt hvis du kopier og lim inn funksjonen. (Ctrl c og Ctrl v) Når du har dobbelklikket på et felt i Dreneringstabellen for å redigere skrevet riktig verdi og kopiert med Ctrl c, går du til feltet nedenfor med Retur tasten (Linjeskift), og du kan lime inn med Ctrl v.

Datofeltet skal inneholde dato for graving, Dimensjon skrives som indre dim/ytre dim i mm. Materiale kan være så enkelt som Plast, tegl, betong eller ta med leverandøren slik det er gjort i eksemplet. Gravemetode er de kategoriene som skal registreres for å få godkjent endelig dokumentasjon av utført grøfting, for å få utbetalt tilskudd hvis det var godkjent før arbeidet ble utført.

Jordplan kan også lese inn punkter fra annet GPS utstyr. Da må GPS enhetene kunne lagre data i shape format, som overføres til med en minnepinne eller kabel til Jordplan hvor filene leses inn under Drenering > Importer. Jordplan leser også Googles KML format, som brukes bl. a. av Leica.

Når du leser inn data fra shape må du få med alle filene som shapeformatet bruker. På bildet ser du en Trimble GPS med landmåler kvalitet, og når du lagrer en jobb i shape format lages det tre filer .shp .shx og .dat For å gjøre det enkelt å lese inn, zipper (komprimerer) du filene til en fil som du leser inn i Jordplan.

GPS utstyr med korreksjonssignal har 2-4 cm nøyaktighet og vi kunne tolket koder og laget grøfte geometrier uten digitalisering, men siden denne typen måling ikke er så vanlig, og er relativt kostbar i forhold til de andre metodene ovenfor, har vi foreløpig laget enkel og svært rimelig metode. Og resultatet blir mer nøyaktig etter hvor kostbar metode som benyttes for dataregistrering på jordet.

Når du leser inn shape eller kml data blir de liggende som bakgrunnsdata som du kan sla av og på. Du finner dataene i kartmenyen til venste, under Kalking/Digitalisering. Avhengig av hva slags data du har lest inn,  kan du sette en hake på de data du vil se under digitaliseringen.

De lilla punktene kommer fra shape filer lest inn fra Trimblen.Den som har gravd jobben kan ut fra dette tegne opp drenerings kartet. Og kunden har ferdig dokumentasjon i det samme øyeblikk som entrepenøren er ferdig med å tegne inn jobben.

Du kan kopiere utsnittet med ferdige kartet direkte inn i sluttdokumentasjonen hvis du har søkt og fått godkjent tilskudd på jobben. Tar du med tabellen til høyre får du også med antall rør, meter og dimensjoner som er brukt.


Når du velger et rør på kartet eller i tabellen markeres det med egen farge (gul i kartet) og morkere i tabellen. Du ser derfor lett hvilket rør du setter egenskaper på i tabellen, fordi det markeres også i kartet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar