mandag 2. desember 2013

Entreprenøren lager grøftekart

Et grøfteprosjekt er en stor investering som skal vedlikeholdes i flere tiår etter at grøftene er fyllt igjen. Da er det egentlig utrolig at så mange ikke gjør noen enkle grep og dokumenterer det som du og dine etterkommere skal vedlikeholde.

Den som graver er  den som best er istand til å dokumentere hva som er gjort. Derfor bør nye grøfter dokumenteres av entreprenøren. De fleste som graver med Rådahls hjul, kjedegraver eller gravemaskin har idag mulighet til å registre grøftene med GPS. Din Jordplan konto kan også brukes av dreneringsentreprenøren. Entreprenører som har en avtale med Jordplan AS kan du gi adgang til din Jordplan database, og entreprenøren dokumenterer det arbeidet som er utført i ditt system. Da er du sikret at du har adgang til dataene til enhver tid.

For å gjøre det enkelt for entreprenøren å lage grøftekart for din eiendom bør du selv opprette en konto i Jordplan. Og deretter legge inn skiftenavn så er det lett å fortelle entreprenøren hvilket jorde han skal jobbe på. Har du gamle grøfteplaner, eller vet hvor det går gamle grøfter kan du gjerne tegne inn fra gamle planer. Det gir ihvertfall entreprenøren en ide om hva han må regne med å finne av gamle grøfter. Tidligere ble det gravet med større grøfteavstand, og hvis det er mulig kan det være fornuftog å forsøke å grave mellom de gamle grøftene.

Hva skal jordeier gjøre ?

For å opprette en konto følger du bare instruksjonene på registreringssiden. Du må ha en epost adresse og de viktigste data om gårdens arealer for hånden, som kommune, gårds og bruksnummer (se f. eks. prod. tilleggs søknaden) og organisasjonsnummer. Du oppretter kontoen og lager ditt eget brukernavn og passord, og du kan begynne å bruke kontoen med en gang. Når du oppretter kontoen merker du av for den entreprenøren som skal gjøre jobben under overskriften Samarbeidspartnere. Da får han adgang til dine registreringer.

Har du allerede en konto  går du til Min konto >Rediger >Samarbeidspartnere og krysser av for den entreprenøren du bruker. Står ikke din entreprenør i listen be han kontakte oss så oppretter vi en superbruker konto for entreprenøren og tester ut de datafilene hans GPS utstyr lager.

Du kan når som helst fjerne entreprenørens adgang til dine data ved å fjerne markeringen på Samarbeidspartner listen.

Hva gjør entreprenøren ?

Entreprenøren bruker våre innlesningsrutiner for shape eller kml filer og får GPS registreringene inn i Jordplan, og tegner deretter opp kartet på bakgrunn av de innleste koordinatene enten det er punkter eller linjer som entreprenørens GPS utstyr produserer. Entreprenøren legger inn tilleggsinformasjon om rørdimensjoner som er brukt, gravemetode og tidspunkt, og evt. kommentarer

Hva koster det ?

Dreneringsmodulen i Jordplan koster kr 96,- som årlig avgift og ingen kjøpspris. Det kreves i tillegg Basismodulen til kr. 496,- pr. år. Inntil videre er superbruker adgang for entreprenørene uten kostnad for entreprenøren.

Bilder som dokumentasjon

Vil du også dokumentere med bilder kan du legge det inn selv med også før entreprenøren har lest inn sine GPS data.

 I Jordplan har du to muligheter for å bruke bilder. Fra din PC kan du laste opp bilder og angi posisjonen på kartet hvor bildet er tatt sammen med dato og du kan skrive en kommentar. Bildet til venstre er jordplan kartet med ortofoto, og jeg har i ettertid lastet opp bildene.

Du kan også bruke Jordplan appen for mobiltelefonen og sette posisjonen med telefonens GPS og laste opp bildet til Jordplan mens du står ute på jordet. Vi lagrer bildet i originalstørelsen og på kartet vises bare en lite versjon av bildet. Klikker du på bildet åpnes det i full størrelse i eget vindu.

Hele Jordplan bildet med kartlag, kartvindu og egenskaper på rør
Bilder som alle data i Jordplan lagret  med informasjon om når de skal vises, du kan derfor filtere visning basert på dato. Her følger noen flere eksempler på bilder fra drenering,

Ferdig dokumentasjon med bilde av et spesiellt tilkoblingspunkt

Bildet er også tilgjengelig i full størrelse

Datasikkerhet

Data som er registrert i Jordplan blir lagret på våre egne sky servere som det blir tatt regelemssige sikkerhetskopier av. Data som er dokumentert her vil derfor alltid være tilgjengelig, men forvaltes som bondens egne data. Data kan deles med offentlige myndigheter ved at Landbrukskontoret får et superbruker login, eller at de kun får innsyn til utvalgte data om utført drenering. Begge mulighetene er nå til uttesting, og målet er å få en enkel og sikker prosess for både eier av jorda som grøftes, entreprenører og offentlige myndigheter. Og samtidig sørge for at alle parter kan utnytte potensialet i digitale grøftekart.

Kan kommune eller fylkesmann få adgang ?

Tiltak som er finansiert med offentlige tilskudd kan myndighetene kreve adgang til dokumentasjon av utført arbeid. Jordplan AS utvikler også løsninger hvor utvalgte data fra Jordplan kan gjøres tilgjengelig i andre GIS systemer med WMS og WFS. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Eksempel på enkelt GIS program som kun har innsyn i Jordplan data

Grøftekartet alltid tilgjengelig når du er på jordet

Neste gang du som jordeier skal ut å følge opp grøftenes tilstand. så har du nå grøftekartene tilgjengelig på telefonen, og du kan bruke telefonens GPS til hjelp for å finne frem.

Du kan ta bilder med telefonen som plasseres på kartet. Det gjør det enklere med digitale huskelapper over de obeservasjonene du gjør både i og utenfor vekstsesongen.

Jordplan appen som du ser et bilde av til venstre, kan du laste ned gratis for iPhone og Android telefoner.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar