mandag 30. desember 2013

Oversikt over leiejord

Nå kan du registrere eiere på de enkelte skiftene i Jordplan. Når man har leiejord er det viktig å ha en oversikt over alle leieforholdene.

Eier er et nytt felt på skifte som du må gjøre synlig før du kan registrere data i feltet. Når du er på Skifte fanen beveger du musen over overskriften på en av kolonnene i Skifte fanen, da ser du en nedoverpil på høyre side av overskriften.

Klikk på nedover pilen og du ser tre valg, du velger Kolonner, og da ser du on oversikt over alle felt på Skifte fanen kryss av for Eier, og du har fått et nytt felt synlig på Skifte fanen.  Bildet til venstre forklarer antagelig bedre enn ord om hva du må gjøre.

Det nye Eier feltet er plassert mellom Navn og Kommune nr. feltet

Varighet av leieavtalene fyller du inn i Fra dato og Til dato feltene. For den jorda du eier selv behøver du ikke fylle ut noen Fra og Til dato, da er skiftene tilgjengjelig uansett hvilket tidsintervall du ser på. Hvis skiftene forandrer arrondering bruker du Fra dato og Til dato oså på dine egene skifter. Da kan du se på hvordan arronderingen endres over tid.

Det nye Eier feltet er et fritekst felt og du kan skrive inntil 64 tegn.

Passer ikke kolonnebredden kan justere bredden på Skifte fanen ved å dra den vertikale delelinjen mot kartbildet til venstre. Du kan også justere bredden på de enkelte kolonner ved å bevege den vertikale delelinjen mellom kolonne overskriftene til høyre eller venstre.

Det vil også komme en rapport som summerer opp arealer pr. eier og gårds og bruksnummer. Denne rapporten vil være det grunnlaget du trenger for å fylle ut arealdelen av produksjonstilskudd søknaden.

Eier på de enkelte skiftene sørger også for at det er enkelt å holde oversikt over grunneiere når det skal innhentes tillatelse hos, når det lages meldinger om lagring og spredning av slam.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar