søndag 23. januar 2011

Hvordan legge inn data i Jordplan ?

Du har fått laget din egen bruker  og din egen database gjennom registreringsprosessen. Når du logger deg inn og starter programmet ser du kart over det området du har bestemt når du ga inn kommunenavn, gårds og bruksnr Området beregnes med den samme metoden som Gårdskart på internett bruker, når du slår opp et gårds og bruksnummer der. Det vil si at omrisset dekker både jord og skogareal. Har driftenheten flere hovednr eller leier jord kan du legge inn så mange hovednr. som må til for å beskrive enheten.

Du er nå klar til å teste innlegging av data i din egen database.


Du kan legge inn jordanalyser i kartet på to måter
  1. Tegne direkte i kartet ved å bruke Ny på den datafanen du vil jobbe med, Jordprøver eller Skifter
  2. Lese inn filer levert fra jordprøvelaboratoriene Skolmar eller Eurofins (Egen beskrivelse kommer)

Ved manuell innlegging av punkter (Jordprøver) klikk på Ny og deretter angi posisjon med venstreklikk på kartet med musen. Deretter må dy trykke på Lagre. Du behover ikke Lagre for hvert punkt, men vi anbefaler deg å gjøre det ofte. Da vet også hvordan du sletter trykk Slett og deretter Lagre (det kan hende en slettet forekomst ikke forsvinner før du har Lagret)


Innlegging av flater (Skifter) skjer ved å trykke på Ny i Skifte datafanen. En flate består av mange punkter, og når du har kommet rundt flaten dobbeltklikker du med musen for å markere at siste punkt er angitt.


  Før du går igang, test om du kan lagre til databasen din :


Den enkleste måten du kan teste på er å plassere en jordprøve på kartet. Det gjør det ved trykke på NyJordprøver fanen, og deretter klikke en gang med venstre musetast der du vil plassere jordprøvene på kartet. Så snart du har plassert den på kartet blir det stående en lilla trekant i posisjonen, og det har blitt laget en ny rad i jordprøvetabellen. Velger du denne linjen i tabellen ved å klikke på den ser du at linjen i tabellen blir blå, og jordprøveposisjonen i kartet blir en rød firkant. Trykk deretter på Lagre i Jordprøver fanen. Hvis du ikke får noen feilmelding har lagringen gått bra, og din første linje er lagret i databasen din.

Men hva gjør hvis jeg får denne meldingen ?

Vi har lagt arbeid i at forbindelsen til din database skal være sikker, og ikke kunne overtaes av andre brukere, denne situasjonen kan oppstå hvis du har vært logget som en annen bruker enn din egen først, f. eks. demo
Du kan unngå dette problemet ved å tømme cache i din nettleser eller starte jordplan.no i en privat sesjon.

Private sesjoner finnes på de fleste nettlesere, men her er de vanligste :
  • Internet Explorer (IE) - Safety - InPrivate browsing eller Ctrl +Shift + P
  • Firefox (FF) - Tools - Start private browsing eller Ctrl +Shift + P
  • Chrome (Cr) - Customize and control Chrome (skiftenøkkel) - New incognito window eller Ctrl +Shift + N

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar