lørdag 22. januar 2011

Hva er jordplan.no ?

Jordplan driver http://jordplan.no et nettsted for forvaltning av jordanalyser og bruk av arealer i landbruket.

Jordplan.no er et nettsted hvor du kan lagre dine egne data om gården med kart som bakgrunn. Filosofien bak jordplan.no er at det skal være et enkelt verktøy å bruke for optimal forvaltning av jordressursene. Det skal legges vekt på å få til en best mulig registrering av de faktiske forhold. Ved å utnytte kartet har vi en god visuell presentasjon av dine data, og et bra beslutningsgrunnlag for tiltak. Optimal agronomi i praksis avhenger av mange forhold, og jordplan.no hjelper deg med å holde styr på noen av faktorene. Og vi har ambisjoner om å dekke fler forhold etterhvert.

Første versjon er under utvikling og pr. idag er følgende funksjoner tilgjengelig :
  • Opprette en geo database for egne data. Ved å angi gårds og bruksnummer blir det automatisk satt riktig område når du starter opp kartet.
  •  Innlesning av jordprøver fra Skolmar Jordlaboratorium og Eurofins
  • Registrere jordprøver og analyseverdier direkte i kartet
  • Registrere skifter med navn, vekst, sort, avling, år  og beregne areal
  •  Fargelegge skiftene for analyseverdiene på pH, P-Al, K-Al, Ca-Al og Mg-Al
 Det er ingen begrensning på antall gårds og bruksnummer, eller størrelse på driftsenheten som du kan legge inn i din geodatabase. For adgang til kartene må brukeren være registret næringsdrivende i landbruket som faller inn under medlemskap i Norge Digitalt. Vi krever derfor at registrering av driftsenhetens organisasjons nr. er korrekt registrert når du oppretter en bruker.

Registrering er gratis og vi tilbyr en sikker lagring av data. For å bruke jordplan.no kreves det kun en Internett forbindelse og en nettleser som Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari eller Opera. Kan brukes både på Windows, Mac eller Linux maskiner. Foreløpig er tre moduler klare, Fri er som navnet antyder gratis og inneholder jordanalysene plassert på kartet, Basis har i tillegg registrering av skifter og vekster, Slam er kart for søknad om å spre slam, samt registrering av tidspunkt og mengde for spredning.Basis funksjonaliteten er nå tilgjengelig på http://jordplan.no  og Slam kan gjøres tilgjengelig på forespørsel. Vil du se på en demo database før du registrerer deg kan du logge inn med brukernavn demo, og passord demo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar