onsdag 26. januar 2011

Visjonær jordprøvetaking med GPS

Stadig fler setter bort jobben med å ta jordanalyser til firmaer med traktor eller biler påmontert GPS og automatisk jordprøvetakings utstyr. Tar man systematisk jordprøver av store arealer er det en fornuftig investering. Med Jordplan kan du også ta vare på historiske prøvedata, og du får et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere effekt av tiltak og utvikling over tid.


Men det er også andre måter jordprøvetaking kan effektivseres på. Engasjerer du en entrepenør så lager han sitt eget kjøremønster ut fra arealets utforming og en standard for hvor mange prøver som skal taes pr. dekar. Vi tror dette er fornuftige tommelfingerregler, men kan vi gjøre det bedre ?I jordplan.no har du adgang til jordsmonnskartene fra Skog og Landskap og kombinert med din egen kunnskap om hvor resultatene er gode og mindre gode avlingsmessige, kan dette være en alternativ strategi til en mekanisk uttak av prøvepunkter. Du har også de gamle jordprøvene tilgjengelig så du kan hensyn til punkter som du vil følge opp utviklingen på.

Sett ut de punktene du vil ha tatt prøve av i kartet, sned en melding til analyselaboratoriet og i løppet av to timer har du tilbakemelding om når de kan komme å ta prøvene og hvor mye det vil koste.

Høres dette interessant ut ?

Eller når du er  ute i åkeren midt i vekstsesongen,  registrerer du prøvepunktene  ved hjelp av GPS i mobiltelefonen når du er ute å sprøyter kornåkeren, og oppdatere med de nye prøvepunktene i jordplan.no databasen din, så sender du en prisforespørsel når du er ferdig med alle jordene dine.

Vi kan ikke gjøre dette i jordplan foreløpig, men den største utfordringen ligger i å motivere både bønder, rådgivere og laboratorier i nye arbeidsprosesser. Teknisk er dette helt realistiske løsninger idag. Men er det mange nok som er interessert ? Si gjerne hva du synes enten du er bonde, laboratorium ellerrådgiver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar