fredag 23. mars 2012

Kalkingskart

Nå har vi lagt ut en ny modul for testing, kalkingskart. GPS styrte kalkvogner har de store kalkentrepenørene hatt en god stund. Men det er vel kun jordanalyse selskapene som ha laget kalkingskart. Nå kan alle som har tatt jordprøver, med GPS eller manuelle prøver som du merker av på kartet, lage sine egne kalkingskart. Og du kan lage styrefiler som overføres til din kalkentrepenør med jordplan.no

Kalkingskart i jordplan.no
Kalkingskart er en beregning av hvor mange kg CaO som må tilføres for å få den øsnkede pH verdien. Fordelen med kalkingskart er at du får frem variasjonen i kalkbehovet på jordene, og du vil få en jevnere pH som normalt også gir en jevnere åker. Du vil også spare inn kalk i forhold til å spre samme mengde over hele skiftet. Har du jordprøver allerede i jordplan er det enkelt og raskt å lage kalkingskart.


  • Opprett kalkplaner ved å angi ønsket pH
  • Beregner for ett eller mange skifter i en operasjon
  • Du kan se på kalkingskartene i jordplan ved å slå på kartlaget Kalking 
Det er ikke anbefalt å spre mer CaO enn 250 kg/da, hvis behovet er større blir kalkingen fordelt på to omganger. Derfor ser du at det er to kalkingskart for 1. år og 2. år under Kartlag> Kalking.

Beregning av CaO behov
For å lage kalkplaner trykk på Opprett plan. Menyen har en liste over alle de skiftene som vises i henhold til tidsslideren som gjelder for alle data.

Når man lager kalkplaner bør man vurdere hvor gamle jordprøvene er. Er prøvene 5 år gamle er dagens pH antagelig lavere enn det prøvene viser, en reduksjon i pH på 0,1 enheter pr. år kan være et grovt anslag.  Hvis man tror virkelig pH er lavere enn hva prøvene viser kan man øke verdien for ønsket pH for å få ønsket resultat i kalkmengden som skal kjøres ut.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar