torsdag 7. juni 2012

Naturdata

Landbruk er en næring hvor kulturlandskapet brukes som en del av premissene for landbrukets levranser til det offentlige. Det kan sies mye om hvor fornuftig det er å sikre næringens økonomi gjennom denne typen avtaler, men det lar vi ligge nå. For den enkelte bonde kan verneintressene fremstå som en praktisk hindring for driften. Da er det viktig at driften kan planlegges uten at slike reguleringer kommer som en overaskelse eller blir glemt i en hektisk sesong. Vi har idag lagt til 7 nye datasett fra Direktoratet for Naturforvaltning i jordplan.no.

Bondens jordanalyser sammen med   interesser
som ivaretas av Direktoratet for Naturforvaltning


Nå finner du et nytt element blant kartlagene på venstre side som heter Dir. for Naturforvaltning
Her finner du følgende datasett som du kan slå på :

 1. Helhetlig kulturlandskap
 2. Prioriterte arter
 3. Statlig sikret
 4. Foreslåtte vern
 5. Verneklasser
 6. Vernet punkt
 7. Vernede områder
Data i http://jordplan.no kommer pr. idag fra følgende kilder :
 • Bondens egne data 
 • Direktoratet for Naturforvalning 
 • Norges Geologiske Undersøkelser 
 • Skog og Landskap 
 • Statens Kartverk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar