fredag 26. september 2014

Markdag om drenering


Torgeir Tajet i et problemområde
23. september var det godt fremmøte hos Ole Tala på Sem i Vestfold da NLR Viken i samarbeid med Ommedal og Sønner arrangerte markdag.

Flere aktuelle problemstillinger ble gjennomgått som avskjæringsgrøfter, dekkmateriale, grøftetetthet og dimensjonering.

Dokumentasjon av grøfter er fortsatt et ukjent område for mange. Entreprenørene legger nå inn data hos hver enkelt bonde i Jordplan, men det er fortsatt få som har tegnet inn gamle grøfter. Å tegne inn de gamle grøftene kan gjøre det enklere for entreprenøren å vite hvordan de nye grøftene bør graves.

Ommedal har mange års erfaring med Rådahlshjul og kjører nå flere hundre tusen meter i året. Han var av de første som så betydningen av GPS-registrering, og legger nå alle jobbene inn i Jordplan.

Dreneringsdokumentasjon i Jordplan gir oppdragsgiveren dokumentasjon som er enkel å vedlikeholde for den enkelte driftsenhetn. Den gir også mulighet til å se på all dreneringen, siden vi har laget en WMS-tjeneste av drenering i Jordplan.  WMS-tjenesten gjør det mulig for landbrukskontoret å se på dokumentasjonen i deres eget kartsystem. Med denne tjenesten får ikke landbrukskontoret innsyn i andre Jordplan-data enn drenering.


Det er interesse hos fylkesmannen for å støtte et prosjekt hvor vi dokumenterer eksisterende drenering i Jordplan. Da får vi samtidig en database over all landbruksdrenering som også kan brukes som underlag når andre skal grave over landbruksjord.
--------
Etter markdagen ble jeg med et par av entreprenørene som var til tilstede og fikk se den første grøfteplogen jeg har sett i Norge i nyere tid, en Inter-Drain grøfteplog på belter. Knut Ekvall i Arne Ekvall har også mange års erfaring med Rådahlshjul, men har i år startet med grøfteplog.
Ekvalls Inter-Drain grøfteplog


Slik ser det ut etter grøfteplogen
Den andre grøfteplogen vi vet om i Norge er hos David Landsverk i Savicon AS
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar