torsdag 29. mars 2012

En god dag på jordet

Grunneier er Kjell Arne Bø (til venstre) og Åge Petter Steinsett fra Skolmar Jordlaboratorium
har tatt jordprøvene med GPS og laget  kalkingskart med jordplan.no

Idag ble den første dagen hvor vi tok med jordplan.no data ut på jordet for å styre maskiner. Og hvilke maskiner ! Et vogntog med 36,2 tonn halvbrent kalk fra Franzefoss og Atle Rønning som kjørte en av sine to kalkvogner ble den første som testet variabel spredning etter kalkingskart laget av jordplan.no.


Kalkingskartet slik det ser ut i jordplan.no
Vi tok med filene på en minnepinne med jordplan.no kalkingskart og  åpnet filen i Site Mate VRA programmet som hadde en LH Agro 5000 controller. Kartet gikk rett inn på første forsøk, og traktoren stod med GPS på jordet og vi så med en gang at geografisk så stemte kartet perfekt.

Kalkingskartet lest inn med Site Mate VRA i traktoren

Med et lite tips fra Olav Eggen fikk vi konfigurert slik at vår styringsfil som inneholder antall kg CaO regner om CaO verdiene til kg kalk med 56 % CaO. Denne mengden skulle spres variabelt på 152 da fordelt på tre skifter.

Når kartet er på plass var det neste spenningsmomentet hvordan totalmengden vi hadde beregnet, kom til å stemme med spredning av variabel mengde på arealet og de 36,2 tonn kalk vi hadde med. Kartet vårt hadde beregnet at det skulle gå med 19942 kg CaO. Omregnet til kg kalk med 56 % CaO betyr det at vi skulle spredd 35,611 tonn etter kartet.  Med 36,2 tonn på bilen og Atles anslag på 500 kg igjen når vi var ferdig, så tror jeg vi kan si at  spredningen stemte veldig bra med hva vi hadde beregnet skulle gå ut.
Derfor har Atle tommelen opp for kalkingskart fra jordplan.no

Atle Rønning fra Rønning Maskin var godt fornøyd med kalkingskart fra Jordplan AS
Og nå kan alle som kjører kalk for Franzefoss trygt kjøre videre med kalkingskart fra Jordplan AS
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar